วิทยาลัยชุมชน อาการ ที่ต้องผ่าตัดใหญ่

ลบ แก้ไข

 

10 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ "การศึกษาไทย" (6)

 

วิทยาลัยชุมชน

                                                          

                                                                                                                        โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

 

 

วิทยาลัยชุมชน เกิดขึ้นมาจากแผนการปฏิรูปการศึกษาฉบับดั้งเดิม (พ.ศ. 2542)  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงแผนหลัก แต่กลับไม่ได้ปรับในรายละเอียดของกิจกรรม  “วิทยาลัยชุมชน” จึงได้เกิดขึ้นและคงอยู่ในสภาพที่อิหลักอิเหลื่อ 

 

ความเดิมของเรื่องนี้คือ เมื่อแรกที่จะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ตามพิมพ์เขียวของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น  ได้มีแนวคิดที่จะผนวกเอาอาชีวศึกษาชั้นต้นเข้าไว้เป็นส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และให้ชั้นสูงรวมเข้าเป็นส่วนของอุดมศึกษา พูดง่ายๆ คือไม่ต้องมีแท่งอาชีวะ  และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่อาจมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ  จึงได้มีแนวคิดในการตั้ง วิทยาลัยชุมชน ขึ้นมา คล้ายกับที่มีในต่างประเทศ และให้วิทยาลัยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุดมศึกษา 

 

ซึ่งหวังว่าจะกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บุคคลอาจได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา  และอาจเป็นช่องทางให้ได้ศึกษาต่อถึงขั้นปริญญาได้ในที่สุด  แต่ต่อมา ได้มีการโต้แย้งแนวคิดนี้ และด้วยพลังทางการเมือง เรื่องจึงลงเอยว่าอาชีวศึกษายังคงอยู่ โดยได้จัดโครงสร้างเป็นองค์กรหลักแยกเฉพาะจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว รวม 20 แห่ง จึงตกอยู่ภายใต้ปัญหาหลายประการ 

 

นับตั้งแต่ความไม่ชัดเจนของสถานภาพและพันธกิจที่มีบางส่วนซ้ำซ้อนกับอาชีวศึกษาอย่างเลี่ยงไม่ได้  ความคาดหวังของชุมชนที่คิดว่ามีอุดมศึกษาอยู่ในพื้นที่และอาจมีโอกาสพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในที่สุด  ความคาดหวังที่จะได้รับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ จากหน่วยงานส่วนกลาง ในขณะที่ในหลักการกลับกลายเป็นสวนทางกัน กล่าวคือ มีหลักการวางไว้ว่าวิทยาลัยชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ งบประมาณบางส่วน และบุคลากร 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องใช้ความพยายามประดับประคองอย่างมากเพื่อไม่ให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินไปโดยผิดจากปรัชญาเดิม  รวมทั้งความพยายามอีกด้านหนึ่งที่ดูจะมีผลเป็นรูปธรรมค่อนข้างน้อย คือการร่วมมือประสานงานกันระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับสถาบันอุดมศึกษาหลักอันได้แก่มหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งหลายดูจะไม่นำพาที่จะให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยชุมชน 

 

ขณะนี้ มีความพยายามที่ยกร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของพัฒนาการของการศึกษาในรูปแบบใหม่นี้

 

 

“ ติดตาม อาการที่ 7  คุณภาพอุดมศึกษา/ปริญญาเฟ้อ ที่นี่ เร็วๆ นี้ "

 

อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้

 

                             อาการที่ 2

2. ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

        

                             อาการที่ 3

3. ปัญหาของครู

 

                             อาการที่ 4

4. ขาดแคลนบัณฑิต แต่บัณฑิต ก็ยังตกงาน

 

                             อาการที่ 5

5. ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

 

 

 

loading...


โดย Future Career ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 มี.ค. 52 02:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,087 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,087 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง