73ปีวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากโรงเรียนการช่างชลบุรี สู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ลบ แก้ไข

ประวัติสถานศึกษา

      วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 3 ถนน บ้านบึง - แกลง ก.ม. 2 ตำบลหนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คือ "โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี" ( 1 สิงหาคม 2482-2498 ) ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างชลบุรี"

............... ปี พ.ศ. 2482 ...วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2482 นักเรียนต้องอาศัยโรงเรียนช่างทอผ้า หรือโรงเรียนการช่างสตรีเดิมเพราะอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ ศิษย์เก่ารุ่น 2482 มีจำนวน 37 คน รับนักเรียนที่จบประถมปีที่ 4 กำหนดเวลาเรียน 3 ปี มีนายประสาท ...มากทรัพย์ รักษาการครูใหญ่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2482. สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จ จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี สถานที่สร้างเช่าวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) มีโรงฝึกงาน 2 หลัง.บ้านพักครูใหญ่ 1 หลัง บ้านพักครูน้อย 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง

......... .....ปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนการช่างชลบุรีได้รับการเปลี่ยนฐานะอยู่ในโครงการ ส.ป.อ. และ เริ่มรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 3

...............ปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนยาว 54 เมตร 1 หลัง

......... .....ปี พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 6 แผนก คือ ..ช่างเครื่องยนต์ดีเซล ...ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง แผนกต่าง ๆ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญ และให้ทุนครูไปฝึกงานต่างประเทศ ทำให้กิจการในการศึกษาของโรงเรียนเจริญขึ้นมาก

......... .....ปี พ.ศ. 2510...โรงเรียนได้รับการพัฒนา 1 ใน 25 ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนา ประเทศ ฉบับที่ 2 (2510-2514) ซึ่งได้รับ งบประมาณเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าเครื่องมือ เครื่องจักร กับค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 25 ล้านบาท และช่วงเป็นโรงเรียน การช่างชลบุรี ปักหน้าอกเสื้อ ชบ.5 ธงประจำสถานศึกษา น้ำเงิน-ขาว โดยย้ายจากที่ตั้งเดิม ซื้อที่ดินสร้างอาคารใหม่ที่ ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี จาก นายประโยชน์ .....เนื่องจำนงค์ จำนวน 40 ไร่ และได้บริจาคให้อีก 54 ไร่ รวมทั้งหมด 94 ไร่

............... ปี พ.ศ. 2511 บริษัทจุนโซ ซากากุระ ให้ออกแบบสร้างอาคารต่าง ๆ ทั้งหมดและได้จัดส่งครูหัวหน้าโรงงานทั้ง 6 ช่าง ช่าง ละ 1 คนไปฝึกงานที่เมริกาเป็นเวลา 1 ปี ช่างยนต์ นายประจวบ ...ทองบุญเรือง ช่างกลโรงงาน นายเสน่ห์ .....สิทธิเวช ช่างเชื่อมฯ นายวิรัช ...สุวรรณกุล ช่างไฟฟ้า นายสงวน ..บุญปิยทัศน์ ช่างวิทยุฯ นายชิด ..บุตรนาค ช่างก่อสร้าง นายมานิต ..สุโธ

............... ปี พ.ศ. 2512 อาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน เครื่องมือ เครื่องจักร ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

............... ปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายไปตั้งที่ เลขที่ 205 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก ..อำเภอบ้านบึง ..จังหวัดชลบุรี ....สายบ้านบึง - แกลง กิโลเมตรที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างชลบุรี เป็น "โรงเรียนเทคนิคชลบุรี" ปักหน้าอกเสื้อ ทนช.

............... ปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ภาคนอกเวลา

...............ปี..พ.ศ..2519..ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เป็นต้นมาและโรงเรียนถูกเปลี่ยนชื่อเป็น"วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีวิทยาเขต "...ตามนโยบายกรมาชีวศึกษา...เหตุการณ์การเปลี่ยนชื่อสมัยนั้นนักเรียน/นักศึกษามีบทบาทเรียกร้องให้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน

............... ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่า (ปวท.)

................ปัจจุบัน....สถานศึกษาเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ..และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอนคือ...ช่างอุตสาหกรรมรวม...5...คณะวิชาคือ...คณะวิชาช่างยนต์...คณะวิชาช่างกลโลหะ ..คณะวิชาช่างไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิชาการก่อสร้าง ..และคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

loading...


โดย PJ.Ake ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ม.ค. 53 17:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,249 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 14,249 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Suphatpong Loysa
IP : 223.204.248.***
ผมจบ ปวส. 2536
สุพํฒน์พงศ์ (สุเทพ)  ลอยสา
ลบ แจ้งลบ
โดย Phumiphat Sittirojamon
IP : 171.96.110.***
เครื่องมือช่าง TACTIX
www.tactixthailand.com
ลบ แจ้งลบ
โดย ปรีชา ศุภกิจจานุสรณ์
IP : 110.171.129.***
เทคนิคชลบุรีอยู่ในใจผมมาตลอด
ลบ แจ้งลบ
โดย ปรีชา ศุภกิจจานุสรณ์
IP : 110.171.129.***
ผมจบที่นี่ปี2536 เทคนิคอุต
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กน้อย
IP : 202.122.130.***
ผมจบปวช.ช่างยนต์ ปี2536 จะมีรายชื่อและที่อยู่ของเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าน้อ
ลบ แจ้งลบ
โดย ประสิทธิ์
IP : 125.24.13.***

ผมอยู่เทคนิกอุตสหกรรม ปี53

 ผมเรียนสนุกมากครับ

 แต่ถ้ามีสาขาบัญชีจะดีมากครับ

 ....

 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง