โครงการค่ายเด็กกล้า 4.0 ตอน เรียนรู้วิชาสังคม ผ่านการอยู่ด้วยกันในสังคม

ลบ แก้ไข
โครงการค่ายเด็กกล้า 4.0 ตอน เรียนรู้วิชาสังคม
ผ่านการอยู่ด้วยกันในสังคม โครงการค่ายเด็กกล้า 4.0
 
 

หนึ่งในทักษะที่มีความจำเป็นมากในโลกปัจจุบันนี้น่าจะหนีไม่พ้นทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าร่วมหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างเหมาะสมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย 22-27 ธันวาคม 2561 (ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร 10 ธันวาคม 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)
จำนวนที่รับ 25 คน
ระดับการศึกษา ม.1-ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)
ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)
สถานที่จัดค่าย Bann Rai PalmPiya
จัดโดย Bann Rai PalmPiya
มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่? มี


หนึ่งในทักษะที่มีความจำเป็นมากในโลกปัจจุบันนี้น่าจะหนีไม่พ้นทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าร่วมหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างเหมาะสมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่ไม่ดีและดีได้อย่างถูกต้อง และไม่นำเรื่องราวนั้นๆ มาทำร้ายจิตใจของตนเอง โดยมีความมเข้าใจเหตุปัจจัยหรือความรู้ความเชื่อมโยงที่สามารถบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าดีหรือร้ายที่เกิดขึ้น ให้ได้ผลลัพท์ที่มีประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและตัวเอง เช่น
- ความสามารถเป็นผู้นำเมื่อต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
- ความสามารถช่วยเหลือกลุ่มลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
- ความสามารถฟังความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มอย่างลึกซึ้ง
- ความสามารถในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ปราศจากการตีความ
- ความกล้าที่จะสื่อสารความรู้สึกของตนเองไปยังผู้อื่น โดยไม่เก็บความอึดอัดไว้ทำร้ายตนเอง
- ความรู้ที่รู้จักประเมิณความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อัตรายต่อตนเองตามความเป็นจริง เมื่อต้องมีการสื่อสารเรื่องราวที่อาจจะมีผลกระทบกับผู้อื่นในสังคม

ซึ่งวิธีการเรียนรู้จะเป็นการทำกิจกรรมที่มีความยากลำบากที่ต้องช่วยกันทำเป็นกลุ่มก่อน จากนั้นพอจบกิจกรรมก็จะมาถอดบทเรียนที่เกิดขึ้น เนื่องจากตัวกิจกรรมเองที่มีความยากลำบากจะทำให้เกิดเรื่องราวจริงและประสบการณ์จริงปัญหาจริง เพื่อมาถอดบทเรียนเป็นความรู้ของน้องๆ เอง

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ


เยาวชนที่ต้องการฝึกพัฒนาตัวเองให้มีทักษะและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
เยาวชนที่ต้องการฝึกพัฒนาตัวเองให้มีทักษะการทำงานร่วมกันในสังคมและการสื่อสารอย่างสันติในสังคม
เยาวชนที่เรียน Homeschool , โรงเรียนแนวทางเลือก , โรงเรียนในระบบ

** และเนื่องจากสถานที่พักอยู่ในธรรมชาติมากอาจจะมีมด แมลง เข้ามาในที่พักบ้างเล็กน้อยจึงไม่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่แพ้มดหรือแมลง

*** โดยเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะฝึกฝนขัดเกลาตนเองอย่างเต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรตามที่ระบุไว้ สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรและพร้อมเรียนรู้จากทุกกิจกรรมและสถานการณ์ โดยไม่รู้ล่วงหน้า
 
 
 loading...


โดย Eduzones Camping ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ต.ค. 61 16:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 641 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 641 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง