หลักสูตร วิทยาศาสตร์โลก ทั้งระบบ

ลบ แก้ไข

       “ชัยวุฒิ” ชูหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประถม - ม.ต้น สร้างเยาวชนนักวิจัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำร่องโรงเรียน 100 แห่ง เตรียมขยายหลักสูตรเพิ่มเติมทั่วประเทศ
       
       วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบขึ้นเป็นรายวิชาหนึ่งในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย หนังสือเรียน คู่มือครู และหลักวิธีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ไปประยุกต์ใช้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม (รายปี) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 และสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้ด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมากว่า 2 ปี ได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่องแล้วกว่า 100 แห่ง พร้อมทั้งได้รับการปรับปรุง และเตรียมที่จะขยายหลักสูตรเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในโรงเรียนให้กว้างขวางทั่วประเทศ
       
       “สิ่งที่คาดหวังคือให้หลักสูตรดังกล่าวเน้นเรื่องการปลูกฝังให้เยาวชนและชุมชน มีความเอาใจใส่กับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพราะสิ่งที่มนุษย์กระทำไปนั้น มีผลกระทบเกิดขึ้นทุกด้าน ตั้งแต่ชั้นบรรยากาศ น้ำ ดิน และสิ่งมีชีวิต ไม่ว่ามีอยู่มากหรือน้อย จึงอยากให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้มาก และเพื่อต้องการเน้นการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สืบเสาะหาความรู้ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ และทำวิจัย (Research Base) ด้วย” รมช.ศธ. กล่าว
       
       นางมลิวัลย์ เลาหสูต ครูผู้ชำนาญพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวว่า ในส่วนร.ร.กันทรลักษ์ ได้รับคัดเลือก จาก สสวท. ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ดีเด่น ประจำปี 2551 โดยทางโรงเรียนได้นำหลักสูตรนี้เพื่อจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสาระเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำวิจัยขึ้นมาด้วยตนเอง อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินบริเวณหมู่บ้านหนองหญ้าลาด และหมู่บ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจากการทำวิจัย เด็กได้ทราบถึงข้อสังเกตที่ว่าทำไม ดินแต่ละบริเวณถึงมีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ทราบถึงเนื้อดินในความเป็นกรด – ด่าง รวมทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่โดยรอบ ถือว่าข้อสังเกตเหล่านี้เป็นการช่วยปูพื้นฐานในการทำวิจัยให้แก่นักเรียนหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย ต่างๆ
       
       ด้าน ด.ญ.สุธิชา นิภัทรสกุล อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ จากความคิดเห็นที่ได้เรียนนั้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ทักษะ กระบวนการแก้ไขปัญหา และกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะฝึกในเรื่องของการเขียนโครงงานวิจัย
       
       “ส่วนตัวคิดว่า เป็นการฝึกในการทำวิจัยตั้งแต่ยังเยาว์วัย เรียนรู้พื้นฐานในการทำวิจัย ขั้นตอนในการทำวิจัยก็จะมีอยู่ 7 ขั้นตอน อาทิ การคิดค้น การตั้งสมมตฐาน การเก็บข้อมูล ข้อสรุปผลของงานวิจัย สุดท้ายเรื่องการรายงานผลการวิจัย ถือว่าเป็นกระบวนการทางความสามารถของการอยากรู้อยากเห็นโดยเริ่มมาจากเด็ก อีกทั้งขั้นตอนในทำวิจัยจะมีผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมกันระดมความคิดด้วย” ด.ญ.สุธิชา กล่าว

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์  ข่าว

 

อ.น้อง

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ธ.ค. 52 01:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,102 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,102 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง