วิทยาลัย การบิน นานาชาติ (IAC) ม.นครพนม

ลบ แก้ไข

นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเยี่ยมชมอาคารเครื่องบินจำลอง ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ (International Aviation College : IAC) ของมหาวิทยาลัยนครพนม (NPU) โดยร่วมสาธิตการเรียนการสอนการจำลอง (Simulator) การบินของนักเรียนการบิน และอาจารย์ผู้สอนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

 

รมว.ศธ.กล่าวภายหลังเยี่ยมชมอาคารเครื่องบินจำลองที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ (International Aviation College : IAC) ของมหาวิทยาลัยนครพนม ว่า สิ่งที่เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยนครพนมหลังจากการหลอมรวมคือ อาจารย์ผู้สอนจากอาชีวศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งก่อตั้งในลักษณะเดียวกัน ได้รับผลกระทบจากการประเมินวิทยฐานะ เพราะไม่ได้สอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ครูผู้สอนเสียสิทธิ์ ซึ่งอาจจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์พิเศษขึ้นมาเฉพาะมหาวิทยาลัย ๒ แห่งนี้คู่ขนานกับหลักเกณฑ์เดิมของ ก.พ.อ.ด้วย คาดว่าเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ก.พ.อ.พิจารณาต่อไป

 

       ส่วนปัญหาของวิทยาลัยการบินนานาชาตินั้น เห็นด้วยที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวกับการบินไทย ซึ่งสังกัดกระทรวงคมนาคม ในขณะที่วิทยาลัยการบินแห่งนี้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหวังว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีโอกาสเป็น Hub ทางด้านการศึกษาในภูมิภาค เพราะเป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่มีสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่งหลอมรวมเข้าด้วยกัน หากทำได้ดีจะก้าวกระโดดด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ขอฝากให้มหาวิทยาลัยเร่งส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การอาชีพ และการกีฬา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แล้ว รวมทั้งควรสร้าง Connection กับทุกภาคส่วนของสังคม เพราะจะทำให้ช่วยกันพัฒนาและทำให้เรารู้อะไรมากขึ้น

  
  
  
  

   ด้านนายสุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนครพนมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยเกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัด ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ๑๐ หน่วยงาน เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นต้น แม้จะเปิดทำการสอนไม่กี่ปี แต่ปัจจุบันมีนักศึกษามากถึง ๑,๗๙๘ คน คณาจารย์สายอุดมศึกษา ๗๗ คน สายอาชีวศึกษา ๑๙๓ คน จัดการศึกษาโดยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

     ในส่วนของวิทยาลัยการบินนานาชาตินั้น ได้รับการสนับสนุนด้านหลักสูตรและครูฝึกภาคพื้นดินและการบินจากต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อินเดีย โดยใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีเครื่องบินฝึกบินถึง ๑๑ ลำ ทั้งเครื่องยนต์เดียว สองเครื่องยนต์ และเครื่องบินผาดโผน

     ขณะนี้รอการส่งมอบเครื่องบิน Airbus A320 จำลองมูลค่ากว่า ๙๔ ล้านบาท ที่ผ่านมามีเด็กไทยเข้าเรียนแล้ว ๒ รุ่นรวม ๘ คน ปัจจุบันมีนักศึกษาจากกาตาร์ส่งนักเรียนเข้ามาเรียนภาคฝึกบินถึง ๑๖ คน จึงช่วยส่งเสริมรายได้ของจังหวัดในด้านอื่นๆ อย่างมาก ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ๗๐ สัปดาห์รวม ๒.๓ ล้านบาท แต่ปัญหาขณะนี้คือ การบินไทยประเมินว่าเป็นโรงเรียนการบินที่ดีที่สุด แต่ยังไม่ส่งนักเรียนมาเข้าเรียน

   นอกจากนี้ยังเป็นความล่าช้าของกระทรวงคมนาคม ในการอนุมัติให้นักเรียนการบินจากต่างชาติเข้ามาเรียน รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนเดิม

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี  โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

loading...


โดย Future Career ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ย. 51 14:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,763 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,763 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย จุฬาลักษณ์ สิมา
IP : 118.173.138.***
ก็ดีค่ะ เยี่ยม !!!! เลย
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กดีมทีม
IP : 125.26.251.***

ชอบวิลัยการบิน

แต่ไม่มีโอกาส

 

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวสุภาวรรณ
IP : 125.26.251.***
พี่บีน่ารัก

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง