คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Dr. Krieng
Dr.Dan
จำนวนผู้ติดตาม 15 คน

- งานศิลป์ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และพระดำรัสในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2551 - [ No. 5451 ]

- งานศิลป์ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และพระดำรัสในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2551 - ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นี้เป็นภาพที่วิจิตรงดงามยิ่งนัก อีกทั้งภาพเดี่ยวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นั้นก็งดงามสมจริงยิ่งนัก เป็นงานศิลป์ที่ล้วนเป็นผลผลิตของลูกชาวบ้านที่ยากจน ที่ได้รับพระเมตตาจากพระราชินีแม่ของชนชาวไทยที่ทรงรับอุปการะผ่านทางศูนย์ศีลปาชีพบางไทร หลายรุ่นกว่า11ปีแล้ว ซึงเป็นความประทับใจแก่กระผมและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราเสมอมา...ครับ กระผมขอน้อมนำพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะกล่าวถึง ที่จะพึงระลึกถึงและน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตครับ สมเด็จแม่ของชาวไทยตรัสถึงความสำคัญของป่าไม้ไว้ว่า.. “เรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้กับข้าพเจ้า คือ การปลูกป่า ป่าไม้ก็คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินเราช่วยกันพิทักษ์รักษาป่า ป่าคือน้ำของประเทศ และกล่าวว่า เมืองไทยทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้ต้องพึ่งป่าไม้ สำหรับน้ำดื่ม น้ำทำเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไปบ้านเราพอจะมีน้ำกินน้ำใช้ไม่แห้งแล้ง และทรงกล่าวถึงความสำเร็จที่ต้องอาศัยความสามัคคี ความเพียร ความอดทน ความเข้าใจ ของประชาชนชาวไทยหลายล้านคนในชาติอย่างพร้อมเพียงกัน” กระผมได้ยินที่สมเด็จแม่...ตรัสว่าทั้งสมเด็จแม่เองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อทราบว่ามีการลักลอบตัดป่า จะรู้สึกไม่สบายพระทัย ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับ และพ่อหลวงของเรายังได้ตรัสไว้ “ป่าไม้ของไทยมีความสำคัญหลายประการ คือ เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศ และช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและใต้ดิน กลายเป็นน้ำใต้ดินให้เราใช้ ช่วยสร้างความชุ่มชื้น ดึงดูดให้มีฝนมาตกในพื้นที่ และช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเวลาฝนตกหนักด้วย” ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันน่ะครับ.. และสมเด็จแม่ก็ได้ตรัสกล่าวถึงเรื่องของน้ำจืด “ว่าน้ำจืดนับวันเป็นสิ่งที่มีค่าและหายากขึ้น ถึงกับมีผู้ในโลกนี้คาดการณ์ว่าต่อไปอาจเกิดสงครามโลกเกี่ยวกับเรื่องแย่งแหล่งน้ำจืดขึ้นได้ เพราะมนุษย์เกิดมากขึ้น ความต้องการใช้น้ำก็มากขึ้น น้ำดื่ม น้ำใช้ ในชีวิตประจำวัน การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทำอุตสาหกรรม น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า น้ำจืดที่จะไปไล่น้ำเค็ม ประโยชน์มากมายก่ายกอง ถ้าคนไทยไม่รู้ถึงเรื่องนี้ เราก็ไม่สามารถจะปกป้องทรัพยากรที่สำคัญของเราได้” ผมคิดว่าปลูกฝังให้คนไทยเด็กไทยให้ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำและป่าไม้เพื่อจะสามารถจะปกป้องทรัพยากรที่สำคัญของเราได้ครับ สมเด็จแม่ก็ได้ตรัส ขอร้องให้ทุกคนช่วยกันรักษาแม่น้ำลำคลอง ความสะอาดต่างๆ คือว่า อยากให้เป็นอย่างที่ต่างประเทศเขาทำ พยายามให้ประชาชนเข้าใจว่า การทิ้งอะไรสารพัดชนิดลงไปในแม่น้ำเราก็ทำลายน้ำสะอาดตามธรรมชาติ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ว่ามันจะเป็นผลร้ายกับบ้านเมือง ผมคิดว่า...เราต้องช่วยกันครับ ต้องพยายามรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศรู้คุณค่าของน้ำของเขา ช่วยกันถนอมรักษาน้ำสะอาด ปลูกฝังให้ลูกหลานไทยให้ได้ใช้น้ำอย่างมีวินัย เผื่อว่า เราจะได้มีต้นน้ำดีๆใช้ไปอีกนานครับ สมเด็จแม่ยังได้ตรัสถึงตอนเสด็จฯ ไปที่ภาคอีสาน ก็เตือนคนไทยทั้งหลายว่า อย่าพยายามทำลายป่านักเลย ทิ้งไว้บ้างเพื่อจะได้มีน้ำ น้ำรับประทาน น้ำใช้ .. แต่เขามองว่าไม่ต้องห่วง โดยเฉพาะอีสานแม่น้ำโขงอยู่ใกล้นิดเดียว เราเอาขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทั่วภาคอีสาน แต่พอมาตอนนี้ สมเด็จแม่ได้ตรัสว่า... เดี่ยวนี้ แม่น้ำโขงแห้งผาก แห่งขอดจนเห็น จนเห็นแต่ก้อนหิน ทำให้พวกหากินเกี่ยวกับจับปลา จับสัตว์น้ำ ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เป็นที่ตกใจแล้วก็กลุ้มใจกันมากว่าเดี๋ยวนี้แม่น้ำโขงเกิดแห้งผากขึ้นมา แม่น้ำโขงนี้เราไปจับปลา ปลาบึกปลาอะไรไม่ได้ มันไม่ไหวแล้ว เพราะต้นของแม่น้ำโขงอยู่ที่ในประเทศจีน ประเทศจีนเดี๋ยวนี้เขาสร้างเขื่อนที่ใหญ่โตมาก ที่เขาเข้าใจว่า เขารู้เขาเข้าใจว่า เขาประชากรแยะ และก็ประชากรต่างๆ ที่จะทำงานได้ดี ได้ผลดีก็ต้องอาศัยน้ำ บังเอิญต้นน้ำของแม่น้ำโขงอยู่ในประเทศจีน เขาก็สร้างเขื่อนใหญ่โตแล้วก็กั้นน้ำ เพราะฉะนั้นเวลานี้แม่น้ำโขงก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ ท่านเป็นห่วงอะไรกับอีสาน เพราะว่าแม่น้ำโขงนี่อยู่ใกล้ๆ นี่เอง แล้วน้ำมากมาย ทำไมท่านต้องย้ำว่าให้ดูแล ป่าจะได้มีน้ำใช้ ... ทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของควาย ควายใช้ไถนาได้ ก็น่าจะใช้ควายไถนา เดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้า ก็เลย ชาวนาก็ยิ่งลำบาก เราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิม รถไถนาเนี่ยราคามันสูง แล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆ แล้วในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อม ค่าอะไหล่ และตรัสว่า วันหนึ่งไม่มีน้ำมัน หรือน้ำมันแพงมาก รถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆ ผิดกับควาย ที่มันเดินเองได้ทุกเวลา แล้วมูลของควายที่ถ่าย ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนา ก็เป็นปุ๋ยชั้นดี และสมเด็จแม่ยังกล่าวถึง... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าทรงสร้างธนาคารข้าว ทั่วทุกหนทุกแห่งรอบประเทศไทย ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริ ที่ว่า ช่วยกันตั้งธนาคารข้าว จะได้ ใครอดอยาก หมู่บ้านไหนอดอยากจะได้ไปขอยืมข้าว ทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าว แล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้ และตรัสถึง...สถานการณ์ในภาคใต้ ที่เป็นปัญหาสืบเนื่องมาตั้ง 4-5 ปีแล้ว อันนี้ก็น่าหนักใจ แต่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ ขณะนี้ก็ดีขึ้น ค่อยๆ ดีขึ้น ที่หนักใจเพราะว่า ประชาชนหลายคน มากมายที่ไม่สามารถออกไปทำมาหากินตามปกติได้ คือชีวิตไม่ปลอดภัยแล้ว แต่ได้ทราบข่าวว่าตอนนี้ค่อยๆ ดีขึ้น และทรงกล่าวถึง..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปตรวจดูเกี่ยวกับดิน เกี่ยวกับน้ำ ก็ทรงพบว่าน้ำแม่น้ำเปรี้ยวจัดมาก ก็ทรงเห็นประทับเรือแล้วทรงตักน้ำแม่น้ำส่งมาทางกรุงเทพฯ ให้ดูถึงความเปรี้ยวเท่าไหร่ๆ ทรงบุกด้วยพระองค์เองทั้งนั้นจนกระทั่งด้วยความช่วยเหลือจากข้าราชการต่างๆ และกรมชลประทาน ก็เดี๋ยวนี้คนทางใต้ หมายถึงนราธิวาส ปัตตานี สามารถทำนาได้ปีละบางทีเกือบ 3 ครั้ง เพราะว่าทรงช่วยกับกรมชลประทานช่วยกันแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้อยู่ดีกินดีขึ้น และสมเด็จแม่กล่าวถึง...