ค่าใช้จ่ายในการเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ลบ แก้ไข

รหัสที่

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

หน่วย

ประมาณการค่าใช้จ่าย*

ใช้สมัคร

กิต

ภาคเรียนที่ 1

ตลอด
หลักสูตร

010

คณะพยาบาลศาสตร์

145

39,050

355,000

021

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

138

24,650

192,000

031

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

137

20,770

207,000

032

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

141

26,470

212,000

033

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

138

27,170

219,000

034

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

138

25,170

182,000

036

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย

150

17,970

207,000

037

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

144

27,670

233,000

041

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

138

25,750

186,000

042

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

138

23,350

185,000

043

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

138

24,150

185,000

044

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

138

24,150

187,000

045

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

138

22,950

186,000

046

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

136

24,150

210,000

047

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

141

24,150

193,000

048

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

141

24,550

194,000

051

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 143

 32,550

286,000

053

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

136

34,150

275,000

060

คณะเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ

187

31,050

523,000

070

คณะเทคนิคการแพทย์

144

35,850

375,000

080

คณะกายภาพบำบัด

146

37,450

339,000

091

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯ  สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

141

23,950

239,000

092

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

145

31,650

300,000

093

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

145

34,050

300,000

110

คณะการแพทย์แผนจีน

182

42,400

850,000

120

คณะนิติศาสตร์

142

25,950

178,000

130

คณะนิเทศศาสตร์

140

31,250

303,000

หลักสูตรนานาชาติ

035

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

150

36,950

232,000

049

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ )

141

31,750

242,000

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

401

สาขาวิชาการบัญชี ต่อเนื่อง 2 ปี

85

26,950

 

loading...


โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 เม.ย. 52 11:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 81,201 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 81,201 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐริกา แสงศิริ
IP : 114.109.208.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่