กำหนดการรับสมัครตรง ยื่นคะแนน

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

International College,

Suan Sunandha Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับตรง 2 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 1/2551

1. Bachelor of Arts B.A. (Tourism Industry)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2. Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

- B.B.A. (International Business)

- B.B.A. (Hospitality and Tourism Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ต้องมีผลการเรียนภาษาต่างประเทศเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4.
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. ใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. ค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 250 บาท

กำหนดการรับสมัครตรง ยื่นคะแนน O-Net, A-Net

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรม

วัน-เวลา

สถานที่

1. ช่วงเวลาการรับสมัคร

17 – 26 พฤษภาคม 2551

1.สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 อาคารศรีจุฑาภา

2. สมัครออนไลน์ www.ssruic.com

2. สอบสัมภาษณ์

ภายในวันที่สมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ

อาคารศรีจุฑาภา

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

27 พฤษภาคม 2551

1.วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2

อาคารศรีจุฑาภา

2. www.ssruic.com

4. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ยื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าศึกษาพร้อมชำระค่ารายงานตัวแรกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 8,000 บาท

27 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2551

วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2

อาคารศรีจุฑาภา

5. เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

2-13 มิถุนายน 2551

วิทยาลัยนานาชาติ
อาคารศรีจุฑาภา

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

7 มิถุนายน 2551

ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น5

7.เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2550

16 มิถุนายน 2551

วิทยาลัยนานาชาติ
อาคารศรีจุฑาภา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 อาคารศรีจุฑาภา

โทร 02-244-8909 หรือ http://www.ssruic.com/

 loading...


โดย ทีมงานEducation Update ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 เม.ย. 51 15:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 29,637 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29,637 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นู๋อาร์
IP : 58.136.51.***

เข้าไปดูในเวปดิ

www.ssruic.com

เป็นเวปของวิทยาลัยอ่ะ

ลองเข้าไปดูนะ

มีรายก็อีเมลล์ถามได้ค่ะ

 

 

รุ่นพี่

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง