กสพท. แจง รับตรง แพทย์ ทันตะ ปี 53

ลบ แก้ไข

 

           กสพท. แจง รับตรง แพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๓

 

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวแนวทางการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่า

 

          เนื่องจากการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะใช้คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนการสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และความถนัดวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) และผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  โดยจะไม่มีการสอบ A-NET แล้ว

 

          จึงมีการสอบถามเข้ามาที่ กสพท. เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่ง กสพท. ได้รับมอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ ๑๒ สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ๕ สถาบัน เป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านระบบรับตรงดังกล่าว

         

          “กสพท. ได้กำหนดกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยผู้สมัครสอบทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท. กำหนด และสมัครสอบกับ กสพท. ทั้งวิชาเฉพาะ และวิชาสามัญ โดยคะแนนจากการสอบวิชาสามัญจะคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ซึ่งเป็นการสอบแทนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) แบ่งเป็น

 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ๔๐%

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ๒๐%

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ๒๐%

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ๑๐%

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ๑๐%

 

          ทั้งนี้คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๓๐ ส่วนวิชาเฉพาะซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๓๐ โดยจะใช้คะแนนที่จะสอบเข้าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เท่านั้น

 

          นอกจากนี้ กสพท. ยังคงใช้น้ำหนักคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งคะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๖๐ จาก ๕ กลุ่มสาระวิชา เพื่อสนับสนุนแนวคิดของ สกอ. ที่ต้องการให้นักเรียนให้ความสำคัญ และสนใจการเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่” เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าว    

 

          เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการบริหารการสอบสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ ว่า กสพท. จะเปิดการรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ทางอินเตอร์เน็ต โดยค่าสมัครสอบทั้งหมดประมาณ ๑,๒๑๕ บาท ซึ่งสามารถเลือกคณะ/สถาบัน ได้ ๔ ลำดับ ทั้งนี้ กสพท. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างข้อสอบมาตรฐานทั้งวิชาเฉพาะและวิชาสามัญเอง

 

          สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบแพทย์ได้แต่ไม่มีทุนการศึกษานั้น นางสาวจิรณี   ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ทุกสถาบันมีแนวคิดในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่สอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได้ ควรได้เรียนต่อถึงแม้จะไม่มีเงิน ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวก็ควรศึกษาข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกสมัครไว้ให้ดีว่าแต่ละสถาบันมีทุนอะไรบ้าง เนื่องจากสถาบันแต่ละแห่งจะมีทุนหลายรูปแบบ นอกจากนี้อาจรวมไปถึงแหล่งเงินกู้ยืม อย่าง กยศ. ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com/

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com/

http://www.spufriends.com/

http://www.ezplusonline.com/

http://www.ictutors.com/

 

 พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.พ. 52 02:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 90,504 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 90,504 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Angelique
IP : 118.174.209.***
เป็นการแพร่ข่าวที่ดี    แต่คงมีนร.อีกมากที่ยังไม่เห็นข่าวนี้
ลบ แจ้งลบ
โดย เปิดโปงฮุซซ่าส์
IP : 222.123.136.***
เป็นการเยแพร่ข่าวให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดีและเป็นการเปิดโอกาสให้นักสึกษาเปิดโลกกว้างได้ดีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง