ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (9 ต.ค. 2553)
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ค
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (9 ต.ค. 2553)

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2-PAT1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883-%E0%B8%95.%E0%B8%84.-2553.pdf

เฉลยข้อสอบ PAT1
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2-PAT1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883-%E0%B8%95.%E0%B8%84.-2553.pdf
 
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ค

ขอบคุณข้อมูล taladtutor.com
โดย eduzones exam
วันที่ 24 ธันวาคม 2559
พิมพ์หน้านี้