การทำหน้าที่ ที่พระองค์พอจะช่วยบรรเทาทุกข์ คือให้งานเขา เห็นใครมาเฝ้าแล้วก็ยากจนมาก ก็จับสอนให้ปัก มีครู ตั้งกลุ่มปักขึ้น แล้วสอนให้ปัก สอนให้ทอผ้า สอนทุกอย่าง แล้วก็ศิลปาชีพก็มีตลาด เขาสามารถที่จะส่งผลงานเขามา เราก็จ่ายไป ซึ่งสมเด็จแม่..เคยมีเงินในมูลนิธิศิลปาชีพกว่าพันล้าน บัดนี้มีผู้เตือนว่าเหลือ 700 ล้าน ผมคิดว่าศิลปชีพเป็นแหล่งงานที่สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่นั้นได้ ผมก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนด้วยครับ สมเด็จแม่ได้กล่าวถึง...ความเสียสละของนักรบทั้งทหาร ทั้งตำรวจ ที่อยู่ในพื้นที่อันตรายต่างๆ ถ้าพวกเราจะสามารถส่งกำลังใจไปให้เขา มีจดหมายหรืออะไรให้ก็ตาม ส่งไปให้ความ ให้กำลังใจแก่นักรบเหล่านี้ ที่เป็นคนดี และเป็นคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ ผมคิดว่าเราทุกคนจะต้องช่วยกันให้กำลังใจแก่ผู้ที่ไปทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติกันหน่อยครับ เมื่อเราทราบว่าสมเด็จแม่ได้นำเงินที่ได้จากวันเกิดของพระองค์ได้นำไปสร้างศูนย์ครูเพื่อใช้เป็นที่อยู่ มีที่รับประทาน แล้วก็มีห้องสมุด เพื่อใช้เป็นแหล่งพักพิงของคุณครู ทำให้เราก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆครับ ผมก็อยากให้รัฐบาลเห็นคุณค่าและประโยชน์ด้วยครับ แล้วสมเด็จแม่ยังชี้ให้เห็นถึงการจัดสร้างฟาร์มตัวอย่าง ตามหมู่บ้านไทยต่างๆสร้างฟาร์มตัวอย่างให้เขา วิธีเลี้ยงไก่ วิธีเลี้ยงเป็ด วิธีเลี้ยงสัตว์ต่างๆ สัตว์เลี้ยง เพราะว่า เขาบอกว่าพอมีฟาร์มตัวอย่างแบบนี้ เขาจะได้ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเข้าเมือง ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะไปสานต่อน่ะครับ.. และทรงกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและความเป็นมา.. ที่ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อ ด้วยชีวิต แต่ทำไมการเรียนประวัติศาสตร์ชาติของเราจึงไม่เห็นคุณค่าครับ และอย่างนี้จะให้คนไทยเรารักประเทศชาติและสำนึกคุณแผ่นดินได้อย่างไร.. ทรงกล่าวว่า..เมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน กว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่ นั่งอยู่กันสบาย มีประเทศชาติ เรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ ทรงกล่าวถึงประเทศอเมริกา เขาก็สอนประวัติศาสตร์ สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขา ที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกัน แต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใคร หรือว่ายังไงกัน อันนี้น่าตกใจ แต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่า นักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลย.. ผมคิดว่า รัฐบาลควรเป็นผู้นำที่ริเริ่มเรื่องนี้น่ะครับ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ76พรรษานี้ เกล้ากระผมขอนอบนำพระราชเสาวนีย์ แม่ของปวงชนชาวไทย มาคำนึงถึงและสานต่อแนวทางที่สมเด็จแม่ของชาวไทยได้กล่าวถึงและร้องขอ ให้เรานึกถึงคุณของประเทศ ของแผ่นดินบ้าง ให้พยายามที่จะตอบแทนพระคุณของแผ่นดินอย่างสุดกำลัง เมื่อทุกคนเสียสละและช่วยกัน ซึ่งสมเด็จแม่ได้กล่าวว่า “ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีกำลังใจยิ่งขึ้น ที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชนต่อไป ช่วยกันทำสิ่งดีๆ เพื่อบ้านเมือง หรือช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแก่ข้าพเจ้า” เกล้ากระผมขอน้อมรับครับ กระผมรู้สึกซาบซึ้ง ประทับใจและมีกำลังใจที่ได้เห็นพ่อหลวงสมเด็จแม่ และทุกๆพระองค์ที่ได้วิริยะอุตสาหะทุ่มเทพระกำลังและชีวิตทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทยทั่วทุกเขตแดนตลอดเสมอมาครับ เกล้ากระผมขอน้อมรับและจะสนับสนุนและช่วยกันสานต่อร่วมกันกันพี่น้องคนไทยทุกๆคนเพื่อทำสิ่งดีๆต่างๆเพื่อพี่น้องคนไทยและประเทศชาติ ที่จะขอมอบเป็นของขวัญให้แด่พ่อหลวงและสมเด็จแม่ของชาวไทยทุกคนครับ.. เกล้ากระผม ในนามชาวคริสต์เตียนไทย ขอพึ่งในพระคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่เกล้ากระผมเคารพ โปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทั้งพระบรมวงศ์ทุกๆพระองค์ และข้าราชการในพระองค์รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกๆคน ให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและได้รับสันติสุขนิรันดร์ครับ
สิทธิพล จันทร์ผ่อง ( อ่าน 9320 | ตอบ 3 ) ( 2008-08-12 02:42:03 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 3
เนเธเน‰เน„เธ‚ - เธฃเธนเธ›เธžเธฃเธฐเธญเธ‡เธ„เนŒเธ—เธตเนˆเธกเธฒเธญเธขเธนเนˆเธ•เธฃเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™ เธœเธกเธšเธฃเธดเธชเธธเธ—เธ˜เธดเนŒเนƒเธˆเธ„เธฃเธฑเธš เธญเธขเธนเนˆเธ—เธตเนˆเน€เธงเธ› เธœเธกเธžเธขเธฒเธขเธฒเธกเนเธเน‰เน„เธ‚ เนเธ•เนˆเธ—เธณเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธ„เธฃเธฑเธš เธชเนˆเธงเธ™เธ”เธฃ.เนเธ”เธ™ เธœเธกเธ™เธฑเธšเธ–เธทเธญเนƒเธ™เธ”เน‰เธฒเธ™เธ”เธตเธ‚เธญเธ‡เธ—เนˆเธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธš เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เน€เธžเธดเนˆเธ‡เธกเธฒเน€เธเธดเธ” เธœเธกเธฃเธนเน‰เธชเธถเธเน€เธชเธตเธขเนƒเธˆเนเธฅเธฐเธœเธดเธ”เธซเธงเธฑเธ‡เน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธ™ เนเธ•เนˆเธ—เธตเนˆเธžเธญเธ—เธฃเธฒเธšเธ”เธฃ.เนเธ”เธ™เน€เธ‚เธฒเธญเธขเธฒเธเน„เธ›เธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธ”เน‰เธฒเธ™เธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡เธ„เธทเธญเธˆเธธเธ”เธซเธกเธฒเธข เนเธ•เนˆเน€เธ‚เธฒเธเน‡เน€เธ›เน‡เธ™เธœเธนเน‰เธฃเนˆเธงเธกเธเน‡เธ•เธฑเน‰เธ‡เธกเธนเธฅเธ™เธดเธ˜เธดเธกเธฒ เนเธ•เนˆเน€เธ™เธทเนˆเธญเธ‡เธˆเธฒเธเธˆเธธเธ”เธซเธกเธฒเธขเธ•เน‰เธญเธ‡เน€เธ”เธดเธ™เน„เธ›เนƒเธซเน‰เธ–เธถเธ‡ เธˆเธถเธ‡เน„เธ”เน‰เธ™เธณเน€เธ‡เธดเธ™เน„เธ›เนƒเธŠเน‰เธœเธดเธ”เธงเธฑเธ•เธ–เธธเธ›เธฃเธฐเธชเธ‡เธ„เนŒเนเธฃเธเน€เธฃเธดเนˆเธก เธ‹เธถเนˆเธ‡เธ—เธฃเธฒเธšเธงเนˆเธฒเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธ—เธธเธเธญเธขเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เนƒเธˆเน€เธขเน‡เธ™ เธญเธขเนˆเธฒเนƒเธˆเธฃเน‰เธญเธ™ / เธ‚เธญเธ„เธงเธฒเธกเธเธฃเธธเธ“เธฒเธญเธขเนˆเธฒเธ”เธถเธ‡เธœเธกเน€เธญเธฒเน„เธ›เธ—เธณเธฅเธฒเธขเน€เธฅเธขเธ™เธฐเธ„เธฃเธฑเธš เธœเธกเน„เธกเนˆเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธ‚เน‰เธญเธ‡
เธชเธดเธ—เธ˜เธดเธžเธฅ ( 2009-12-13 20:09:04 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
ดร. เกรียงศักดิ์  คนนี้เหรอพึ่งเห็นหน้า  ที่ว่าโกงเงินบริจาค มูลนิธิความหวัง ไปเล่นการเมือง และเลี้ยงอีหนู หึหึ  ว่าแล้วพวกเล่นการเมือง เน่าทุกตัว เลว
su ( 2009-07-03 16:39:04 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
ทำไมเอารูปในหลวงไว้ด่านล่าง??
กหดกห ( 2009-03-24 17:51:45 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส