การเก็บรักษายา

ลบ แก้ไข

ถาม - เมื่อได้รับยาจากโรงพยาบาลไปแล้วจะเก็บยาไว้อย่างไร เพื่อสามารถเก็บยาได้นานขึ้น
ตอบ - วิธีเก็บรักษายาโดยทั่วไป
1. เก็บยาให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และพ้นมือเด็ก
2. แยกเก็บยารับประทาน และยาใช้ภายนอก เพื่อป้องกันการหยิบยาผิด
3. ภาชนะที่บรรจุยา หลังจากเปิดใช้ ควรปิดให้สนิททุกครั้ง
4. ยาน้ำเชื่อม (Syrup) ไม่ควรเก็บในตู้เย็น เพราะอาจทำให้น้ำตาลตกผลึกได้
5. ยาที่ระบุว่าเก็บในตู้เย็น ให้เก็บในช่องธรรมดา อย่าเก็บในช่องแช่แข็ง
6. ไม่ควรใช้ยาที่มีลักษณะของสี กลิ่น รส เปลี่ยนไปจากเดิม

ถาม - ยาแคปซูลที่ได้รับไป พอเก็บไว้นาน ๆ แคปซูลจะเริ่มนิ่ม จะเก็บยาอย่างไรดี จึงจะทำให้ยาอยู่ได้นาน
ตอบ - ยาแคปซูลจะมีทั้งชนิดแข็งและชนิดอ่อน ทั้งสองชนิดจะมีเจลาตินเป็นองค์ประกอบ ซึ่งโดยปกติเจลาตินจะมีความคงตัวในอากาศที่มีความชื้นไม่สูงมากนัก ถ้าทิ้งแคปซูลในที่ที่มีความชื้นสูง แคปซูลจะดูดความชื้นและติดกัน แต่ในที่อากาศแห้งมาก แคปซูลจะเสียความชื้น ทำให้เปราะและหักง่าย ถ้าทิ้งแคปซูลในที่ร้อนจัด แคปซูลจะเยิ้มและเสียรูปได้ ดังนั้นควรเก็บยาที่เป็นแคปซูลในบริเวณที่ไม่ร้อนมาก หรือที่ชื้นมาก หรือใส่สารกันชื้นเช่น Silica gel ลงในภาชนะที่เก็บยาก็จะสามารถเก็บรักษายาได้นานขึ้น

ถาม - ยารับประทานของเด็กชนิดน้ำควรเก็บอย่างไร และเมื่อเปิดใช้แล้วจะมีอายุนานเท่าใด
ตอบ - การเก็บรักษา
  • ยาน้ำเชื่อม (Syrups) ควรเก็บในขวดที่ปิดสนิทกันแสงได้ และควรเก็บที่อุณหภูมิปกติห่างจากแสงแดด ไม่ควรเก็บในตู้เย็น เพราะอาจทำให้น้ำตาลตกผลึกได้
  • อีลิกเซอร์ (Elixirs) ต้องปิดขวดให้แน่น และสามารถเก็บในตู้เย็นได้ เพราะมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าในยาน้ำเชื่อม
- อายุของยา
  • ยาปฏิชีวนะเมื่อผสมน้ำแล้วเก็บในตู้เย็นจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 7 - 10 วัน
  • ยาน้ำเมื่อเปิดใช้แล้ว ให้สังเกตลักษณะของยาเมื่อเริ่มใช้ว่าสี กลิ่น รสเป็นอย่างไร เพราะการเปิดขวดจะทำให้ความคงตัวของยาลดลง ดังนั้นจะไม่สามารถระบุอายุของยาได้ ให้สังเกตจากสี กลิ่น รส และตะกอน ถ้าเปลี่ยนไปจากเดิมแสดงว่ายาเสื่อมสภาพแล้ว ไม่ควรนำมารับประทาน

ถาม - ยาที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จะมีอายุอยู่ได้นานเท่าใด
ตอบ - ยาทุกชนิดทั้งยาเม็ด ยาน้ำ และยาใช้ภายนอก จะมีอายุการใช้ยาระบุไว้โดยดูจากวันหมดอายุ (Exp.) ที่ระบุไว้ หรือถ้ากำหนดวันผลิต (Mfg.) ยาเม็ดจะมีอายุ 5 ปี ยาน้ำ 3 ปี และยาใช้ภายนอก 5 ปี นับจากวันผลิต แต่ยังขึ้นอยู่กับสถานที่เก็บยาด้วย ถ้าเก็บในที่ชื้น หรือมีแสงแดงอายุของยาจะสั้นลง

ถาม - ยาเม็ดจะเก็บอย่างไรถึงจะมีอายุได้นาน
ตอบ - สำหรับยาเม็ดที่อยู่ใน foil จะมีความคงตัวอยู่แล้ว จึงเก็บยาในบริเวณที่ไม่ร้อนและชื้น ยาก็จะมีอายุได้นาน สำหรับยาเม็ดที่ไม่อยู่ใน foil ความคงตัวของยาจะน้อยกว่ายาที่อยู่ใน foil ดังนั้นควรเก็บในภาชนะที่กันแสง เพราะยาบางชนิดเมื่อโดนแสงจะทำให้เปลี่ยนสี และยาเสื่อมสภาพเร็ว

ถาม - ยาครีมเมื่อเก็บไว้นานๆ จะแห้งแข็งจะทำอย่างไรจึงจะเก็บยาไว้ใช้ได้นาน
ตอบ - ยาครีมที่อยู่ในหลอดจะมีความคงตัวดีกว่ายาครีมที่อยู่ในตลับ ดังนั้นยาครีมที่อยู่ในหลอดก็เก็บในบริเวณที่ไม่โดนแสงและไม่ชื้นยาก็จะมีอายุได้นาน ยาครีมที่อยู่ในตลับ ถ้าเก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิสูง จะทำให้ความคงตัวของยาลดลง และเสียสภาพได้ง่ายเกิดการแห้งแข็ง ดังนั้นควรเก็บยาครีมที่อยู่ในตลับในบริเวณที่อุณหภูมิไม่สูงหรือในตู้เย็น
 loading...


โดย ch0mp00 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 เม.ย. 52 12:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,197 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,197 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement