ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (7 มี.ค. 2552)
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ค

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (7 มี.ค. 2552)

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (7 มี.ค. 2552)

http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/PAT1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-7-%E0%B8%A1.%E0%B8%84.-2552.pdf

เฉลยข้อสอบ PAT1 
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ค
ขอบคุณข้อมูล taladtutor.com
 
โดย eduzones exam
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
พิมพ์หน้านี้