รับตรง ม.มหาสารคาม 56

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120710135925.jpg" /><br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size: 16px; ">มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี<br /> ระบบรับตรง ประจำปี 2556</span></strong></p> <br /> <strong><span style="font-size: 16px; ">ช่องทางรับสมัคร</span></strong><br /> <span style="font-size: 14px; ">&bull; โควตารับตรงทั่วประเทศ<br /> &bull; โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา<br /> &bull; โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</span><br /> <br /> <strong><span style="font-size: 16px; ">ค่าสมัคร : <u>500 บาท</u></span></strong><br /> &nbsp;<br /> <span style="font-size: 16px; "><strong>โควตารับตรงทั่วประเทศ</strong></span><br /> <span style="font-size: 14px; ">1. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ<br /> 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน<br /> 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน<br /> 4. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด&nbsp;</span><br /> &nbsp;<br /> <span style="font-size: 16px; "><strong>โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา</strong></span><br /> <span style="font-size: 14px; ">1 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ<br /> 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00<br /> 3. มีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดกีฬาที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย<br /> <br /> <span style="font-size: 16px; ">ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ คณะสัตวแพทย์</span><br /> ส่วนที่ 1 &nbsp; การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100 % ประกอบด้วย<br /> 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คิดเป็น 20 %<br /> 2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 30 %<br /> 3. คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT (ครั้งที่ 1/2556 สอบเดือนตุลาคม 2555) คิดเป็น 50 %&nbsp;<br /> (&nbsp;คำเตือน &nbsp;ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาสัตวแพทย์นะครับ ปีก่อนปิดรับสมัครไป แต่ปีนี้กลับมารับอีกรอบ เหอะ ๆๆ &nbsp;)</span><br /> <br /> <strong><span style="font-size: 16px; ">กำหนดการ</span></strong><br /> <br /> <span style="font-size: 14px; ">รับสมัครระหว่างวันที่ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 - 31 สิงหาคม 2555&nbsp;<br /> <br /> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20 พ.ย. 2555<br /> ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา<br /> และโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม<br /> <br /> ทดสอบความสามารถด้านกีฬา &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 24&nbsp;พ.ย. 2555<br /> ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา<br /> <br /> ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;25 พ.ย. 2555<br /> ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม<br /> <br /> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าศึกษา &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 29 พ.ย. 2555<br /> ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา<br /> และโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม<br /> <br /> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30&nbsp;พ.ย. 2555<br /> ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ<br /> <br /> สอบสัมภาษณ์ &nbsp;ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6 ธ.ค. 2555<br /> <br /> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าศึกษา &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;14&nbsp;ธ.ค. 2555<br /> ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ</span><br /> <br /> <p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0); ">สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ</span></strong></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: right; "> <span style="font-size: 14px; "><strong>ที่มา:&nbsp;</strong></span><a href="http://www.acad.msu.ac.th/" style="color: rgb(204, 0, 0); background-image: none; background-attachment: scroll; border: 0px none; font-size: 14.44444465637207px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 20px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">http://www.acad.msu.ac.th</a></p> <div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=3887' target='_blank'>รับตรง ม.มหาสารคาม 56</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ก.ค. 55 14:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 81,029 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 81,029 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง