ม.รังสิต เปิดรับตรง แพทย์ ทันตะ

ลบ แก้ไข

 

                                                 

 

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาสาสตร์ชีวการแพทย์ คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน

     คณะทัศนศาสตร์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 3.00 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะพยาบาลศาสตร์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.75 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะกายภาพบำบัด จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     สถาบันการบิน จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.60 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะดังต่อไปนี้ รับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียน จากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

·       คณะการแพทย์แผนตะวันออก

·       คณะวิทยาศาสตร์

·       วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (ทั้งหลักสูตร 4 ปีและ 3 ปี)

·       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

·       คณะศิลปะและการออกแบบ

·       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

·       คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

·       คณะบริหารธุรกิจ (ทั้งหลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี)

·       คณะบัญชี (ทั้งหลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี)

·       คณะศิลปศาสตร์

·       คณะนิเทศศาสตร์

·       คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

·       คณะเศรษฐศาสตร์

·       คณะนิติศาสตร์

·       วิทยาลัยดนตรี

·       วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

·       วิทยาลัยนานาชาติ

 

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครวิทยาลัยดนตรี จะต้องสอบปฏิบัติทางดนตรี ตามที่คณะกำหนด


มหาวิทยาลัยรังสิตเปิด รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

·       วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/medicine/ )

·       คณะทันตแพทยศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/dental/ )

·       คณะเภสัชศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/pharmacy/ )

·       คณะทัศนศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/optology/ ) 

·       คณะพยาบาลศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/nurse/ )

·       คณะเทคนิคการแพทย์ ( http://www.rsu.ac.th/medtech/ )

·       คณะกายภาพบำบัด ( http://www.rsu.ac.th/therapy/ )

·       คณะการแพทย์แผนตะวันออก ( http://www.rsu.ac.th/oriental_med/ )

·       คณะวิทยาศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/science/ )

 

·       วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/engineer/ )

·       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://it.rsu.ac.th/main/index.php )

 

·       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/architect/ )

·       คณะศิลปะและการออกแบบ ( http://www.rsu.ac.th/arts/ )

 

·       คณะบริหารธุรกิจ ( http://www.rsu.ac.th/business/ )

·       คณะบัญชี ( http://www.rsu.ac.th/acc/ )

·       คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ( http://www.rsu.ac.th/hospitality/ )

·       คณะเศรษฐศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/econ/ )

·       คณะศิลปศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/libarts/ )

·       คณะนิเทศศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/comarts/ )

·       คณะนิติศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/law/ )

·       วิทยาลัยดนตรี ( http://www.rsu.ac.th/music )

·       วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ( http://www.rsu.ac.th/csi )

·       International College ( http://www.rsu.ac.th/ric )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com 


loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ก.พ. 52 16:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 50,439 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 50,439 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย รุ่นพี่ rsu
IP : 58.10.222.***

น้องต้องเข้าที่หน้าหนักของมหาลัยนะครับ คือ www.rsu.ac.th จะมีเกี่ยวกับประกาศการรับสมัครอยู่ที่หัวข้อข่าวแรกเลย  ถ้าน้องเข้าไปดูในเว็บคณะมันจะไม่ค่อย update นะครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย บอล
IP : 202.149.25.***

คุณ คห.2คับ

 

ยังไม่เห็นเค้าบอกเลย

 

เข้าเวบมานก้อแบบ

 

ประกาศแต่รายชื่อคนที่สอบผ่านรอบแรก

ลบ แจ้งลบ
โดย ----
IP : 202.149.25.***

เอ่อ อาจารย์คับ

 

มานนานแร้วรึป่าวคับ

 

ผมเข้าไป เค้ายังไม่อัพเดทไรเลย

 

หรือผมเข้าผิดที่คับ

 

ยังไม่เหนมีประกาศรับเลยคับ

 

พวกคณะแพทย์ ทันตะ อ่าคับ

 

หรือรับตรงกับ กสพท

 

มานม่าทันอ่าคับ แง

 

ไงก้อรบกวนส่งเข้าเมลหน่อยนะคับ ถ้าเจอ

 

ball_lemonboyz@hotmail.com

 

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง