มติทปอ. เลื่อน Admissions 2557 GAT- PAT สอบ มีนาคม, พฤษภาคม !!!

ลบ แก้ไข

วันนี้(26 ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้มีการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานทปอ.และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมทปอ.ว่า จากที่ทปอ.มีมติเห็นชอบปรับการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. ให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนที่เป็นสากลและของกลุ่มประเทศยุโรป และอาเซียน  ในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นของ ทปอ. ได้สรุปผลปฎิทินแอดมมิชชั่นกลางปีการศึกษา2557 และทปอ.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอดังนี้การสอบวิชาสามัญ7วิชา วันที่. 25-26  ม.ค.2557, การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ต้นเดือนมี.ค.2557  ประกาศผลวันที่ 10 เมย. รับสมัครแกตและแพตครั้งที่ 2 วันที่ 5-16 เม.ย. 2557สอบวันที่ 10-13 พ.ค.ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย.2557

ศ.ดร.สมคิด. กล่าวต่อไปว่า. มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 เม.ย. 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 6-11 พ.ค. 2557สอท.แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ไปยังมหาวิทยาลัย และประกาศรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครแอดมิชชั่นกลางวันที่ 19 พ.ค.2557 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-18 มิ.ย.2557 รับสมัคร วันที่ 8-18 มิ.ย. 2557 ชำระเงินค่าสมัครวันที่  8-20 มิ.ย. 2557 ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกวันที่  28-30 มิ.ย.2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่  4 ก.ค.2557 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ม14-16ก.ค. 2557  ส่วนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นยังม่ได้ข้อสรุปใด แต่ให้ สอท.ไปพิจารณาว่าจะสามารถประกาศผลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้หรือไม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 


 "ทปอ.ยังได้หารือกับสภาวิชาชีพซึ่งส่วนใหญ่ยินดีที่จะปรับเวลาการสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขณะเดียวกัน ทปอ. จะไปประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ เพราะหากเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปจะทำให้นิสิตนักศึกษาจบช้ากว่าเดิมประมาณ 3 เดือนจากเดิมจะจบในเดือนเม.ย. มาเป็นเดือนก.ค.ซึ่งช่วงดังกล่าวจะทำให้ขาดแคลนนิสิตนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ " ศ.ดร.สมคิด. กล่าว

   ศ.ดร.สมคิด. กล่าวอีกว่า. นอกจากนี้ทปอ. ยังหารือกรณี มธ. อนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเรื่องนี้  พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา ก็อนุญาตให้นิสิตนักศึกษาข้ามเพศ แต่งชุดครุยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  แต่มีเงื่อนไขต้องมีการขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย  ต้องมีกระบวนการพิสูจน์ทางการแพทย์และต้องมีใบรับรองจากแพทย์มายืนยันโดยไม่เปิดกว้าง อีกทั้งเห็นว่าขณะนี้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก และมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็อนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งก็ยังไม่อนุญาต จึงมีข้อสรุปว่า ขอให้เรื่องนี้เป็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีประวัติ จารีตประเพณี และความพร้อมที่แตกต่างกันดังนั้น ให้เป็นอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย
 
"ทปอ.เห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องนิสิตนักศึกษาข้ามเพศเพราะอยากให้คนกลุ่มนี้มีที่ยืนในสังคมไทยที่เหมาะสม ส่วนเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศนั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เปิดกว้างอยู่แล้ว.  เช่น มศว มีนิสิตชายที่แปลงเพศเป็นหญิง ขอพักในหอพักหญิง ซึ่งมศว ก็พิจารณาแล้วอนุมัติตามคำขอ ขณะที่มีการร้องขอห้องน้ำสำหรับเพศที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น ดังนั้นเรื่องต่างๆ ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมต่อไป" ศ.ดร.สมคิด. กล่าวCredit  http://www.dailynews.co.th/education/151629ขอบคุณ www.unigang.com
สาระดีๆติดตามได้ที่

www.facebook.com/EakkaRAC
www.rac.ac.th/chanthaburi
www.facebook.com/racchanthaburi1
twitter.com/racchanthaburi

www.thoondd.com 
 โดย rac chanthaburi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ส.ค. 55 10:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,930 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,930 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง