ราชภัฎ ธนบุรี เปิด ร.ร.สาธิต สมุทรปราการ

ลบ แก้ไข

 

ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์

 

"สาธิต มรธ.สมุทรปราการ" จัดตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนสาธิตของรัฐแห่งแรก ในจ.สมุทรปราการ ใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล จัดการเรียนการสอนแบบบีบีแอล (Brain Based Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสมอง ให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ คิดเป็นทำเป็นได้ด้วยตนเอง” 

         เป็นคำมั่นของ ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ขณะนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมแล้วที่จะรับนักเรียนรุ่นแรกในระดับชั้นอนุบาล 1-2 ห้องละ 25 คน ในปีการศึกษา 2553 การนำหลักสูตรบีบีแอลมาใช้ในการเรียนการสอน เพราะต้องการให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นเด็กดี พลเมืองดี ซื่อสัตย์สุจริต มีการเรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และเสริมความเป็นสากลให้โดยการสอนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ การจัดการศึกษา ไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างกำไร แต่เน้นที่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จึงกำหนดรับนักเรียนเพียงห้องละ 25 คน ถ้าครบแล้วจะปิดรับสมัครทันที

        ครูผู้สอนจบปริญญาโท สาขาปฐมวัย 6 คน และครูพี่เลี้ยง  6 คน ที่พร้อมให้ความรู้ ความรัก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียน พื้นที่ของโรงเรียนมีประมาณ  5 ไร่ มีสนามเด็กเล่น ห้องศูนย์การเรียน อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ และสวนศึกษาชีวิตธรรมชาติของพืช ซึ่งพืชที่นำมาปลูกจะไม่มีหนาม และจะไม่เป็นอันตรายต่อนักเรียน

       "สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนนั้น เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เป็นคุณครูในโรงเรียนอนุบาล เป็นที่ปรึกษาให้โรงเรียนใน จ.สมุทรปราการ และเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ที่สำคัญ อาจารย์นันทพร สมบูรณ์สุข เคยเป็นครูพี่เลี้ยงตั้งแต่อายุ 19  จึงมั่นใจว่าจะดูแลเอาใจใส่เด็กด้วยความรัก และผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนมาเรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อมั่นในคุณสมบัติของผอ.โรงเรียนที่จะบริหารจัดการและดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพได้" อธิการบดีมรธ.กล่าว

       สำหรับในอนาคต ผศ.ลักขณา มีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเรามีแนวความคิดที่จะให้เด็กๆ เหล่านั้นเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “โปรแกรมที่เป็นเลิศ ก็เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศิลปกรรม (นิเทศศิลป์) นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สายครูทั้งหมด ร่วมถึงคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตซึ่งตอนนี้ก็ได้เปิดสอนแล้วเช่นกันโดยใช้หลักสูตร TQF คือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)  

         ซึ่งขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้เปิดสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อนเป็นสาขาแรก ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาซึ่งเรียนถึง 150 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการนำเสนอผลงานได้ในระดับวิชาชีพ ที่กำลังจะเปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2553 นี้ 

        โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดรับสมัครเด็กชั้นอนุบาล 1-2 อายุ 3-4 ขวบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวน 25 คน/ห้อง ในการคัดเลือกผู้สมัครโดยดูความพร้อมของเด็ก ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย 1.5 หมื่นบาทต่อภาคเรียน พร้อมอาหารกลางวัน มีบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โดยรถที่นำมาบริการเป็นรถที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจวัดมาตรฐาน พนักงานขับรถที่ผ่านการเลือกสรร และครูพี่เลี้ยงคุมรถเป็นผู้หญิงเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สอบถามได้ที่ 59/1 ซอยเทศบาลบางปู 119 กม.49 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ได้ที่โทร.0-2325-2010  ต่อ 2005, 2009, 08-9257-9117, 08-1376-2547  ในวันเวลาราชการ เว็บไซต์ www.dru.ac.th/sp 
 
    0 นักข่าวพิกุลจัน 0

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์   ข่าวทั่วไป

 

อ.น้อง

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.พ. 53 01:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,233 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,233 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง