รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มอ. สุราษฎร์ฯ ปี 55

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; "><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111027152132.gif" /></span></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร</u></strong><br /> 1. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นม.6)<br /> จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25<br /> 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย<br /> จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุกหลักสูตร)</u></strong><br /> ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>4. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)</u></strong><br /> - <strong>สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ</strong> ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) ทุกสายการเรียน<br /> - <strong>สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว</strong> ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนศิลป์-คณิต<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>5. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)</u></strong><br /> <strong>สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ</strong>ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) ทุกสายการเรียน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>6. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)</u></strong><br /> <strong>สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ</strong>ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) ทุกสายการเรียน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>7. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต)</u></strong><br /> <strong>สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ</strong>ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ชั้นม.6.) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนศิลป์-คณิต<br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong><u>หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนรับ</u></strong><br /> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111027151817.jpg" /><br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong><u>กำหนดการ</u></strong><br /> <br /> <b><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111027151835.jpg" /></b><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การสมัคร</u></strong><br /> <strong>1. สมัครด้วยตนเองที่</strong>งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร.077-355450 ในวันและเวลาราชการ<br /> <strong>2. สมัครทางไปรษณีย์</strong>โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม<br /> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ปณ. 8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ต.ขุนทะเล อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 (วงเล็บมุมซอง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่...)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><em><strong><span style="background-color: rgb(230, 230, 250); ">***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></strong></em></span><br /> &nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong><u>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่</u></strong><br /> <strong>ฝ่ายรับนักศึกษาใหม่ (นายอานนท์ โชติมณี) </strong><br /> <strong>งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี </strong><br /> <strong>โทร.077-355450 ในวันและเวลาราชการ</strong><br /> <strong><a href="http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php">http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php</a></strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 27 ต.ค. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1322' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ต.ค. 54 15:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,816 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,816 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง