มาเรียนออกแบบแฟชั่นช่วงปิดเทอมกันดีกว่า

ลบ แก้ไข

หลักสูตรของ Fashion-Design Studio

รายละเอียดของหลักสูตร ระยะสั้น (ภายใน 24 ชม )เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและบริการที่มีคุณภาพ มีความแตกต่างจากสถาบันสอนแฟชั่นอื่นๆที่ต้องเรียนนานและต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรมาก โดยท่านสามารถเลือก อบรมตามแต่ความสนใจหรือความต้องการในสาขาอาชีพหรือวิชาของท่าน โดยท่านไม่ต้องเสียเวลาหรือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป ดังนี้

A. หลักสูตร Fashion Designer in 24 hr.

A1. วาดภาพแฟชั่นพื้นฐาน (Fundamental Fashion Drawing ) ( 24 ชม.)
A2. วาดภาพแฟชั่นขั้นสูง (Advance Fashion Drawing ) ( 24 ชม.)

B. หลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ต้องการมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบประเภทต่างๆ

B1. การออกแบบชุดทำงาน ( Career Wear) ( 24 ชม.)
B2. การออกแบบชุดราตรีสั้น (Cocktail Party Wear) ( 24 ชม.)
B3. การออกแบบชุดราตรียาว (Evening Wear) ( 24 ชม.)
B4. การตัดเย็บชุดราตรีประยุกต์อย่างง่าย ( Applied Evening Wear) ( 24 ชม.)
B5. การออกแบบชุดเจ้าสาว (Wedding Wear) ( 24 ชม.)
B6. การออกแบบชุดสร้างสรรค์ (Creative/Pretty Wear) ( 24 ชม.)
B7. การออกแบบชุดไทย – ไทยประยุกต์ (Thai Costume /Applied Thai Dress)

C. หลักสูตรเกี่ยวกับการตัดเย็บและการตกแต่งเสื้อผ้า

C1. การทำแบบตัดบนหุ่น (Draping ) ( 24 ชม.)
C2. แพทเทิร์น มหัศจรรย์ (Pattern Magic) ( 24 ชม.)
C3. ศิลปะตกแต่งเสื้อผ้า (Decorative Art) ( 24 ชม.)
C4. ศิลปะการ มัด-ย้อมผ้า ( Tie-Dye Art) ( 24 ชม.)
C5. การ เย็บ ปัก ถัก ร้อย สาน จับจีบ ผ้า (Manipulating Fabric) ( 24 ชม.)

Fashion Show


 

D. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแฟชั่น

D1. การออกแบบแฟชั่น โดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Illustrator Cs3
D2. การออกแบบแฟชั่น โดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop Cs3
D3. หลักสูตรเร่งด่วน เฉพาะกิจ1-2วัน สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย
หรือติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ ( 12 - 24 ชม.)
---ทั้งนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นอื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน และยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่น่าสนใจในอนาคตข้างหน้าอีกมากมาย -

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

- สุภาพชน/บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องแฟชั่น ผู้ที่อยู่ในวงการตัดเย็บหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ อีกทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

- เอกสาร ประกอบการสมัคร รูปถ่าย ปัจจุบันและ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกเอกสารในใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถ Scan ส่งทาง Email ได้)

- ใบสมัคร : กรอกและส่งให้เราทาง E-mail: wanwipao@gmail.com, mr_krich@hotmail.com หรือ มากรอกที่ Fashion and Design Studio

ค่าเล่าเรียน

1. หลักสูตร Fashion Designer in 24 Hr**
5,999บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 4,999 บาท
( 99.-บาท ต่อท่าน จะนำไปทำบุญ สร้างหนังสือธรรมะ)

2.หลักสูตร Computer For Fashion Design in 24 Hr**
6,999 บาท ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 5,599 บาท
( 99.-บาทต่อท่าน จะนำไปทำบุญ สร้างหนังสือธรรมะ)

** มีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนเก่า หรือ ผู้แนะนำเพื่อนมาเรียน หรือสมัครเป็นกลุ่ม **
** ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก Website Thaicatwalk.com หรือ ผู้แนะนำเพื่อนมาเรียน หรือสมัครเป็นกลุ่ม **

หลักสูตรระยะสั้น ทุกหลักสูตร เรียน กลุ่มละ10คนต่อ ห้องเรียน โดยจะแจกอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานที่จำเป็น ให้กับผู้เรียนทุกคนใช้และวัสดุฝึก ทุกอย่าง ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

เวลาเรียน

เปิดทำการเรียนการสอน วันเสาร์ - อาทิตย์
ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. * (หรือตามความเหมาะสมของกลุ่มของท่าน)

Profile
 

loading...


โดย fashion-design studio ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ก.พ. 52 15:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,822 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,822 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย malee wood
IP : 180.183.249.***
อยากเปนนักออกแบบจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง