กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555

ลบ แก้ไข

<span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 16px; "><strong><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011062393054.jpg" /><br /> <br /> กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555</strong></span><br /> <br /> มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยภูมิภาคอีกแห่ง ของคนภาคใต้&nbsp; ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการการรับนิสิตปีการศึกษา 2555 ออกมาแล้วนะค่ะ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งจะประกาศไว้ในประกาศรับสมัครแต่ละประเภทอีกครั้ง&nbsp; แต่ละประเภทจะเปิดรับช่วงไหนบ้างไปดูกันค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <strong>กำหนดรับนิสิตใหม่&nbsp; ประจำปีการศึกษา 2555</strong><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1ประเภทรับตรง โครงการต่าง ๆ&nbsp; ระหว่าง 22 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555<br /> &nbsp;<br /> ระดับปริญญาโท&nbsp; ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 มีนาคม 2555<br /> &nbsp;<br /> ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ&nbsp; ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554-30 มีนาคม 2555<br /> &nbsp;<br /> ระดับปริญญาเอก ระว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 30 เมษายน 2555<br /> &nbsp;</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> สำหรับน้องๆม.ปลาย ก่อนที่จะสมัครรับตรงกันในปีนี้ เราลองมาคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครสอบ การสอบรับตรงของปีที่แล้วกันก่อนนะค่ะ น้องๆ จะได้สามารถนำไปเตรียมตัวกันได้ก่อน และได้แนบกำหนดการการสมัครมาด้วยของปีการศึกษา 2554 มาด้วย ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวได้เลยนะค่ะ&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>คุณวุฒิ/คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร</strong><br /> 1.กำลังศึกษา ม.6หรือสำเร็จการศึกษา ม.6สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) หรือ 6ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00<br /> 2.มีคะแนน GAT/PAT ครบตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด<br /> &nbsp;<br /> <strong>คุณสมบัติเฉพาะ</strong><br /> 1.หลักสูตร วท.บ.ทุกสาขา และ หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์-เคมี,วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์&nbsp; ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9หน่วยกิต<br /> 2.หลักสูตร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์&nbsp; ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00<br /> 3.หลักสูตร บธ.บ.ทุกสาขา ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต<br /> 4.หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดง ต้องมีทักษะทางด้านการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร<br /> 5.หลักสูตร ศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล ต้องมีทักษะทางด้านดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร<br /> 6.หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ต้องมีทักษะทางด้านศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง<br /> &nbsp;<br /> <strong>สาขาวิชาที่ต้องสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา</strong><br /> &bull;กศ.บ.การศึกษา : พลศึกษา,ภาษาอังกฤษ,จิตวิทยาการแนะแนว,วิทยาศาสตร์-เคมี,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา<br /> &bull;ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ,ศิลปะการแสดง,ดุริยางคศาสตร์สากล<br /> &bull;ศป.บ. ทัศนศิลป์<br /> &bull;วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา<br /> &nbsp;<br /> น้องๆคนไหนที่สนใจเรียนต่อ ม.ทักษิณ ต้องติดตามกำหนดการอย่างละเอียดของปีการศึกษา &nbsp;2555 &nbsp;และศึกษาให้แน่ใจก่อนการสมัครอีกครั้งนะค่ะ &nbsp;เพราะหากคุณสมบัติไม่ครบตามที่ประกาศ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที &nbsp; พี่ๆศูนย์ข่าวการศึกษาไทย เอาใจช่วยน้องในการเตรียมตัวสอบทุกคนค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่&nbsp;</strong><br /> ภารกิจการรับนิสิต&nbsp; มหาวิทยาลัยทักษิณ<br /> โทร. 074-443975<br /> เว็บไซต์ http://is.tsu.ac.th&nbsp;<br /> <br /> <strong>ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=396' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 มิ.ย. 54 09:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,191 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 14,191 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นู๋มิน
IP : 182.232.168.***
ขอบคุณมากๆๆๆ ค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง