สมัคร วิทยาลัยเซาส์อีสท์บางกอก

ลบ แก้ไข


มาเป็นเพื่อนกันซิครับ
 
 
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  


   กำหนดการรับสมัคร

วันที่
กำหนดการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - มิถุนายน 2552จำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - มิถุนายน 2552 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
7 เมษายน 2552เปิดเรียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนปกติและภาคค่ำ)
8 มิถุนายน 2552เปิดภาคเรียนที่ 1/2552 (ภาคปกติและภาคค่ำ)
14 มิถุนายน 2552เปิดเรียนภาควันอาทิตย์
21 มิถุนายน 2552ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


 

คณะบริหารธุรกิจ
1
สาขาวิชาบัญชี
2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
สาขาวิชาการตลาด
4
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ทุกสาขาเปิดสอน ภาคปกติ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
                          ภาคค่ำ (เวลา 18.00 - 21.00 น.) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
                           ภาควันอาทิตย์ (เวลา 08.00 - 17.50 น.)
 
คณะศิลปศาสตร์
5
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เปิดสอน ภาคปกติ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
 
คณะนิติศาสตร์
6
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
ทุกสาขาเปิดสอน ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี(เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
                          ภาคค่ำ หลักสูตร 4 ปี (เวลา 18.00 - 21.00 น.) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
                           ภาค วันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลักสูตร 3 ปี (เวลา 08.00 - 20.00 น.)
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกสาขาเปิดสอน ภาคปกติ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
                          ภาคค่ำ (เวลา 18.00 - 21.00 น.) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
                           ภาควันอาทิตย์ (เวลา 08.00 - 17.50 น.)
 
ระดับปริญญาโท     © หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)     © หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

8
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
9
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (M.B.A)
10
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (M.M)
Section A : ภาคค่ำ จันทร์ - พุธ - ศุกร์ (เวลา 18.00 - 21.00 น.) สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีครึ่ง
Section B : ภาควันเสาร์ - วันอาทิตย์ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีครึ่ง

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ค่าใบสมัคร 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต นักศึกษาเหมาจ่ายชำระเมื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรือจ่ายชำระทั้งหมดดังนี้ (สำหรับผู้ที่ยื่นกู้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยฯจะคืนเงินส่วนนี้ให้ในภายหลัง)

อัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต สำหรับหลักสูตร 4 ปี
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ต่อ 1 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
21,700 บาท
173,600
คณะศิลปศาสตร์ทุกสาขาวิชา
21,700 บาท
173,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
23,000-25,000 บาท
184,000-200,000
คณะนิติศาสตร์ทุกสาขาวิชา
19,000-21,000 บาท
150,000-168,000

อัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ต่อ 1 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
19,050 บาท
84,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
23,000 บาท
102,000

อัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต สำหรับหลักสูตร 1ปี ครึ่ง
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ต่อ 1 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)ทุกสาขาวิชา
37,500 บาท
150,000

*** หมายเหตุ คิดที่อัตราค่าหน่วยกิตปัจจุบัน หน่วยกิตละ   850-1,000 บาท

 
นักศึกษาใหม่ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีโดยมีกฏเกณฑ์คร่าวๆคือ

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นกู้

1) รายได้ครอบครัวไม่สูงกว่า 200,000 บาทต่อปี
2) ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
3) ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
การทำสัญญา ทำสัญญาปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเทอม 1 ของแต่ละปี ระยะเวลากู้ กู้ได้ตามหลักสูตร คือหลักสูตร 4 ปี กู้ได้ 4 ครั้ง หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี กู้ได้ 2 ครั้ง หากนศ.เคยใช้สิทธิการเรียนระดับอุดมศึกษามาก่อนมาเรียนต่อที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ก็จะนับรวมครั้งที่เคยกู้ยืมมาแล้วไปด้วย จำนวนเงินที่กู้ยืมได้ ค่าเทอม (ตามจำนวนที่ไม่สูงว่ากยศ.กำหนด) พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
การชำระเงินคืน หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน
10 ปี

การดำเนินการ
วิทยาลัยเซาธ์ฮีสท์บางกอก ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ welcome

 

loading...


โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 เม.ย. 52 11:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,958 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,958 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง