7 โรงเรียน สีเขียว ต้นแบบ ปันรักให้โลก

ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ

 

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ “7 สี ปันรักให้โลก ปี 2” คือ การค้นหา “โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ปี 2552” ที่มุ่งเป้าหมายไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เน้นย้ำให้นำแนวคิดลดโลกร้อนจาก 4 แนวทางหลักของโครงการฯ คือ รักษ์น้ำ รักษ์ต้นไม้ รักษ์อากาศ และรักษ์พลังงาน มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางนำแนวคิดมาลงมือปฏิบัติจริง พร้อมขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน 

  กิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจ ส่งผลงานและโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีเพียง 7 โรงเท่านั้นที่โดดเด่นโดยใจคณะกรรมการ เข้ารับรางวัล "โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ปี 2552" โดยแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลำปาง ภาคกลาง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ  และ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านกันตรง และ โรงเรียนบ้านโคกสูง จ.สุรินทร์ ภาคตะวันออกและตะวันตก โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด และภาคใต้ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จ.สงขลา

 ดวงพลอย เหมาะขลุง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม แกนนำคนสำคัญและประธานกลุ่มชุมนุมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการหลักของโรงเรียน คือ สร้างเครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่ ร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน เป้าหมายหลักเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติให้แก่นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ประกอบกับกิจกรรมด้านอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ร่วมปลูกปะการัง คืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ยังจัดให้ชาวบ้านนำขยะมาแลกกล้าตะเคียน การปลูกผักปลอดสารพิษ ทำแชมพูสมุนไพรและน้ำยาอเนกประสงค์ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการจัดพิธีบวชต้นตะเคียน เพื่ออนุรักษ์และใช้เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย

 ในขณะที่ ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “ขยายปรัชญาความคิด ทฤษฎีน้ำ ตามรอยพ่อ” เผยว่า เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ป่าต้นน้ำ มาสานต่อ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมสำคัญ คือ การสร้างฝายบริเวณต้นน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 35 แห่ง สร้างศูนย์สาธิตและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชน รวมถึงให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาอเนกประสงค์แก่ชาวบ้าน เพื่อลดปริมาณสารเคมีในแม่น้ำที่มาจากครัวเรือน โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีเครือข่ายเยาวชน อาสาสมัคร รวมถึงเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมและรณรงค์ด้วยทุกครั้ง

 ทั้งนี้ โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ปี 2552 ทั้ง 7 โรงเรียน จะได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนละ 50,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงป้าย “โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ปี 2552” สำหรับติดหน้าโรงเรียนอีกด้วย

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์   ข่าวทั่วไป

 

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

โดย Future Career
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
พิมพ์หน้านี้