นักกฏหมาย

ลบ แก้ไข

อาชีพนักกฏหมาย

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

อาชีพนักกฏหมาย

ลักษณะงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ร่างกฎหมาย ให้บริการกฎหมายอื่น ๆ การจัดทำเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญาและคดีแพ่งให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคลและธุรกิจในแง่ของกฎหมายทำแทนลูกความในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลในนามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. เป็นผู้มีสามัญสำนึกที่ดี มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 2. มีจรรยาบรรณ รู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่น 3. มีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน 4. มีความสามารถและความถนัดในการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 5. มีความสนใจใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีลักษณะความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพดี 6. มีความสำนึกทางสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย การศึกษาและการฝึกอบรม มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่าง ๆ ศึกษาต่อสาขานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เป็นนักกฎหมาย ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ตุลาการ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ นักปกครอง เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักการเมือง นักธุรกิจ และครู-อาจารย์ เป็นต้น หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มา layer

 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 มี.ค. 51 10:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,225 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,225 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย เมย์
IP : 124.157.157.***
    น่าจะเอาไปใช้อย่างมีประโยชน์
ลบ แจ้งลบ
โดย เมย์
IP : 124.157.157.***
เป็นความคิดที่ดี  ถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านกฏหมายก็ไม่สามารถเป็นนักกฏหมายได้ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย
IP : 203.172.199.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง