วิเคราห์ข้อสอบเจาะลึก CU-Tep Writing (Error identification) (2)
วิเคราห์ข้อสอบเจาะลึก CU-Tep Writing (Error identification) (2)

CU-Tep Writing (Error identification)

 

            หลังจากที่ฉบับที่แล้วเรารู้จัก Conjunction กันไปบ้างแล้ว ว่ามีทั้งหมด 3 ประเภท

คือ        1. Co-ordinating Conjunction

            2. Subordinating Conjunction

            3. Correlative Conjunction

โดยเรารู้จัก Co-ordinating Conjunction ไปแล้ว ฉบับนี้เราจะมาทำความรู้จัก Subordinating Conjunction กันต่อเลยครับ

 

2) Subordinating Conjunctionจะ ใช้สำหรับเชื่อมประโยค แล้วทำให้ประโยคที่มี conjunction เป็นประโยคที่ไม่อิสระ (คือเป็นประโยคที่ต้องใช้อธิบายความคู่กับอีกประโยคหนึ่ง) Subordinating Conjunction ที่พบบ่อย ๆ ได้แก่
 

after, although, as if, as long as, as soon as, before, because, even if, even though, if, if only
 

once, rather than, since, so that, though, unless, until
 

where, whereas, wherever, while, whether, which, whenever, when etc…
 

อย่าเพิ่งงงงวยไปนะครับ Subordinating Conjunction มีอยู่หลายตัวก็จริง แต่แบ่งออกตามการใช้งานได้ดังนี้
 

1. แสดงเวลา เช่น

I fell in love with you since I met you.

She jumped to her bed as soon as she opened her bedroom.
 

2. แสดงสาเหตุหรือเหตุผลเช่น

I have to go to the office by bus because my car is in the garage.
 

3. แสดงจุดประสงค์ เช่น

We eat so that we are alive.
 

4. แสดงเงื่อนไข เช่น

Tony will stay home if it rains.
 

5. แสดงความขัดแย้งกัน ไม่สมเหตุสมผลกัน เช่น

Althoughhe loves to eat chocolate, he is slim.
 

6. แสดงการเปรียบเทียบ เช่น

Paula is as beautiful as Jenny.
 

7. แสดงการคาดคะเน เช่น

Suda acts as if she has just seen a ghost.

 

ตัวอย่างข้อสอบ CU-TEP : Subordinating Conjunction

1. Gothic cathedrals took so long to complete that frequently some parts required repairs
                                            a                                                     b                     
duringothers were still being built.
  c                                              d

 

 

 

วิเคราะห์:โจทย์ ต้องการจะบอกว่า “มหาวิหารแบบโกธิคใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ เพราะบ่อยครั้งที่มีบางส่วนต้องการการซ่อมแซม ในขณะที่ส่วนอื่นๆ กำลังถูกสร้าง” โจทย์ข้อนี้ต้องการคำเชื่อมที่แสดงเวลาเปรียบเทียบกัน ซึ่งข้อที่ผิด คือ ข้อ Cควรแก้เป็น while

แต่ !!! ทั้ง during และ while ก็แปลว่า ระหว่าง/ในระหว่าง ได้ทั้งคู่นี่นา   เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเป็น while ก็เพราะว่าสิ่งที่ตามมาข้างหลังเป็นประโยค others were still being built ไงล่ะครับ ถ้าเป็นคำว่า during แล้วจะใช้ เชื่อมคำ วลี นะครับ J

 

2. Despite most plants are edible, some species cause serious poisoning.
         a                                           b                                        c                              d

วิเคราะห์: โจทย์ต้องการจะบอกว่า “ทั้งๆ ที่ (แม้ว่า) พืชส่วนมากจะกินได้ แต่พืชหลายชนิดก็ก่อให้เกิดพิษอันร้ายแรง” โจทย์ข้อนี่ต้องการคำเชื่อมที่ขัดแย้ง ไม่สมเหตุสมผลกัน ซึ่ง Despite ก็เป็นคำเชื่อมที่ใช้แสดงความขัดแย้ง แต่ว่า ไม่ได้ใช้เชื่อมประโยค (most plants are edible) ข้อนี้จึงผิดที่ข้อ Aนั่นเอง ควรเปลี่ยนเป็น Although ที่เป็น Subordinating Conjunction เชื่อมประโยคเพื่อแสดงความขัดแย้ง

 

***จาก ตัวอย่างโจทย์ก็จะเห็นแล้วว่า ต้องดูให้ดี ๆ ว่าคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคใช้เชื่อม คำ วลี หรือประโยค และใช้อย่างถูกต้องตามความหมายรึเปล่า ไม่ใช่ว่า เป็นคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคำ แต่กลับมาใช้เชื่อมประโยค

 

สำหรับฉบับนี้เราก็ได้รู้เรื่อง Subordinating Conjunction กันไปแล้วนะครับ รอพบกับเรื่อง Correlative Conjunction ในฉบับหน้านะครับ อย่าลืมทบทวนล่ะ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.pornpanacademy.com
 

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน PornpanAcademy เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและแหล่งข้อมูลทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง
โดย Chulatutor ByPle
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
พิมพ์หน้านี้