ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (5 มี.ค. 2554)
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ค

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (5 มี.ค. 2554)

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/PAT1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-5-%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.-2554.pdf

เฉลยข้อสอบ PAT1
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2-PAT1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.-2554.pdf
 
ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ค

ขอบคุณข้อมูล taladtutor.com
โดย eduzones exam
วันที่ 24 ธันวาคม 2559
พิมพ์หน้านี้