เกมส์รับน้อง

ลบ แก้ไข

 

เกมส์รับน้อง

 

[[เกมส์ แนะนำตัวเอง-ทาแป้ง]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นแนะนำชื่อตัวเองพร้อมบอกว่าชอบทาแป้งที่...(อวัยวะ) และเหตุผลที่ทาที่อวัยวะนั้นด้วย เช่น ผมชื่อบอยชอบทาแป้งที่หลังเพราะเย็นดี


[[เกมส์ แสดงท่าประกอบชื่อ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นแนะนำชื่อตัวเองพร้อมทำท่าประกอบ จากนั้นให้คนถัดมา(ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้) บอกชื่อพร้อมทำท่าของคนที่แล้ว และบอกชื่อตัวเองพร้อมทำท่าประกอบ และให้คนถัดไปทำเหมือนกัน (แนะนำ จำนวนคนเล่นประมาณ 5 คนต่อหนึ่งชุด)


[[เกมส์ บก น้ำ อากาศ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นพูด "บก น้ำ อากาศ" เมื่อผู้นำไปหยุดที่ใครแล้วพูดว่า "บก" ให้ผู้เล่นบอกชื่อสัตว์บก แต่ถ้าเป็น "น้ำ" ให้บอกชื่อสัตว์น้ำ และถ้าเป็น "อากาศ" ให้บอกชื่อสัตว์ที่บินได้


[[เกมส์ ทิชชู่ สบู่ ยาสีฟัน]] วิธีเล่น : กำหนดคำขึ้นมา 3 คำ คือ "ทิชชู่" "สบู่" "ยาสีฟัน" จัดผู้เล่นเป็นวงกลม เมื่อผู้นำชี้ที่ผู้เล่นแล้วบอกว่า "ทิชชู่" ผู้เล่นต้องบอกชื่อที่เหลือ ก็คือ สบู่ ยาสีฟัน

[[เกมส์ ปูลงรู-เกลียวสวาท]] วิธีเล่นปูลงรู : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นถามชื่อเพื่อนคนซ้ายมือและขวามือ เมื่อผู้นำพูดคำว่า "หนึ่ง" ให้ผู้เล่นกำมือซ้ายหลวมๆเป็นรู ถ้าผู้นำพูดคำว่า "สอง" ให้ผู้เล่นชูนิ้วชี้มือขวาขึ้น ถ้าผู้นำพูดคำว่า "สาม" ให้ผู้เล่นนำนิ้วชี้มือขวาวนปากรูของเพื่อนทางขวามือ เมื่อผู้นำพูดคำว่า "สี่" ให้เอานิ้วแหย่ลงไปในรู และถ้าผู้นำพูดคำว่า "ห้า" มือที่ทำเป็นรูต้องพยายามจับปู(ที่เป็นนิ้ว)ให้ได้ ส่วนปู(นิ้ว)ต้องพยายามหนีออกจากรูให้ได้ คนที่ถูกจับได้ให้ออกมานั่งเป็นวงอยู่กลางวง วิธีเล่นเกลียวสวาท : เมื่อมีผู้เล่นมานั่งอยู่ในวงเยอะพอสมควรให้ผู้เล่นทั้งหมดจับมือ กันโดยคนที่จับจะต้องเป็นคนที่เราถามชื่อไว้ตั้งแต่แรก จากนั้นให้ผู้เล่นพยายามแกะวงออกให้เป็นวงกลมวงเดียว


[[เกมส์ สูตรคูณ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นท่องสูตรคูณโดยมีข้อแม้ว่าแต่ละคนออกเสียงได้แค่พยางค์เดียวเท่านั้น


[[เกมส์ เป่ายิงฉุบชิงแชมป์โลก]] เนื้อเพลง : ทางซ้ายๆๆ ทางขวาๆๆ ข้างหน้า ข้างหลัง ้ข้างหน้าๆๆๆ ใครขวางหน้าให้เป่ายิงฉุบ ยิงฉุบ ยิงฉุบ ยิงฉุบ วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ร้องเพลงหร้อมทำท่าประกอบ เมื่อจบเพลงให้ผู้เล่นเป่ายิงฉุบ คนที่แพ้ต้องไปต่อหลังคนที่ชนะ จากนั้นจึงไปเปายิงฉุบ กับแถวอื่นๆต่อไป จนกว่าจะได้แถวที่ชนะแถวเดียว


[[เกมส์ เป่ายิงฉุบสปีชีส์, วิวัฒนาการ*]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่ ให้ผู้เล่นทำท่าแมงกุดจี่(หรือตัวอะไรก็ได้) แล้วเปายิงฉุบกัน ผู้ชนะจะได้เลื่อนสปีชีส์เป็นกบพร้อมทำท่ากบ แล้วไปเปายิงฉุบกับตัว(คน)อื่น โดยต้องอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน ห้ามข้ามสปีชีส์ ผู้ชนะจากสปีชีส์กบจะเลื่อนสปีชีส์เป็นเป็ด และเลื่อนสปีชีส์เป็นลิง เป็นคน ตามลำดับ (แมงกุดจี่->กบ->เป็ด->ลิง->คน)


[[เกมส์ ตาราง 9 ช่อง]] อุปกรณ์ : กระดาษแผ่นเล็กๆ ปากกา วิธีเล่น : แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวหรือกลุ่ม แจกกระดาษ-ปากกาให้ผู้เล่นครบทุกคน ในแผ่นกระดาษให้ผู้เล่นตีตาราง 9 ช่องและใส่หมายเลข 1-9 กำกับไว้ในแต่ละช่องด้วย จากนั้นให้ผู้เล่นถามชื่อคนในกลุ่มหรือนอกกลุ่มก็ได้ แล้วจดลงในตาราง 1 ช่อง ต่อ 1 ชื่อ ผู้นำจะถามคำถาม ตั้งแต่ข้อ 1-9 ให้ผู้เล่นออกตามหาคำตอบตามชื่อที่อยู่ในตาราง เช่น ข้อ 1 บอกว่า "ให้ไปถามคนที่อยู่ในช่องที่ 1 ว่าถ้ามันนัดกับแฟนจะไปเที่ยวที่ไหน" ผู้เล่นจะต้องดูว่าในช่องที่ 1 นั้นเขียนชื่อใครไว้ จะต้องไปตามหาคำตอบจากคนคนนั้นให้ได้


[[เกมส์ ลมเพลมพัด]] เนื้อเพลง : ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร ฉันจะบอกให้... วิธีเล่น : จัดผู้เล่นวงกลมหรือกลุ่ม เมื่อผู้นำร้องเพลงจบแล้วผู้นำสั่งว่า "พัดคนที่ใส่กางเกง" ให้คนที่ใส่กางเกงวิ่งไปยังฝั่งตรงข้าม หรือย้ายตำแหน่งที่ยืนอยู่ไปยังตำแหน่งอื่น


[[เกมส์ ป๊ะเท่งป๊ะ]] เนื้อเพลง : ป๊ะเท่งป๊ะเท่งป๊ะเท่งป๊ะ ผมชื่อ...ชอบ...อวัยวะ วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นร้องเพลง ตรง ชื่อ... ให้บอกชื่อตัวเอง และตรง ชอบ...อวัยวะ ให้บอกคำที่คล้องจอง(ทางเสียง)กับชื่อ เช่น ป๊ะเท่งป๊ะเท่งป๊ะเท่งป๊ะ ผมชื่อแหวง ชอบแทงอวัยวะ


[[เกมส์ รักเมืองไทย]] เนื้อเพลง : รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทำนุบำรุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม คนที่ถูกชี้คนแรกให้ทำท่าโบกธง คนข้างๆคนโบกธง(ซ้ายและขวา)ให้วันทยาหัตถ์ และคนต่อมาให้เดินสวนสนาม คนที่สี่ให้ยิงปืน คนที่ห้าให้ขว้างระเบิด


[[เกมส์ ฝึกทหาร]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม เมื่อผู้นำพูดว่า "หนึ่ง" (หรือคำว่าอะไรก็ได้) ให้ผู้เล่นก้าวไปทางซ้าย 1 ก้าว เมื่อผู้นำพูดคำว่า "สอง" ให้ผู้เล่นก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว เมื่อผู้นำพูดคำว่า "สาม" ให้ผู้เล่นก้าวไปทางขวา 1 ก้าว และผู้นำพูดคำว่า "สี่" ให้ผู้เล่นก้าวถอยหลัง 1 ก้าว แต่ถ้าพูดคำว่า "ตะลุมบอน" ให้ผู้เล่นวิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามและจัดกลุ่มเป็นวงกลมเหมือนเดิม


[[เกมส์ จ๊ะเอ๋]] เนื้อเพลง :สวัสดีจ๊ะ หันมาสิจ๊ะ ยิ้มหน่อยสิจ๊ะ จ๊ะๆๆ จ๊ะเอ๋ วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ให้ผู้เล่นหันหลังชนกันแล้วร้องเพลง เมื่อจบเพลงให้ผู้เล่นหันหลังกลับ โดยมีกติการว่า ถ้าหน้ามาแล้วเจอกันผู้ที่อยู่วงในเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าหันมาแล้วไม่เจอกันผู้ที่อยู่วงนอกชนะ (หรือแบ่งเป็นชาย-หญิงก็ได้)


[[เกมส์ ปลาร้า-ปลาทู]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ให้ผู้เล่นเอาฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งประกบกัน(คล้ายๆจับมือแบบฝรั่ง) กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งเป็นปลาร้า อีกฝ่ายหนึ่งเป็นปลาทู เมื่อผู้นำพูด"ปลาร้า" ให้ฝ่ายปลาร้าพยายามเอามือทั้งสองข้าง ตีมือฝ่ายปลาทูให้ได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายปลาทูต้องหลบการตืมือจาก ฝ่ายปลาร้าให้ได้เช่นกัน แต่ถ้าผู้นำพูด "ปลาทู" ก็ให้ทำเช่นเดียวกับที่ผู้นำพูดว่า ปลาร้า

[[เกมส์ ซ้ายเป็นหมา-ขวาเป็นหยัง]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม มีกติกาอยู่ว่าถ้าผู้เล่นหันหน้าไปทางซ้ายให้พูดคำว่า "หมา" แต่ถ้าหันหน้าไปทางขวาให้พูดคำว่า "เป็นหยัง" ซึ่งผู้เล่นจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องพูดให้ถูกตามกติกา

[[เกมส์ ที่รัก-ทุเรศ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม มีกติกาอยู่ว่าถ้าผู้เล่นหันหน้าไปทางซ้ายให้พูดคำว่า "ที่รัก" แต่ถ้าหันหน้าไปทางขวาให้พูดคำว่า "ทุเรศ" ซึ่งผู้เล่นจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องพูดให้ถูกตามกติกา

[[เกมส์ จันทรโครพ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมสองวง นั่งหันหน้าเข้าหากัน (จับคู่) ให้คนที่อยู่ในวงเป็นจันทโครพ กำลูกอมไว้ในมือให้แน่น (สมมุติว่าเป็นผอบ) โดยที่คนวงนอกเป็นโจรป่า พยายามแกะลูกอมออกจากมือจันทรโครพ(คนวงใน)ให้ได้

[[เกมส์ ไฟฟ้ากระแส...(aka AC-DC)]]วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมและจับมือคนข้างๆ ถ้าผู้นำบอกว่า "ไฟฟ้ากระแสตรง" ให้ผู้เล่นชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวหรือเอาลงไว้ข้างลำตัวก็ได้ แต่ถ้าผู้นำบอกว่า "ไฟฟ้ากระแสสลับ" ให้ผู้เล่น ยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นเหนือหัวและอีกข้างหนึ่งเอาลงข้างลำตัว ให้สังเกตุที่ผู้เล่น เพราะจะมีการขัดแย้งจากการชูมือ


[[เกมส์ เลขนรก]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม โดยยืนเบียดกันไว้ แล้วเอามือแตะที่หัวของคนข้างๆทั้งสองข้าง ให้ผู้เล่นนับ 1-5 แล้วจำเลขของตัวเองไว้ เมื่อผู้นำบอกเลขไหน คนที่นับเลขนั้นๆต้องรีบกระโดดออกมา ในขณะที่คนข้างทั้งสองก็ตบหัวใส่เลขนั้นๆ

[[เกมส์ โพงพาง]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหันหน้าเข้าหากัน เอามือประสานกันทำเป็นซุ้มเหนือหัว จะมีผู้เล่นหนึ่งคนที่ไม่อยู่ในวงกลม สมมุติให้เป็นโพงพาง ให้โพงพางเดินเข้าไปในวง ถ้าโพงพางเข้าไปอยู่ในซุ้มใด ให้ทั้งคู่รีบวิ่งไปทางขวามือของตัวเอง ใครมาถึงที่ที่ตัวเองยืนก่อนในจับคู่กับโพงพาง ส่วนคนที่จับคู่ไม่ได้ให้เป็นโพงพางต่อ

[[เกมส์ ให้ท่า]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละเท่าๆกัน ให้คนนำหาคนให้ท่า (ง่ายที่สุดก็พี่เลี้ยงนั่นแหละ) ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวไปหาคนให้ท่าแล้วกลับมาทำให้คนรองสุดท้ายดู โดยที่ห้ามพูดและคนที่อยู่ข้างหน้าห้ามหันกลับมาดู ค่อยๆส่งต่อท่าไปให้คนต่อไปจนถึงหน้าสุด เมื่อครบทุกแถวแล้ว ให้คนหน้าสุดของแต่ละแถว ออกมาแสดงท่าให้ดู

[[เกมส์ ข้างขึ้นข้างแรม]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นแถวสองแถว ยืนหันหน้าเข้าหากัน ให้ฝั่งขวามือเป็นข้างขึ้น และฝั่งซ้ายมือเป็นข้างแรม เมื่อผู้นำพูดว่า "ข้างขึ้น" ให้ฝั่งข้างขึ้นไปพาคนจากฝั่งข้างแรมให้มาอยู่ฝั่งข้างขึ้นให้มากที่สุด และฝั่งข้างแรมต้องพยายามป้องกันไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วย แต่ถ้าผู้นำพูด "ข้างแรม" ให้ฝั่งข้างแรมไปพาคนจากฝั่งข้างขึ้นให้มาอยู่ฝั่งข้างแรมให้มากที่สุด และฝั่งข้างขึ้นต้องพยายามป้องกันไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วย


[[เกมส์ มังกรลอดถ้ำ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ แล้วให้ผู้เล่นนับตลอด (1234 ...) จนครบทุกคนและให้จำหมายเลขของตัวเองไว้ ให้ผู้เล่นยืนขึ้นแล้วจับมือเพื่อนคนข้างๆไว้ เมื่อผู้นำพูดหมายเลขคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมา เช่น 15-16 ให้คนที่ถูกเรียกยกแขนขึ้นเป็นถ้ำ แล้วให้หัวแถวและหางแถววิ่งลอดถ้ำ ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดถือว่าชนะ

[[เกมส์ มังกรพันหลัก]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆให้ทุกคนจับมือกัน ให้หัวแถวหันหลังมาทางหางแถว แล้ววิ่งอ้อมด้านหน้าคนที่สองและอ้อมด้านหลังคนที่สาม และอ้อมด้านหน้าคนที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงหางแถว ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดเป็นผู้ชนะ

[[เกมส์ จับคู่อวัยวะ*]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้นำจะบอกชื่ออวัยวะ โดยมีข้อกำหนดว่าผู้หญิงจะต้องเอาอวัยวะที่เป็นพยางค์แรกมาจับคู่กับอวัยวะของผู้ชายที่เป็นพยางค์หลัง ตามชื่ออวัยวะนั้นๆ เช่น "หัวไหล่" ก็ให้ผู้หญิงเอาหัวไปแตะกับไหล่ผู้ชาย...


[[เกมส์ สะพานนรก]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้แต่ละแถวส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคน จากนั้นให้ในแถวประสานมือเป็นสะพาน เพื่อที่จะลำเลียงคนป่วย(ตัวแทน)ไปส่งยังปลายทาง แต่มีข้อแม้ว่าสะพานห้ามวิ่งพาคนป่วยไปส่ง สะพานจะต้องค่อยๆลำเลียงคนป่วยไปยังปลายสะพาน จากนั้นหัวสะพานต้องไปต่อที่ปลายสะพาน เพื่อลำเลียงคนป่วยไปยังจุดหมาย แถวไหนลำเลียงสำเร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ

[[เกมส์ ฝ่ากำแพงใจ]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากัน แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก เมื่อผู้นำบอกให้ฝ่ากำแพง ให้ฝั่งตะวันตกพยายามฝ่าแถวของฝั่งตะวันออกไปให้ได้มากที่สุด และอีกฝั่งก็ทำเช่นเดียวกัน


[[เกมส์ 5 นัก*]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้นำจะบอก นักทั้ง 5 ได้แก่ นักร้อง ให้ผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงเป็นนักร้องส่วนผู้ชายทำท่าเป็นไมโครโฟน นักมวย ให้ผู้เล่นทั้งสองคนตีเข่าใส่กัน(ห้ามตีจริงๆ) นักรบ ให้ผู้เล่นฟันดาบใส่กัน นักรัก ให้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง นักบิด ให้ชายหญิงสลับคู่กันใหม่

[[เกมส์ ถลกหนังงู]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว สั่งนับตลอด ให้แต่ละคนจำหมายเลขของตัวเองไว้ และให้ผู้เล่นหมายเลขเดียวกันของแต่ละแถวจับคู่กัน แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยแต่ละคู่ต้องนั่งชิดกันมากที่สุด แล้วกำหนดให้ต้นแถวเป็นหัวงูท้ายแถวเป็นหางงู เมื่อพูดนำพูดว่าสามหางงู ให้คู่ที่สามลุกขึ้นยืนจับมือกัน แล้ววิ่งไปทางหางงูแล้ววิ่งกลับมานั่งที่เดิม

[[เกมส์ วิวาห์เหาะ]] วิธีเล่น :จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เริ่มเล่นดึงคนออกมา 1 คน ก็จะมีช่องว่างในวงกลม ให้คนที่อยู่ที่ข้างๆ ที่ว่างต้องรีบจูงมือกันไปหาคนในวงกลมมานั่งแทนที่ว่างอยู่ พอมีช่องว่างก็ให้ทำเหมือนเดิม


[[เกมส์ ไข่พะโล้]] เนื้อเพลง : อยากกินไข่พะโล้ (โป๊ะ) แกงเทโพก็มี (โป๊ะ) กุ้งผัดกะหล่ำปลี กล้วยบวดชีข้าวตังข้าวตู (โป๊ะ) ไก่ผัดผักคะน้า (โป๊ะ) น้ำพริกแมงดาปลาทู (โป๊ะ) ไข่ยัดไส้ใส่หมู ปลาดุกฟูน่ากิ้นน่าน่ากิน (โป๊ะ) วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้คิดท่าประกอบเพลง โดยที่แต่ละกลุ่มคิดท่าประกอบเพลงทีละท่อนหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มว่ามีกี่กลุ่ม) แล้วให้ทุกกลุ่มแสดงท่าประกอบเพลงทั้งเพลง

[[เกมส์ บอลลูน]] วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นนอนหลับตาบนพื้น แล้วให้ผู้นำเล่าเรื่องบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นฟ้า แล้วให้ผู้เล่นจินตนาการว่าตัวเองเป็นบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นฟ้า ตามผู้เล่าเรื่อง


 

loading...


โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 เม.ย. 52 10:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 224,769 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 224,769 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย กานิเพจ
IP : 125.26.43.***
ไม่เห็นมีไรเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย ปานดวงใจ
IP : 125.24.74.***
ดีจัง55555555555555555555555
55555555555555555555555555
55555555555555555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐนนท์ กรุงศรี
IP : 101.108.138.***
นุกจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย friend
IP : 118.173.224.***
สนุกมาก มาก
555+

ลบ แจ้งลบ
โดย พล
IP : 122.155.5.***
ลบ แจ้งลบ
โดย แอน
IP : 124.122.181.***
ดีจ้ัง
ลบ แจ้งลบ
โดย 555
IP : 58.8.251.***
ลบ แจ้งลบ
โดย คนดี
IP : 125.26.132.***
^^ยังไม่ได้เล่น
ลบ แจ้งลบ
โดย บลาย
IP : 61.19.66.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นันทวัฒน์
IP : 119.63.78.***

อยากให้รุ้นพี่ทุกคนรัก

ลบ แจ้งลบ
โดย เนส
IP : 125.26.131.***

บ้ารึป่าวแค่นี้ก้อดีใจ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง