ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

ลบ แก้ไข

 

 

10 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ "การศึกษาไทย" (2)

 

ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

 

 

 

                                                                          

                                                                                    โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

 

 

กฏหมายที่กำหนดการปฏิรูปการศึกษาของไทย มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่  กรมต่างๆ ถูกยุบไป ได้มีการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติ เข้ามาไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโครงสร้างใหม่ คือ มีหน่วยงานที่เรียกกว่า “องค์กรหลัก” ห้าองค์กร ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานสภาการศึกษา มีหัวหน้าองค์กรเหล่านี้เป็นข้าราชการระดับปลัดกระทรวงถึง 5 คน ได้แก่  4 เลขาธิการ และ 1 ปลัดกระทรวง  ในระดับปฏิบัติ ได้มีหลักการให้มีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา โดยกำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในทุกจังหวัด มีจำนวนเขตมากน้อยตามขนาดของประชากร และวางหลักไว้ว่า ในที่สุดโรงเรียนต่างๆ จะถูกถ่ายโอนจากโครงสร้างรูปแบบกรมแบบเดิม ไปสังกัดเขตพื้นที่ 

 

   แต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ เรากลับพบปัญหาอันเกิดจากสูตรที่ไม่สำเร็จของการปฏิรูปโครงสร้างทับถมทวีคูณจนปรากฏออกมาในรูปของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และข้อเรียกร้องต่างๆ  ดังมีตัวอย่างเช่น  การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดเขตพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้  มีข้อเรียกร้องให้กลับมาตั้งกรมต่างๆ ขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงเนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างใหม่ไม่สามารถครอบคลุมภาระกิจได้ครบถ้วน  ในเขตพื้นที่ได้มีการเคลื่อนไหวให้แยกการบริหารระดับประถมและระดับมัธยมออกจากกัน (ซึ่งเป็นการกลับไปหาจุดเดิมก่อนการปฏิรูป)  มีข้อเรียกร้องให้ตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งมีการชี้ประเด็นว่าการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยเข้ามาไว้ในกระทรวงเดียวกันเป็นการบั่นทอนพัฒนาการของอุดมศึกษา 

 

การปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น ดูจะเป็นรูปธรรมเพียงประการเดียวที่ปรากฏให้เห็นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่ขับเคลื่อนโดย พ.ร.บ. ปี 2542 แต่ปัญหาที่ผุดขึ้นมาตามรายทางเหล่านี้ ชี้ประเด็นว่า แม้รูปธรรมประการดียวนี้ก็ยังมีปัญหา เพราะโครงสร้างใหม่น่าจะมีความไม่เหมาะสมจนมีข้อเรียกร้องให้ทบทวนหรือปรับปรุงเกิดขึ้นตลอดเวลา

 

“ ติดตาม อาการที่ 3 ปัญหาของครู ที่นี่ เร็วๆ นี้ "

 

อ่าน อาการที่ 1

1.      คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้           ได้ที่นี่

 

loading...


โดย Future Career ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.พ. 52 15:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,929 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,929 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นายแห้ว
IP : 118.172.216.***

ของเดิมก่อนปฏิรูปมันเสียหายตรงไหน  ยิ่งทำยิ่งเลอะ ยิ่งไกลห่างชุมชน

อำเภอจะประสานทำงานระดับอำเภอก็ยุ่งยาก  ฝ่ายการศึกษาทำตัวห่างไกลชุมชน  จึงเป็นที่มาส่วนหนึ่งที่ฝ่ายท้องถิ่นอยากจัดการศึกษาเองเพื่อร่วมด้วยช่วยกันทำงานเพื่อประชาชน  ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ก็ปล่อยให้เป็นหอคอยงานช้างปล่อยให้พวกทดลองไปเรื่อยก็แล้วกัน

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง