ปฏิทินรับตรง โึควตา Admissions สวนสุนันทา ปี 55

ลบ แก้ไข

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%" width="100%"> <tbody> <tr> <td rowspan="25" style="width: 3%"> &nbsp;</td> <td colspan="3" style="text-align: center"> <span style="font-size: 14px">&nbsp;<br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011091595358.jpg" />&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <br /> <span style="font-size: 14px"><u><strong>- ประเภทรับสมัครตรง ผ่าน ( Admission ) กลาง</strong></u></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="width: 7%"> &nbsp;</td> <td style="width: 17%"> <span style="font-size: 14px">คุณสมบัติ :</span></td> <td style="width: 73%"> <span style="font-size: 14px">รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</span></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัครทั่วประเทศผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. )</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">กำหนดการรับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">เป็นไปตามประกาศ ของ สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. )</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px">- ประเภทโควต้าความสามารถทางวิชาการ</span></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px">คุณสมบัติ :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญเท่านั้นโดยคัดเลือกจาก เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( http://www.ssru.ac.th หรือhttp://quota.ssru.ac.th ) โดยการรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 200 บาทการชำระค่าสมัครผ่านระบบธนาคาร</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">กำหนดการรับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">พฤศจิกายน - ธันวาคม</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <br /> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px"><u><strong>- ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ</strong></u></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px">คุณสมบัติ :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญเท่านั้นรับสมัครทั่วประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปแต่ต้องมีความสามารถดีเด่นในด้าน กีฬา คนตรี นาฏศิลป์</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( http://www.ssru.ac.th หรือhttp://quota.ssru.ac.th ) โดยการรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 200 บาทการชำระค่าสมัครผ่านระบบธนาคาร</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">กำหนดการรับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">พฤศจิกายน - ธันวาคม</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px">- ประเภทโควต้าเพชรสุนันทา</span></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px">คุณสมบัติ :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญเท่านั้นโดยคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์เกรดเฉลี่ย 2.75</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( http://www.ssru.ac.th หรือhttp://quota.ssru.ac.th ) โดยการรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 200 บาทการชำระค่าสมัครผ่านระบบธนาคาร</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">กำหนดการรับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">พฤศจิกายน - ธันวาคม</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <br /> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <span style="font-size: 14px"><u><strong>- ประเภทสอบสมัครคัดเลือกรับตรง</strong></u></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px">คุณสมบัติ :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารับสมัครทั่วประเทศโดยการสอบแข่งขันทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">รับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร 37 ระเบียบการรับสมัครจำหน่ายชุดละ 50 บาท ค่าสมัคร 200 บาท ถ้าสมัคร 2 สาขาวิชา จ่ายค่าสมัคร 300</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px">กำหนดการรับสมัคร :</span></td> <td> <span style="font-size: 14px">มกราคม - มีนาคม</span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px"><strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 15 ก.ย. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=952' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ก.ย. 54 11:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,843 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,843 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง