รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120127110132.jpg" /></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2555&nbsp;คณะที่เปิดรับเช่น ครุศาสตร์(850 คน) มนุษยศาสตร์ บัญชี สาธารสุข วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ<br /> <br /> <u><strong>กำหนดการรับสมัคร</strong></u></span><br /> <br /> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:95.0%;" width="95%"> <tbody> <tr> <td style="width:32.38%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>รายการ/กิจกรรม</strong></span></td> <td style="width:34.38%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>วัน/เดือน/ปี</strong></span></td> <td style="width:33.24%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>สถานที่</strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="color: rgb(178, 34, 34); "><span style="font-size: 14px; ">รับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต</span></span></td> <td> <span style="color: rgb(178, 34, 34); "><span style="font-size: 14px; ">วันที่ 23 มกราคม - 15 เมษายน 2555</span></span></td> <td> <span style="color: rgb(178, 34, 34); "><span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">และชำระค่าสมัครทางธนาคารไทยพาณิชย์</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">จำกัด (มหาชน)</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศผังที่นั่งสอบและ</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 25 เมษายน 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px; "><a href="http://www.academic.cmru.ac.th" target="_blank">http://www.academic.cmru.ac.th</a></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 10 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขา</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 11 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ)</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบภาษาอังกฤษ สอบภาษาจีน และสอบสัมภาษณ์</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 11 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 18 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px; "><a href="http://www.academic.cmru.ac.th" target="_blank">http://www.academic.cmru.ac.th</a></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบัณทึกประวัติทางอินเตอร์เน็ต</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px; "><a href="http://www.academic.cmru.ac.th" target="_blank">http://www.academic.cmru.ac.th</a></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 21 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><em><strong><span style="background-color: rgb(230, 230, 250); ">***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></strong></em></span><br /> <br /> <br /> <strong> <u>ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ</u><br /> มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 0-5388-5960 0-5388-5965-66 0-5388-5970</strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 27 ม.ค. 55</strong></span></div> <div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1926' target='_blank'>รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ม.ค. 55 11:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 66,865 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 66,865 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง