รร.สาธิต ม.พะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/2011110494537.jpg" /></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับ ม.1 และ ม.4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 รายละเอียดดังนี้<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ</u></strong><br /> นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 500 บาทและการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>จำนวนรับ</u></strong><br /> มหาวิทยาลัยพะเยาเป:ดรับสมัครนักเรียนเขhาเป;นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<br /> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้<br /> 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องห้องละ 30 คนรวม 60 คน<br /> 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง &nbsp;ห้องละ 30 คนรวม 60 คน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>การรับสมัครเข้าศึกษา</u></strong><br /> 1 ดาวน์โหลดใบสมัครจากเอกสารประกอบข่าวด้านล่าง<br /> <br /> 2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน500 บาทเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนามเคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยพะเยา 00095 หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่ายในนาม<strong>มหาวิทยาลัยพะเยา</strong><strong>โดยส่งมาที่</strong><strong>งานรับเข้า</strong><strong>กองบริการการศึกษา</strong><strong>มหาวิทยาลัยพะเยา</strong><strong>ต.</strong><strong>แม่กา</strong><strong>อ</strong><strong>.</strong><strong>เมือง</strong><strong>จ.</strong><strong>พะเยา 56000</strong> (วงเล็บมุมซองสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 ธันวาคม 2554<br /> <br /> 3 กรณีสมัครด้วยตนเองติดต่อรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาทณงานรับเข้ากองบริการการศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่วันที่ 17 &ndash; 18 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 &ndash; 16.00 น.<br /> หมายเหตุกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร<br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><em><span style="background-color: rgb(173, 216, 230); ">***</span></em></strong><strong><em><span style="background-color: rgb(173, 216, 230); ">ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ</span></em></strong></span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong><u>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่</u></strong><br /> <strong>งานรับเข้า</strong><strong>กองบริการการศึกษา</strong><strong>มหาวิทยาลัยพะเยา</strong><br /> <strong>ต.</strong><strong>แม่กา</strong><strong>อ.</strong><strong>เมือง</strong><strong>จ.</strong><strong>พะเยา 56000</strong><br /> <strong>โทรศัพท์ 0 5446 6666 </strong><strong>ต่อ 1020, 1027 </strong><strong>โทรสาร 0 5446 6690</strong><br /> <strong>หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์<a href="http://www.satit.up.ac.th/">www.satit.up.ac.th</a> </strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 4 พ.ย. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1371' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 พ.ย. 54 09:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,937 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,937 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง