สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับปรุง)...
by tui sakrapee
ความเข้าใจที่ว่า ห้ามกินไข่ และข้าวเหนียวเด็ดขาด หลังจากผ่าตัด เจาะอวัยวะ หรือมีแผลจากอุบัติเหตุน้อยใหญ่ เพราะจะทำให้แผลอักเสบ เป็นหนอง เน่า หายช้า แผลปูดนูน ดูจะเป็นความเชื่อที่ทำให้หลายๆ คนยึดถือเป็นข้อห้ามมาช้านาน...
by P'Hand Eduzones
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรียังมีโอกาส ทุน Panasonic Future Gear Scholarship ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิต นักศึกษาชั้นปี 2ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์...
by tui sakrapee
สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจในหัวข้อ "สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน" ปรากฏว่าในความคิดเห็นเรื่อง5 กระทรวง ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งแก้ปัญหามากที่สุดอันดับ 1 คือกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนเรื่อง5 กระทรวง...
by tui sakrapee
เมื่อวันที่7กันยายน 2557ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF)ชื่อ Global Competitiveness Report 2014-2015...
by tui sakrapee
ทุนป.ตรี-โทเ-เอกที่ญี่ปุ่นNISF Scholarships Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่อายุไม่เกิน 26 ปี...
by mr.sk@inter
มั่นใจเด็กไทยต้องพัฒนา เลขาธิการ กพฐ.กมล รอดคล้าย ประกาศลั่น จะพิจารณาตัวเองและพร้อมถูกย้ายพ้น สพฐ. หากปีหน้าคะแนนโอเน็ตเด็กไทยไม่เพิ่มขึ้นจากประมาณไม่เกินร้อยละ 40 ในปีก่อน ตนพร้อมจะพิจารณาตัวเอง...
by tui sakrapee
การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนต่างตื่นตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งด้านการศึกษา...
by tui sakrapee
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันพลังงาน มช.) ร่วมสนองนโยบาย คืนความสุขสู่ประชาชน กำหนดจัดโครงการส่งมอบสถานีต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้กับชุมชนบ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่...
by tui sakrapee
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา2557 รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า ๕๐ ปี๋ มช. ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย...
by tui sakrapee
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556...
by tui sakrapee
เบทาโกร (BETAGRO) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อออนไลน์ ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2014 : เบทาโกรร่วมสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา...
by tui sakrapee
1. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป 2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระไม่มากก็น้อย...
by P'Hand Eduzones
การศึกษาในสหรัฐออกจะแตกต่างจากระบบการศึกษาของประเทศไทย เราจะพาคุณไปรู้จักกับปริญญาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในสหรัฐ สถาบันแบบต่างๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์...
by P'Hand Eduzones
อาการสะอึกจะเกิดขึ้นเมื่อกะบังลม (diaphragm พังผืดกั้น ระหว่างช่องท้องกับช่องอก) เกิดระคายเคืองและรีบดันอากาศขึ้นอย่าง รวดเร็วจนทำให้เกิดเป็นเสียงผิดปกติขึ้น สิ่งที่อาจสร้างความระคายให้กะบังลมจนทำให้เกิดอาการสะอึก...
by P'Hand Eduzones
จัดการแข่งขันเสนอโครงการแผนธุรกิจแนวใหม่ ระดับอุดมศึกษา Student Startups Competition โดยเป็นการนำเสนอความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดต่อผู้ประกอบการ และนักลงทุน เพื่อโอกาสในการเดินทางไปดูงาน...
by tui sakrapee
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Yaris และ Vios ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท กำหนดระยะเวลา วันนี้ - 30 กันยายน 2557 ประเภทการออกแบบรถยนต์...
by tui sakrapee
สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับเมืองไทย Smile Club, ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education, UK ขอเชิญนักศึกษา และประชนทั่วไป...
by tui sakrapee
คุยกับส้มโอ บุศรินทร์ก่อนไปเรียนต่อฝรั่งเศส พบกับบทสัมภาษณ์"สมโอ"บุศรินทร์ อัศววิริยะกิจ ผู้ผ่านงานโฆษณามาระยะหนึ่ง หลังจบจากรั้วจามจุรี ก่อนที่จะตัดสินใจไปต่อยอดการศึกษากับโรงเรียนธุรกิจชื่อดังของฝรั่งเศส...
by mr.sk@inter
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และนักจัดรายการวิทยุทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรายการวิทยุเพื่อสร้างคลื่นสีขาว เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ภายใต้ชื่องาน...
by tui sakrapee
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 2 นักดาราศาสตร์ไทยร่วมนาซาค้นพบการเกิดดาวเคราะห์คล้ายโลกในระบบดาวฤกษ์ที่เพิ่งเกิดใหม่...
by tui sakrapee
เปลี่ยนการยึดติดเป็น คิดนอกกรอบ "If you always think the way you always thought, youll always get what you always gotถ้าคุณยังคิดในแบบเดิมๆ ที่คุณเคยคิด คุณก็จะได้รับผลของการคิดในแบบเดิมๆ ที่คุณเคยได้รับ การคิดนอกกรอบ...
by Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
สอศ.เพิ่งประกาศมาตรการ 7 ข้อไปเมื่อวาน เช้าวันนี้ (5ก.ย.) เด็กอาชีวะไล่ยิงกันเจ็บตายกันเย้ยมาตรการใหม่ล่าสุดอีกแล้ว คราวนี้เป็นเด็กมัธยมขาสั้นยิงนักเรียนของสถาบันมีนบุรีโปลีเทคนิค จนเสียชีวิต...
by tui sakrapee
โรงเรียนต้นแบบบริหารงานแบบนิติบุคคลยังไม่ประสบความสำเร็จสพฐ.เดินหน้าพัฒนา 114 โรงเรียนอีกปี กระจายอำนาจให้วางแผนบริหารจัดการทั้งด้านงานบริหารและวิชาการ จัดงบประมาณอัดฉีดทันที 300,000 บาท สั่งยกระดับคะแนนโอเน็ตให้ได้...
by tui sakrapee
สอศ.อัดฉีดงบฯ23สถาบันการอาชีวะ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่า จากการหารือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...
by mooBo
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าฯพระราชทานนามทุนการศึกษา"ทุนรัตนมงคล"หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ...
by tui sakrapee
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปกติเวลาสอน ครูจะใช้เทคนิคการสอนหลากหลายวิธี ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนขอเสนอวิธีการอีกแบบหนึ่ง คือ การใช้กิจกรรมเสริมช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน...
by mooBo
5 อันดับงานไอทีและโทรคมนาคมมาแรง!!!...
by mooBo
ขอบอกเลยว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ แถมยังน่าทึ่งสุดๆ เมื่อบทความหนึ่งจาก Huffingpost ได้เผยความจริงที่น้อยคนนักจะรู้ว่า 5 อาชีพยอดฮิตของผู้ชายในปัจจุบันแท้จริงแล้วผู้หญิงล้วนเป็นผู้บุกเบิก...
by P'Hand Eduzones
Page 119 of 2571 First Prev 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Next Last