ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (11 ก.ค. 2552)
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ค

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (11 ก.ค. 2552)


ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (11 ก.ค. 2552)
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/PAT1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883-10-%E0%B8%95.%E0%B8%84.-2552.pdf

เฉลยช้อสอบ PAT1

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ค


ขอบคุณข้อมูล taladtutor.com

โดย eduzones exam
วันที่ 24 ธันวาคม 2559
พิมพ์หน้านี้