รับตรง โควตาม.ราชภัฎเชียงใหม่

ลบ แก้ไข

<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111109100715.jpg" /><br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา)</strong> </span>สำหรับน้องในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ค่ะ<br /> <br /> <strong>ประเภทผู้มีผลการเรียนดี </strong>:ต้องมีคะแนน GPAX &nbsp;5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ในการสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต<br /> &nbsp;<br /> <strong>ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์&nbsp; ศิลปะ </strong>:เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา&nbsp; ดนตรี&nbsp; นาฏศิลป์&nbsp; ศิลปะ ในระดับจังหวัด หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีคะแนน GPAX &nbsp;5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป<br /> &nbsp;<br /> <strong>ประเภทผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย : </strong>ผู้สมัครมีความบกพร่องทางร่างกายที่ปรากฏชัดเจน<br /> &nbsp;<br /> <strong>ประเภทผู้มีคุณธรรม นความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน :</strong>มีคะแนน GPAX &nbsp;5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป และมีหลักฐานแสดงคุณสมบัติด้านคุณธรรม ผู้นำ&nbsp; หรือความประพฤติดี<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">น้องๆที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ และหลังจากนั้น ต้องติดต่อกับอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน เนื่องจากโครงการนี้รับสมัครผ่านทางโรงเรียนเท่านั้นค่ะ</span><br /> &nbsp;<br /> <strong>กำหนดการ</strong><br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong>สถานศึกษาดำเนินการรับสมัคร &nbsp;1-30 &nbsp;พฤศจิกายน 2554</strong></span><br /> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ&nbsp; 27 ธันวาคม 2554<br /> สอบปฏิบัติ /สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบความสามารถพิเศษ&nbsp; 6 มกราคม 2554<br /> ประกาศผลการคัดเลือก&nbsp; 16 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong><br /> สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน<br /> มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่<br /> โทร. 053-885960-81<br /> <a href="http://www.academic.cmru.ac.th/">http://www.academic.cmru.ac.th/</a></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1401' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 พ.ย. 54 10:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,217 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,217 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง