รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120213135959.jpg" /></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; คณะพยาบาลศาสตร์&nbsp; วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์&nbsp;ประจำปีการศึกษา&nbsp;2555รอบที่&nbsp;1&nbsp; รับตรงโดยการสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย &nbsp;&nbsp;รับจำนวน&nbsp; 40&nbsp; คน&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>รับสมัคร ถึง &nbsp;วันที่ 8 มี.ค. 2555</strong></span><br /> &nbsp;<br /> <u><strong>คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร</strong></u><br /> 1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6&nbsp;ในแผนการศึกษา&nbsp;&nbsp;วิทยาศาสตร์&nbsp;&ndash;คณิตศาสตร์&nbsp; ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ<br /> 2. อายุ 16 ปี&nbsp; ขึ้นไป<br /> 3. มีระดับผลการศึกษา (GPA) &nbsp;= &nbsp;2.50 &nbsp;&nbsp;ขึ้นไป<br /> 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง&nbsp; ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง&nbsp; หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา<br /> 5. มีความประพฤติดี&nbsp; ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>การคัดเลือก</strong></u><br /> สอบข้อเขียน&nbsp;&nbsp;ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด&nbsp; ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดและความรู้ทั่วไป&nbsp; และวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>การรับสมัคร</strong></u><br /> 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย&nbsp; พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือกจำนวน &nbsp;560&nbsp; บาท(ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)<br /> 2. สมัครผ่าน website&nbsp; ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย&nbsp; <a href="http://www.CAS.ac.th">www.CAS.ac.th</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong><em><span style="background-color: rgb(230, 230, 250); ">***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></em></strong></span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>หากมีข้อขัดข้องใดๆเกี่ยวกับการส่งหลักฐานการสมัคร&nbsp; โปรดแจ้งให้วิทยาลัยฯ ทราบเพื่อรักษาประโยชน์ของท่านเอง&nbsp;<br /> หมายเลขโทรศัพท์ : 043 -246536&nbsp; ถึง&nbsp; 8&nbsp; ต่อ &nbsp;388&nbsp; &nbsp;ติดต่อ&nbsp; คุณศศิธร ศรีหาจันทร์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=2056' target='_blank'>รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย </a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.พ. 55 14:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,681 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,681 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง