รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120224143430.jpg" /></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 32 <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 เม.ย. &ndash; 4 พ.ค. 55 </strong></span>โดยมีกำหนดการและระเบียบการดังนี้<br /> &nbsp;<br /> <br /> <u><strong>กำหนดการรับสมัคร</strong></u><br /> &nbsp;<br /> <strong>- Download </strong><strong>ใบสมัคร</strong><strong>หรือ</strong><strong>ขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่</strong>สำนักงานโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ชั้น 2<br /> อาคารคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต วันที่ 13 ก.พ. &ndash; 12 เม.ย. 55<br /> &nbsp;<br /> <strong>- การสมัครสอบวันที่ 17 เม.ย. &ndash; 4 พ.ค. 55</strong><br /> <br /> - สมัครด้วยตนเอง&nbsp;ที่ห้องประชุมการพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี ค่าสมัคร 300 บาท** (เว้นวันหยุดราชการ)<br /> &nbsp;<br /> - สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัคร 350 บาท เป็นตั๋วแลกเงิน<br /> สั่งจ่าย (ปณ.สนามเป้า) ในนามของ<br /> นางเกศรา ปิ่นแก้ว เลขที่ 420/6ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400<br /> **(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)<br /> &nbsp;<br /> <strong>- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 55</strong><br /> &nbsp;ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี หรือ ทาง<a href="http://www.tm.mahidol.ac.th/">www.tm.mahidol.ac.th</a> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>- สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 55</strong><br /> <br /> <strong>- ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 55</strong><br /> &nbsp;<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><em><strong><span style="background-color: rgb(230, 230, 250); ">***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></strong></em></span><br /> <br /> <br /> <u><strong>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่</strong></u><br /> คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล&nbsp;<br /> 420/6 &nbsp;ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400<br /> โทรศัพท์: 66 (0) 2354-9100-4, 66 (0) 2306-9100-9<br /> แฟกต์: 66 (0) 2 354 9139<br /> <a href="http://www.tm.mahidol.ac.th/">http://www.tm.mahidol.ac.th</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=2169' target='_blank'>รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.พ. 55 14:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,385 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,385 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง