Creativity-based Learning (CBL)

ลบ แก้ไข
 โครงการ CBL Train the Teacher
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาผู้สอนสู่ระบบการสอนแบบ Creativity-based Learning

หลักการและเหตุผล
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ที่ประเทศไทยได้ทำการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน จากการถ่ายทอดความรู้ในแบบเดิม คือการสอนแบบหลักสูตรเป็นศูนย์กลาง เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการเรียนรู้และการทำงานใน ศตวรรษที่ 21 ได้แต่จนกระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับยังคงรูปแบบและวิธีการสอนแบบดั้งเดิมซึ่งรูปแบบการสอนลักษณะนี้ช่วยสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีแต่มีข้อเสียคือระบบนี้ไม่สามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมของศตวรรษที่ 21 ได้ นั่นคือผู้เรียน ขาดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม  ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต

CBL คือ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) นี้เป็นหนึ่งใน วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งโครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ได้พัฒนามาจากโครงสร้างการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์และผู้สนใจที่จะเรียนรู้  สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้สอนในระบบการสอนแบบ Creativity-based Learning 

วิทยากร
ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปด้านการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้วิจัยและพัฒนา ระบบห้องเรียนแห่งอนาคต
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม
         ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ผู้สอน หรือ ผู้สนใจ
 
สถานที่จัดอบรม
        สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต  J-Sharp Future Classroom
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 10 ห้อง 1012
 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
        Notbook หรือ ipad note เป็นต้น ที่สามารถต่อ wifi ได้ 
การอบรมจะเข้าระบบผ่าน Browser  เช่น IE chrome Safari ค่ะ
 
 หลังผ่านการอบรมแล้ว
  1. ผู้เข้าการอบรมจะสามารถการทำการสอนแบบ Creativity-based Learning  CBLได้
  2.ประเมินผลผู้เรียน แบบ CBL ได้
  3.เข้าใจความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาที่ตนเองสอนได้
  4.เมื่อสอบผ่านการอบรมแล้ว รับ Certificate เป็นผู้สอนแบบ Creativity-based Learning จากสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต เรียนในห้องเรียนแห่งอนาคตด้วยระบบ Creativity-based Learning
 
 ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม
            ค่าอบรม 4,500 บาท   รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่างตลอดวัน
 
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา 
งานอบรมครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครูอาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ฯลฯ
 
ผลงานสื่อต่างๆ
วิดีโองานบรรยาย อันดับโลกการศึกษาไทย  วิดีโอการศึกษาที่มีคนเข้าดูมากกว่า 2 แสนครั้ง
รายการคิดต่างสร้างปัญญา ช่อง Nation Channel ข้อสอบ O-Net ชี้วัดการศึกษาได้จริงหรือ
เฟสบุคแฟนเพจ อ.วิริยะ www.facebook.com/ajWiriya
Youtube Channel: ajWiriya
เว็บไซต์: www.ajwiriya.com

ภาพตัวอย่าง ของบรรยากาศการอบรม


Creativity-based Learnin


Creativity-based Learnin


Creativity-based Learnin


Creativity-based Learnin

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณรัศมี  พิมมะขัน (จินนี่)
เบอร์โทร 098-015-1002,02-937-1118-9 อีเมล์ russamee.js@gmail.com
หรือสมัครได้ที่

http://www.jsfutureclassroom.com/cbl_register/
 
 
 
 


 
 loading...


โดย CBL Train the Teacher ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.พ. 60 15:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 998 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 998 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement