วิเคราะห์ แนวข้อสอบวิทย์เข้าแพทย์ กสพท 2554

ลบ แก้ไข

 

                        แต่งโดย  ทพ.สม  สุจีรา  www.tutorsom.com  

       ซุนวู เคยกล่าวไว้ว่า “ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง “  ดังนั้น การที่นักเรียน รู้แนวข้อสอบก่อน จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยให้ขอบเขตของเนื้อหาที่จะอ่าน แคบลง และอาจารย์ที่ออกข้อสอบทุกๆปี ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิม ดังนั้น โอกาสที่ข้อสอบจะออกซ้ำแนว จึงเป็นไปได้สูง

        แต่ กสพท.  พยายามเก็บข้อสอบเป็นความลับ  ทำให้นักเรียน  ต้องอ่านหนังสือสอบแบบงมเข็มในมหาสมุทร เพราะไม่รู้ว่าจะออกอะไรบ้าง และข้อสอบวิชาฟิสิกส์  เคมี ก็มีเพียงอย่างละ 30ข้อ ชีววิทยาอีก 60ข้อ  ดังนั้น ถ้าอ่านผิดจุด จะทำให้โอกาสได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีถึง 28คะแนน  หายไปอย่างน่าเสียดาย(และแน่นอนว่า โอกาสติดแพทย์ ก็จะหายไปด้วย)

      Unigang  จึงพยายาม เสาะหาข้อสอบเก่าปีล่าสุด มาวิเคราะห์ เพื่อให้น้องๆ รู้เขาอย่างละเอียด  จะได้ สอบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

       ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์มี 2 ชุด    แต่ละชุดประกอบด้วย
- เคมี 20 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน  (รวม 2 ชุด 40ข้อ)
- ฟิสิกส์ 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  (รวม 2 ขุด 30ข้อ)
- ชีววิทยา  30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  (รวม 2 ชุด 60ข้อ)

ข้อมูลจากเว็บ  www.tutorsom.com    ในปีล่าสุดที่ผ่านมา 

 

วิชาฟิสิกส์  30ข้อ  แบ่งออกเป็น 

 • เรื่องกลศาสตร์  6ข้อ  
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม2 ข้อ 
 • ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก1ข้อ  
 • โปรเจคไตล์ 2ข้อ  
 • โมเมนต์ 1ข้อ  
 • ก๊าซ 2ข้อ  ของเหลว1ข้อ   
 • กัมมันตรังสี1ข้อ 
 • คลื่นน้ำ 2  ข้อ  
 • เสียง 3 ข้อ
 • แสง3  ข้อ
 • เลนส์1ข้อ 
 • ไฟฟ้าสถิต1ข้อ  
 • ไฟฟ้ากระแส2ข้อ  และ  
 • ไฟฟ้าแม่เหล็ก2ข้อ 

 

วิชาเคมี 40ข้อ  แบ่งออกเป็น  

 • เรื่องของอะตอม2ข้อ  
 • พันธะเคมี2 ข้อ 
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ 3  ข้อ 
 • ธาตุกัมมันตรังสี 1ข้อ   
 • สารละลาย2ข้อ 
 • เคมีอินทรีย์+เชื้อเพลิง 5 ข้อ  
 • ก๊าซ และความดัน 2ข้อ  
 • สมบัติของสารประกอบ3  ข้อ 
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา2ข้อ  
 • สมดุลเคมี3ข้อ 
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม2ข้อ 
 • ไฟฟ้าเคมี2 ข้อ 
 • กรด-เบส4  ข้อ   
 • สารชีวโมเลกุลและหมู่ฟังก์ชั่น 7  ข้อ

          ข้อสอบค่อนข้างยาก  เรียกว่า ถ้าไม่รู้จริง ทำไม่ได้อย่างแน่นอน

 

วิชาชีววิทยา  มี 60 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน แบ่งเป็น 

 • ระบบย่อยและลลายอาหารให้ได้พลังงาน  8ข้อ  
 • การสืบพันธ์ของพืช 1ข้อ
 • โครงสร้างของพืช1ข้อ ก
 • ารสังเคราะห์แสง 1ข้อ  
 • การตอบสนองของพืช 1ข้อ
 • พฤติกรรมสัตว์  2ข้อ 
 • การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต2 ข้อ
 • การรักษาดุลยภาพในร่างกาย3 ข้อ 
 • พันธุศาสตร์+โครโมโซม6ข้อ  
 • การรับรู้และตอบสนอง5ข้อ 
 • เซลล์ 8ข้อ การหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด  3ข้อ
 • ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน 8ข้อ
 • เอมไซม์2ข้อ 
 • เคมีพื้นฐานของชีวิต3ข้อ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ1ข้อ
 • การสังเคราะห์แสง1 ข้อ  
 • ไฟลัม2ข้อ 
 • ระบบนิเวศน์1ข้อ 
 • ประชากร1ข้อ

จะเห็นได้ว่า วิชาชีววิทยา จะเน้นที่เรื่องเซลล์  ฮอร์โมน  การย่อย  พันธุศาสตร์  ดุลยภาพในร่างกาย

 

ส่วนวิชาสามัญอื่นๆ มีดังนี้ (ข้อสอบปรนัยทั้งหมด)

คณิตศาสตร์   25 ข้อ 100 คะแนน(14%)

ภาษาอังกฤษ  100 ข้อ 100 คะแนน(14%)

ภาษาไทย        50 ข้อ 50 คะแนน(7%)

สังคมศึกษา     50 ข้อ 50 คะแนน(7%)

จากที่ได้เห็นข้อสอบมา บอกได้คำเดียวว่า ไม่หมู  จึงไม่ต้องแปลกใจที่วิชานี้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่เพียง 38เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ถ้าน้องทำได้ถึง 60% โอกาสเป็นายแพทย์ หรือ แพทย์หญิง อยู่แค่เอื้อม   เช่นสมมติว่าน้องได้ วิชาวิทยาศาสตร์ 17+ วิชาเฉพาะแพทย์ 18 รวมเป็น 35  แต่คะแนนต่ำสุดที่ติดแพทย์หรือทันตแพทย์  คือ 57ดังนั้น  น้องไปเก็บวิชาอื่นๆอีก  22 คะแนน ( จากคะแนนเต็มของวิชาอื่นๆ 42คะแนน)  เท่านี้ ก็สอบได้แล้ว

คณะแพทย์  ทันตแพทย์  เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน จบออกมาแล้วศักดิ์และสิทธิ์ ความยอมรับในวงการแพทย์ เท่ากัน 

 UniGang ขอขอบคุณ  ทพ.สม  สุจีรา   สำหรับบทความดีดี 


ขอบคุณunigang
สาระดีๆติดตามได้ที่
www.urrac.com/chanthaburi
ขข
ขขขขขขข
 
www.facebook.com/racchanthaburi1
twitter.com/racchanthaburi 
 โดย rac chanthaburi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ธ.ค. 53 10:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 29,919 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29,919 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วิโรจน์
IP : 58.11.11.***
Medical Academic Center
Medical Academic Center รับสอนพิเศษและกวดวิชา มุ่งเน้นสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสายวิทยาศาสตร์และแพทย์โดยตรง เปิดสอนทั้งแบบเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเต็มที่ มากกว่าการเรียนพิเศษเป็น กลุ่มใหญ่ อีกทั้งยังทำให้ผู้ปกครองสะดวก โดยไม่ต้องคอยรับส่งนักเรียน ไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชา

บริหารงานโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ระดับ ศ. ที่มีผลงานทางวิชาการทีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สอนโดยทีมงานอาจารย์และนิสิตตรงสาขา
โดยทีมงานติวเตอร์ ประกอบด้วยอาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ (ความร้อย่างต่ำป โท) โดยเฉพาะจาก จุฬา และครูสอนพิเศษ ที่มีใจรักการสอนที่มีคุณภาพ
เน้นการสอนกลุ่มเล็กน้อยกว่า 10 คนเพื่อความเข้าใจ
จุดเด่นของเรา

เน้นการสอบเข้าสายแพทย์โดยตรงโดยทีมงานตรงสาขาวิชา
สอนโดยผู้ใประสบการณ์ตรงสาขาต่างกับสถานกวดวิชาอื่นๆ
เน้นคุณภาพของนักเรียนมากกว่าปริมาณ เรียนเป็นกลุ่มเล็ก
พิเศษ มีคอร์สเรียนเดี่ยวเป็นรายบุคคล
คอร์สที่สอน

1. ชีวะ รวม

2. เคมี รวม

3. ความถนัดทางแพทย์ (พิเศษสุด)

สนใจติดต่อ สอบถาม จองคอร์ส ที่


โทร 0892348832, 0870970933, 024132436


พิเศษ สามารถนัดเรียนกับอาจารย์ที่บ้านอาจารย์โดยตรง (ฝั่งธน)
ลบ แจ้งลบ
โดย ภัทรานิษฐ์
IP : 61.19.52.***
สนใจที่จะให้ลูกเรียนแพทย์ อยากหาสถานที่ติวที่รับประกันคุณภาพว่าเด็กสามารถสอบติด หากคุณทำได้ดังนี้ รับรองว่าดี เด็กจะได้ไม่เครียด ผู้ปกครองก็ไม่เครียด มีหน้าหาเงินให้ลูกเรียนอย่างเดียว ทุกวันนี้ เครียดมาก ไม่ทราบว่า ลูกจะเรียนที่ไหนดี เรียนแล้วจะเข้าใจ และตรงจุด สอบได้อะไรบ้าง
ลบ แจ้งลบ
โดย นิว
IP : 223.205.215.***
อยากเรียนกวดวิชากับ อ.สม มาก เพราะผมอ่านหนังสือท่านมานานแล้ว แต่อยู่ต่างจังหวัด เสียดายจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย kittikorn
IP : 202.176.107.***
ข้อสอบลับ กสพท.
สำหรับผูสนใจ
-แนวข้อสอบ ความถนัดแพทย์ กสพท.
http://tusmart.webs.com/specialdoctorcourse.htm
-แนวข้อสอบวิชาสามัญ
http://tusmart.webs.com/samundcourse.htm
-แนวข้อสอบแพทย์รังสิต รับตรง
http://tusmart.webs.com/rsucourse.htm

>>แนะแนวการเตรียม วางแผนสอบเข้าแพทย์ ก่อนใคร..
--------------------------------------------------------------------------------
สำหรับน้องๆที่รอสอบ กสพท. ปี 55
สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบ โควตารับตรงจุฬา ODOD, CPIRD รับตรงขอนแก่น MDX ,…
สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบรับตรงแพทย์(ทันตะ/เภสัช)รังสิต ปี54 รอบ2
สำหรับน้องเตรียมสอบ Nottingham
สำหรับพี่ๆ New tract ปริญญาตรี สอบเข้าแพทย์นเรศวร ขอนแก่น
อื่นๆ...

>>แนะนำโครงการดี ที่น่าสนใจ..
--------------------------------------------------------------------------------
1)โครงการOsotspa Road to University สานฝันเด็กทั่วประเทศ
http://road.osotspa.co.th/home/
2)Pretest โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับVcharkarn.com
PAT คณิต อ.เจี๋ย, ความถนัดแพทย์ อ.กิต , GAT(ENG) อ.สงวน
http://study.vcharkarn.com/pretest
3)โครงการ TARO Free ENT'54 ความถนัดแพทย์ แบบทดสอบ online
http://freenet.eduzones.com/tarofreenet54/project.php
-อื่นๆ...
--------------------------------------------------------------------------------
ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐพงศ์
IP : 124.121.143.***
มีข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ

แพทย์ ทันตะ เภสัช ม.รังสิต มช. มข. กสพท.

สนใจ แอดมา ได้ ที่ tutortest@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย Ice
IP : 180.183.210.***
ก็ดีค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง