นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล)

ลบ แก้ไข

ในปีการศึกษา 2552 วชช.สตูลจะเปิดหลักสูตรอนุปริญญา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตรพัฒนาชุมชน จากเดิมที่เปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษาประถมวัย หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้ การเปิดหลักสูตรอนุปริญญาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล ที่มุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัด เนื่องจากจังหวัดสตูลไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม ส่วนหลักสูตรอนุปริญญาพัฒนาชุมชนเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยก่อนเปิดหลักสูตร วชช.ได้ทำการวิจัยถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น พบว่าประชาชนต้องการเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงการเรียน วชช. มีค่าเล่าเรียนที่ไม่สูง และสามารถเข้าถึงกลุ่มคน ทำให้ประชาชนสนใจเพิ่มขึ้น ส่วนหลักสูตรระยะสั้น ขณะนี้ วชช.สตูลเปิดสอนหลักสูตรมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและสามารถขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ ส่วนหลักสูตรอิสลามศึกษา เปิดสอนระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ) ซึ่งมีครู อาจารย์ และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เข้าเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจะสำรวจอัตราการว่างงานในชุมชน รวมถึงจำนวนผู้ใช้แรงงานที่ตกงานกลับมาอยู่ภูมิลำเนา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการต่อไป ?

ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวสด


 

loading...


โดย EduzonesExpo2009 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มี.ค. 52 10:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,147 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,147 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง