ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัคร - 7 พ.ค. 2552

ลบ แก้ไข

 

รับสมัคร ม.แม่ฟ้าหลวง

 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2552: ระบบรับเพิ่มเติม
 
 

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นสมควรประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา และจำนวนรับโดยประมาณ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ (ประมาณ)

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต               

ภาษาอังกฤษ                                   

5

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต          

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ)

3

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต         

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน)

3

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ)

3

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)

3

6

นิติศาสตรบัณฑิต                          

นิติศาสตร์ (สอบวิทยาศาสตร์)

10

7

นิติศาสตรบัณฑิต                          

นิติศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์)

10

8

นิติศาสตรบัณฑิต                          

นิติศาสตร์ (สอบสังคมศึกษา)

10

9

บัญชีบัณฑิต                  

การบัญชี

20

10

เศรษฐศาสตรบัณฑิต                    

เศรษฐศาสตร์        

20

11

บริหารธุรกิจบัณฑิต                                

บริหารธุรกิจ

20

12

บริหารธุรกิจบัณฑิต              

การจัดการการท่องเที่ยว

20

13

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                  

20

14

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบวิทยาศาสตร์)                         

10

15

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบคณิตศาสตร์)                         

10

16

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการธุรกิจการบิน (สอบสังคมศึกษา)                         

10

17

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10

18

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ        

10

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           

10

20

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

วิทยาการคอมพิวเตอร์   

10

21

วิทยาศาสตรบัณฑิต                       

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

loading...


โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 พ.ค. 52 15:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,779 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,779 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่