ที่มาของวันนี้ วันแรงงานแห่งชาติ

ลบ แก้ไข

ที่มาของวันนี้ วันแรงงานแห่งชาติ


 

วันแรงงานในต่างประเทศเรียกว่าวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นเริ่มเข้าสู่ฟดูกาลใหม่ในทางการเกษตร จึงมีพิธีเฉลิมฉลอง รื่นเริง มีการบูชาเทพเจ้า เพื่อขอให้ปลูกพืชได้ดี ประเพณีนี้ยังคงมีปฏิบัติในอังกฤษ จนถึงปัจจุบัน

ส่วนในประเทศไทย ได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงาน ขึ้นในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นการ จัดสรร และ พัฒนาแรงงาน คุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน สร้างรากฐาน กระบวนการส่งเสริม ความสัมพันธ์ ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2499 คณะกรรมการการจัดงาน ที่ระลึกแรงงาน ได้มีการจัดประชุมขึ้น และมีความเห็นว่า ควรกำหนด วันที่ 1พฤษภาคม เป็นวันระลึกวันแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ขอให้ทางราชการรับรอง วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ

ต่อมารัฐบาลไทยขยายกิจการ ด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้น และได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ กำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานปี พ.ศ. 2500 ได้มีพระราชบัญญัต ิแรงงานให้ ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน ประจำปี ในวันแรงงานแห่งชาติ คือวันที่ 1 พฤษภาคม

แต่เดิม การบริหารแรงงานขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของกระทรวงม หาดไทย แต่ต่อมารัฐบาล เล็งเห็นว่า งานบริหารด้านแรงงานควรมีการคุ้มครอง ผู้ใช้แรงงานให้มีสิทธิภาพ ทั่วถึงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 จึงมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้ง กระทรวงแรงงานและสวัสดิภาพสังคมขึ้น เพื่อให้การบริหารงาน ได้มีความก้าวหน้า ทัดเทียมประเทศอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของวันแรงงานแห่งชาติที่กำหนดขึ้น ก็เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนัก ถึง ผู้ใช้ แรงงาน ที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ความสะดวกสบายในการดำเนิน ชีวิต ของประชาชน ทุกวันนี้ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้น วันแรงงานถือเป็นเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะ

ที่มาจ้า : http://library.sk.ac.th/index.php?op...36&Itemi d=72
ติดตามสาระดีๆได้ที่www.urrac.com/chanthaburi

 

 
โดย rac chanthaburi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 พ.ค. 53 10:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,032 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,032 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย InfEleven Mtb
IP : 61.90.87.***

วันแรงงาน , วันแรงงานแห่งชาติ , คนใช้แรงงาน , กระทรวงแรงงาน ,

วันหยุด , 

http://xn--72ca6cc1cwa4em5k.com/

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง