ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (11 ก.ค. 2552)
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ค
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (11 ก.ค. 2552)

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/PAT1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882-11-%E0%B8%81.%E0%B8%84.-2552.pdf

เฉลยข้อสอบ PAT1
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ค


ขอบคุณข้อมูล taladtutor.com
โดย eduzones exam
วันที่ 24 ธันวาคม 2559
พิมพ์หน้านี้