วิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทา‏เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง

ลบ แก้ไข

 

วิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขาวิชาคือ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

โดยทั้งสองสาขาวิชานี้จะเน้นการเรียนในระบบการจัดการ คือ พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหาร ผู้จัดทำระบบงาน โดยจะมีวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ การบริหารจัดการ การจัดการองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านจิตวิทยาเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ในปี ที่ 1 จะเน้นการเรียนพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ดีแล้วจึงจะเรียนสู่ระบบการ บริหารจัดการตามสาขาวิชา

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชาคือ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
-
สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ปรับปรุงใหม่จากเดิมให้มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการในโลกปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรนี้ เน้นด้านการเรียนการสอนแบบเข้าสู่สายงานโดยตรง และจะเน้นในการปฏิบัติงานจริง เช่น การจัดบริการทัวร์ การเป็นมัคคุเทศก์ การจัดตั้งบริษัททัวร์ การบริการโรงแรมทั้งส่วนหน้าและส่วนใน

สาขาวิชาธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นสาขายอดนิยมในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก โดยวิทยาลัยเน้นการจัดทำการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ และคุณภาพ เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยวิทยาลัยได้พัฒนาร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์

สำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานภาษาอังกฤษในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองพร้อมสอบสัมภาษณ์ในวันที่มาสมัครและทราบผลทันที

ค่าสมัครสอบ 300 บาท

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ใบ

4. ใบแจ้งผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (O-Net, A-Net) จำนวน 1 ใบ (ถ้ามี)

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2553

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ssruic.com

 

 

 

 loading...


โดย ทีมงานEducation Update ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 พ.ค. 53 15:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,158 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,158 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อรุณ
IP : 125.24.85.***

มีใครทราบบ้างว่านักศึกษาที่เข้าใหม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียนเป็นเวลานานกี่เดือนค่ะ 

 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง