โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111118103907.jpg" /></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ประเภทสวัสดิการบุคลากร และประเภททั่วไปโดยมีการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ<strong>กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ </strong><strong>24 </strong><strong>ธันวาคม 2554</strong><br /> <br /> <strong><u>คุณสมบัติ</u></strong><br /> 1.สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6<br /> 2.สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<br /> 3.เป็นผู้มีความประพฤติดี<br /> 4.มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา<br /> 5.เป็นโสด<br /> <br /> <strong><u>หลักฐานการสมัคร</u></strong><br /> 1.ใบสมัครกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปและเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีก 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอบ<br /> 2.ใบรับรองแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวจริงหรือใบปพ.1-1ตัวจริงหรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน(สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)<br /> 3.ใบรับรองแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวจริงหรือใบปพ.1-3ตัวจริงหรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน(สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)<br /> 4.ค่าสมัครทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ<br /> <br /> <strong><u>สนใจสมัครและสอบได้ที่ </u></strong><br /> <strong>ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 50 </strong><strong>ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร</strong><strong>พระราชวังสนามจันทร์ </strong><br /> <strong>โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะศึกษาศาสตร์</strong><strong>มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนคราปฐม </strong><br /> &nbsp;<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><em>***ดูรายละเอียดประเภทการสมัครและวิชาทดสอบได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง</em></strong></span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong><u>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่</u></strong><br /> <strong>โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์<br /> </strong><strong>เลขที่ 6&nbsp; </strong><strong>ถนนราชมรรคาใน&nbsp;&nbsp;</strong><strong>ต.พระปฐมเจดีย์ &nbsp;อ.เมือง&nbsp; </strong><strong>จ.นครปฐม<br /> </strong><strong>โทร.&nbsp;&nbsp;034-255795</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 18 พ.ย. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1486' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 พ.ย. 54 10:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,896 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,896 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง