GAT PAT ครั้งที่1ปีการศึกษา2556 มาแล้วจะเลือกสอบอย่างไร

ลบ แก้ไข

GAT PAT ครั้งที่1ปีการศึกษา2556
มาแล้ว.....น้องๆจะเลือกสอบอย่างไร


UploadImage
 

    มาแล้วจ้า~ กำหนดการGATPATครั้งที่1 ปีการศึกษา 2556 UploadImage


และตารางสอบนะจ๊ะ

UploadImage


GAT-PAT คืออะไร เรามารู้จักกันฉบับย่อ ๆ กันก่อนดีกว่านะคะ

GAT แบ่งออกเป็น2 ส่วน
1 .การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์การอ่านจับใจความ
2. การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ


PATการวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ
PAT1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
PAT2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
PAT3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
PAT6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT7 วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น บาลี อาหรับ
กลุ่มการเลือกวิชาสอบ GAT PAT
เนื่องจากปีการศึกษา2556 มีการปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักตามที่ ศ.ดร. สมคิด ธาดาธำรงเวช ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ 

 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
>>> สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้คะแนนค่าน้ำหนัก
GPAX 20 % O-NET 30 
% GAT 20% PAT2 30
>>> เภสัชศาสตร์ GPAX 20 % O-NET 30 GAT 10% PAT2 40

2.กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

>>> สาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

GPAX 20 % O-NET 30 %GAT 10% PAT1 10PAT2 30%

>>> สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

GPAX 20 % O-NET 30 GAT 10% PAT1 20PAT2 20%

3.กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ 

GPAX 20 % O-NET 30 GAT 15% PAT2 15PAT3 20%

4.กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
GPAX 20 % O-NET 30 GAT 10PAT4 40%

5. กลุ่มที่5 เกษตรศาสตร์ 
>>>สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 

GPAX 20 % O-NET 30 GAT 10% PAT1 10PAT2 30%

6.กลุ่มที่6  บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์
>>> บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี  เศรษฐศาสตร์ 
GPAX 20 % O-NET 30 GAT 30% PAT1 20%
>>> การท่องเที่ยว และโรงแรม
แบบที่ 1 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 50%
แบบที่ 2 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 40% PAT7 10%

7.กลุ่มที่7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ

แบบที่ 1 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10% PAT5 30%

แบบที่ 2 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10% PAT5 20% และเลือกสอบPAT 1 / 2 / 3 / 4 /6 /7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา 10
%

8.กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับสาขาวิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบ หัตถอุตสาหกรรม 
GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10%  และเลือกสอบPAT4 หรือPAT 6 ได้เพียง 1 วิชา 40%

9.กลุ่มที่9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

>>>พื้นฐานวิทยาศาสตร์  GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 30% PAT1 20%

>>>พื้นฐานศิลปศาสตร์
    -  รูปแบบที่1GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 50% 
   -  รูปแบบที่ 2 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 30% PAT1 20%

 

     สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักก็เพื่อที่จะได้คัดเด็กได้ตรงตามความถนัดอย่างแท้จริง  พี่บัวลี่อยากให้น้องศึกษาให้ดีก่อนการสมัครนะคะ เพราะน้องๆมีโอกาสการสอบGATPATเพียงแค่ 2 ครั้ง และรับตรงบางมหาวิทยาลัยก็จะใช้แค่คะแนน GATPAT รอบแรกเท่านั้น^^
(ปล. มีคะแนนในมือเป็นศูนย์ดีกว่าไม่มีสักคะแนนที่จะยื่นนะคะ)

 

ใบบัวปิดไม่มิด
ขอบคุณสทศ. 
 

 

loading...


โดย Future Career ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ค. 55 17:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 68,998 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 68,998 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Anong Thai
IP : 125.24.78.***
ติวข้อสอบPAT ศิลปกรรม โดยรุ่นพี่ทีม ป.โท จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์
สอนตัวต่อตัวที่บ้านของน้องๆ ในเวลาหรือสถานที่ ที่น้องๆสะดวก
รับรองผลสอบติดคณะศิลปกรรมและสถาปัตย์ จุฬาทุกคน กว่า 5 รุ่นเเล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tutor-land.com หรือ 083-816-6872 true หรือ 082-672-1222 อื่น

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง