ลูกเสือ เนตรนารี ยันใช้ชุดเดิม

ลบ แก้ไข

ศธ.  ยอมถอย  เลิกรื้อชุดลูกเสือ  หลังถูกต้าน

ศธ. ยอมถอย เลิกรื้อชุดลูกเสือ ปลัด ศธ. แถลงข่าว บอร์ดใหญ่ลูกเสือ ยังไม่รับรู้เรื่อง เป็นแค่ความเห็นของคณะทำงานระดับล่าง ยืนยัน ไม่มีนโยบายซ้ำเติมผู้ปกครอง ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติค้านเปลี่ยนเครื่องแบบ

ดร.จรวยพร   ธรณินทร์    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีการเสนอข่าว ศธ. เตรียมรื้อชุดลูกเสือ-เนตรนารี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบใหม่มาใช้แทนว่า   เรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่ ศธ.ต้องจัดทำกฎหมายลูก จำนวน 34 ฉบับ เพื่อรองรับพ.ร.บ.ลูกเสือ 2551 ฉบับใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  เมื่อ พ.ร.บ.ลูกเสือฉบับเก่าถูกยกเลิก กฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมถูกยกเลิกตามไปด้วย  

คณะกรรมการบริหารลูกเสือ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน จึงได้ตั้งคณะทำงานมาจัดทำกฎหมายลูกรองรับ พ.ร.บ.ลูกเสือ ฉบับใหม่ ซึ่งรวมถึงได้ตั้งคณะทำงานกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ และการแต่งกายลูกเสือ มายกร่างกฎกระทรวงกำหนดการแต่งกาย เครื่องแบบลูกเสือด้วย

“ข้อมูลที่ถูกเสนอข่าวไปนั้นเป็นแค่ความเห็นเบื้องต้นของคณะทำงานระดับล่างเท่านั้น  ยังไม่ใช่ข้อยุติ เพราะตามขั้นตอนแล้วจะต้องเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก่อน จึงค่อยเสนอกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วประกาศใช้ได้ แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ต้องรอดูว่า คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างไร แต่คณะกรรมการฯกำลังปรับโครงสร้างคณะกรรมการอยู่ จึงยังไม่สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้  และที่สำคัญคณะกรรมการฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง”  ปลัด ศธ. กล่าวเปิดเผย

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ มีนโยบายชัดเจนไม่ต้องการซ้ำเติม เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้ผู้ปกครอง นอกจากนั้น เครื่องแบบลูกเสือที่ใช้อยู่นั้น สามารถสะท้อนความเป็นลูกเสือไทยได้อย่างดี ไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือไม่มีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบ ทำไมจึงปล่อยให้คณะทำงานดำเนินการมาจนถึงขั้นนำแบบชุดใหม่ออกประชาพิจารณ์ 4 ภาค แล้ว ดร.จรวยพร กล่าวว่า คณะทำงานทำอะไรไปบ้างนั้นเป็นเรื่องของคณะทำงาน  แต่คณะกรรมการบริหารลูกเสือยังไม่รู้เรื่อง

ดร.จรวยพร กล่าวอีกว่า  การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ยกเว้นการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 80 คนในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ปลัด ศธ. ยังกล่าวด้วยว่า เครื่องแบบลูกเสือในปัจจุบันนั้นวิวัฒนาการมาจากเครื่องแบบลูกเสือในสมัย ร.6 ซึ่งเครื่องแบบลูกเสือในสมัย ร.6 เลียนแบบมาจากชุดของลอร์ดเบเดน เพาเวล ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก และปัจจุบันมีนักเรียนประถม มัธยม ปวช. เรียนลูกเสืออยู่ประมาณ 4 ล้านคน

นายบุญรัตน์ กล่าวว่า    คณะทำงานได้หารือกันเนื่องจากเครื่องแบบนี้ใช้กันมานานแล้ว แต่โลกในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมากขึ้น เครื่องแบบลูกเสือของชาติต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา คณะทำงานจึงเสนอด้วยความหวังดี เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือไทยให้มีความทันสมัย แต่ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องนี้ อยู่ระหว่าง 2 แนวคิด คือ จะอนุรักษ์ให้คงเดิม  หรือจะพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น   จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนคณะทำงานมองว่ามี 2 องค์ประกอบที่จะต้องดู คือ 1. เครื่องแต่งกายและเครื่องหมาย ซึ่งเป็นโลหะ โดยมองว่าหากปรับเปลี่ยนเป็นผ้าและใช้วิธีปักติดเสื้อ จะปลอดภัยและประหยัดมากกว่าการใช้โลหะเพราะหากเด็กทำหายผู้ปกครองจะต้องเสียเงินซื้อใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติค้านเปลี่ยนเครื่องแบบ

นายกมล    พันธุ์มีเชาวน์   วัย 84 ปี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่นี้มา 12 สมัย      กล่าวว่า    ทราบมา 3-4 เดือนแล้วว่ามีผู้บริหารสภาลูกเสือแห่งชาติกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ไปเห็นชุดลูกเสือต่างประเทศเช่น  ฟิลิปปินส์     ฮ่องกง  ซึ่งมีความแปลกและสวยงาม  จึงอยากดัดแปลงชุดลูกเสือไทยให้มีความแปลกและสวยงามบ้าง    โดยส่วนตัวเห็นว่าชุดลูกสือไทยที่ใช้ในปัจจุบันเหมาะสมดีอยู่แล้วเพราะเน้นความประหยัด ราคาถูกโดยเฉพาะยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดี   ข้าวของมีราคาแพง  และเครื่องแบบลูกเสือที่ดัดแปลงใหม่ไม่ใช่สีกากีซึ่งเป็นสีที่คนไทยนิยม   หากจะเปลี่ยนแปลงชุดลูกเสือควรเปลี่ยนแปลงเฉพาะเครื่องหมายลูกเสือที่เป็นโลหะทองเหลือง เช่น เครื่องหมายลูกเสือที่ติดอยู่ที่หมวก   หน้าอก   ไหล่  ซึ่งต้องขัดทองเหลืองและหลุดง่ายโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนสะพายเป้โดยควรใช้ผ้าปะที่มีเครื่องหมายลูกเสือแทน

นายกมล กล่าวอีกว่า ส่วนที่ผู้บริหารสภาลูกเสือแห่งชาติ ระบุมีการจัดประชาพิจารณ์การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ซึ่งดำเนินการตามมาตรา 51 ของพ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติฉบับใหม่มา 4 ครั้งแล้วนั้น   ไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนและไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่งทราบเมื่อไปร่วมประชุมลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.โดยได้ยินผู้บริหารสภาลูกเสือแห่งชาติหลายคนพูดคุยกัน   ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะลูกเสือแห่งชาติไม่ได้มีการพิจารณาและไม่ได้มีมติรับหลักการเรื่องการเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ

"การเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือนั้น เป็นเรื่องที่บุคคลคณะหนึ่งในคณะลูกเสือแห่งชาติคิดขึ้นมาเอง   แต่ยังใช้ไม่ได้ เพราะต้องให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเห็นชอบก่อน หากได้รับความเห็นชอบก็ต้องออกข้อบังคับขึ้นมารองรับจึงใช้ได้"นายกมล กล่าว

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ค. 51 00:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 26,797 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 26,797 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง