เผยโฉม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; ">เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 &nbsp;มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่</span></p> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; ">พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้นบัดนี้ <strong>นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี</strong> ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว</span></p> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><span style="font-size: 14px; ">โดยในรัฐบาล นายกหญิง คนแรกของประเทศไทย ได้แต่ตั้งให้ &nbsp;<br /> นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<br /> นางบุญรื่น ศรีธเรศ ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ.<br /> &nbsp;และนายสุรพงษ์ &nbsp;อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ.&nbsp;</span></strong></span><br /> <p style="text-align: left; "> &nbsp;</p> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> ในฐานะคนในแวดวงการศึกษาเรามาทำความรู้จักกับนายวรวัจน์ &nbsp;&nbsp;เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ &nbsp;และผู้ช่วยคนใหม่กันดูนะค่ะ</span><br /> <p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110810154026.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><strong>นายวรวัจน์ &nbsp;&nbsp;เอื้ออภิญญกุล</strong></span></p> <span style="font-size: 14px; "><strong>ประวัติส่วนตัว</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2502&nbsp; มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดแพร่<br /> &nbsp;<br /> <strong>ประวัติการศึกษา</strong>&nbsp;<br /> ปริญญาโท :&nbsp; รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br /> ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br /> &nbsp;<br /> <strong>ประวัติการทำงาน</strong><br /> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 ส.ค.2554 - ปัจจุบัน)<br /> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (24 ก.ย.2551 - 19 ธ.ค.2551)<br /> ประธานคณะอนุกรรมการธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์,<br /> ค่าจ้างที่ปรึกษาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br /> ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสภาผู้แทนราษฎร<br /> เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br /> เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม<br /> เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม<br /> เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110810154317.jpg" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110810154331.jpg" /><br /> <strong>นางบุญรื่น ศรีธเรศ ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ. &nbsp; &nbsp; &nbsp;นายสุรพงษ์ &nbsp;อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ.&nbsp;</strong><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">เราคงต้องฝากความหวัง การศึกษาไทยไว้กับรัฐมนตรีคนใหม่ กับผู้ช่วยทั้งสอง และคงต้องติดตามความคืบหน้า นโยบายด้านการศึกษาจากรัฐบาลชุดนี้ &nbsp;กันต่อไป&nbsp; ทิศทางอนาคตการศึกษาไทย จะเป็นอย่างไร ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะติดตามและนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนะค่ะ</span><br /> &nbsp;<br /> <strong>ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=699' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ส.ค. 54 15:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 45,911 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 45,911 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง