คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ENN ศูนย์ข่าวการศึกษา
จำนวนผู้ติดตาม 977 คน

ม.มหิดล อินเตอร์รับตรงป.ตรี 19 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2555 [ No. 56456 ]

สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(B.A.)
- การออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (สื่อภาพยนตร์, โทรทัศน์, เอนิเมชั่น)
- สังคมศาสตร์ (การศึกษาระหว่างประเทศ, เอเชียอาคเนย์ศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การเงิน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- การตลาด
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(B.Sc.)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เคมี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กำหนดการรับสมัคร : 19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2555 (วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น., วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.)
กำหนดวันสอบข้อเขียน : 21 – 22 กรกฎาคม 2555
เปิดภาคเรียน : 24 กันยายน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=115 หรือ 02-441-5090 ต่อ 1327, 1124
MUIC Official Fanpage: http://www.facebook.com/pages/MUIC-Official-Fanpage/279855888709461

 MUIC ( อ่าน 2343 | ตอบ 0 ) ( 2012-06-05 11:00:21 ) แจ้งลบ

 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส