ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะวิทย์ มอ.
<span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111021102547.png" /><br /> &nbsp;<br /> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์&nbsp; ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร และ เลื่อนกำหนดการต่างๆออกไป &nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong>โดยรับสมัครถึงวันที่ &nbsp;4 พฤศจิกายน 2554</strong></span> &nbsp;และโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ คือ<br /> <strong>1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)<br /> 2. โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูงเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์<br /> 3. โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการ มีรายละเอียดดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;<img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111021103238.jpg" /><br /> &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> </span> <p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><u>สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ</u></span></span></p> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong><br /> คณะวิทยาศาสตร์&nbsp; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br /> Tel 0-7428-8022&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <a href="http://www.sc.psu.ac.th/">http://www.sc.psu.ac.th</a></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1271' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วันที่ 21 ตุลาคม 2554
พิมพ์หน้านี้