มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี จำนวน 478 ทุน โดยมี ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12...
by tui sakrapee
องค์กรภาคีพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 องค์กรภาคีพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 2: ก้าวต่อไปของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการศึกษา เสริมสร้างเครือข่ายองค์กรพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์...
by Eduzones PR News
มูลนิธิเอสซีจีปรับมุมมอง พลิกแนวคิด วัยรุ่น วัยเรียน ล้วงสูตรลับปรับอนาคต ในงานพบปะนักเรียนทุน SCG Sharing the Dreamโดยมูลนิธิเอสซีจี ยังมีเยาวชนไทยอีกมากที่ฝันอยากเรียน แต่ขาดโอกาส คนเหล่านี้จึงสมควรได้รับการมองเห็น...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
มูลนิธิเอสซีจี เดินสายพบปะเด็กทุนภาคอีสาน ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจีนำทีมผู้บริหารพบปะนักเรียนทุนภาคอีสาน เพื่อกระชับสัมพันธ์น้องนักเรียนทุน SCG Sharing...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
1. ความฝันจะรวยล้นฟ้า หมอเป็นอาชีพที่มีโอกาสน้อยมากที่จะรวยมากๆ ถ้าความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณต้องการ มีทางเลือกในการเรียนสายอื่นอีกมากที่รวยเร็วกว่าหมอ (รวมไปถึงไม่ต้องเรียน) หมอเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้...
by P'Hand Eduzones
ม.กรุงเทพ ร่วมมือกับ Babson College, USA เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำธุรกิจจริง หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย...
by tui sakrapee
มศว เปิดรับตรงปี 58 สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 8 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายนนี้ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน! ติดตามความเคลื่อนไหว รับตรง มศว 58...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 11 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร :วันที่ 8-22 กันยายน 2557 วันจัดค่าย :วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557...
by P'Dome Eduzones
ค่าย Genetics Youth Camp ครั้งที่ 13 ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร :รับถึง 24...
by P'Dome Eduzones
ค่าย Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) กำหนดการรับสมัคร :16 สิงหาคม 2557 - 22 กันยายน 2557 วันจัดค่าย :วันที่...
by P'Dome Eduzones
ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร :วันที่1 - 30 กันยายน2557 วันจัดค่าย :วันที่ 29 พฤศจิกายน...
by P'Dome Eduzones
ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง 24 กันยายน 2557 วันจัดค่าย :31 ตุลาคม - 2...
by P'Dome Eduzones
One Day Visit57 : Success Day วันนี้ที่ซักเสร็จ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร :รับถึง 23 กันยายน 2557 วันจัดกิจกรรม :วันที่...
by P'Dome Eduzones
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านอัญมณีเข้าศึกษาในหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ผ่านการเรียนทางไกล ระบบออนไลน์ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจในงานด้านอัญมณี...
by tui sakrapee
ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ และธรณีวิทยา กำหนดการรับสมัคร...
by P'Dome Eduzones
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรงโควตาเรียนดี/พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2558(3 วิทยาเขต 7 คณะ รับมากกว่า 2...
by P'Dome Eduzones
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558มีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ - รายละเอียดประกาศฯคลิกที่นี่ - Website :...
by P'Dome Eduzones
ล่าสุด!!! วันนี้ (11 ก.ย. 2557)สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ประกาศกำหนดการรับสมัคร ชำระเงินและวันสอบ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญประจำปีการศึกษา 2558ขึ้นเว็บไซต์แล้ว...
by P'Dome Eduzones
ดูดวง ดูลายมือจากรูปก้นหอยในนิ้ ดูดวง ทำนายจากการดูลายมือ ในสิบนิ้วมือมีก้นหอยก้นหอย 1 นิ้ว มีใจมุ่งมั่นประกอบกิจ จิตกว้างมองไกลสมบุรุษ ว่องไวเฉียบแหลมเจ้าความคิด สังคมนับถือชื่อโด่งดัง ตรากตรำลำบอกหาเลี้ยงชีพ...
by mooBo
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรงโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา...
by P'Dome Eduzones
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบข้อเขียนรายวิชาโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 แล้ว เข้าสู่ระบบรับสมัครคลิกที่นี่...
by P'Dome Eduzones
มูลนิธิเอสซีจี เดินสายพบปะเด็กทุนภาคอีสาน ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจีนำทีมผู้บริหารพบปะนักเรียนทุนภาคอีสาน เพื่อกระชับสัมพันธ์น้องนักเรียนทุน SCG Sharing...
by QinQin
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558รายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดการคัดเลือก หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ -เปิดรับ 5...
by P'Dome Eduzones
มูลนิธิเอสซีจีปรับมุมมอง พลิกแนวคิด วัยรุ่น วัยเรียน ล้วงสูตรลับปรับอนาคต ในงานพบปะนักเรียนทุน SCG Sharing the Dreamโดยมูลนิธิเอสซีจี ยังมีเยาวชนไทยอีกมากที่ฝันอยากเรียน แต่ขาดโอกาส คนเหล่านี้จึงสมควรได้รับการมองเห็น...
by QinQin
ขอเชิญร่วมประกวด"ลมหายใจไร้มลทิน" ชิงทุน กว่า 300,000บาท ขอเชิญน้องนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ร่วมประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตตามโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2557 ชิงทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
จัดประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ Dont Drive Drunk เมาไม่ขับ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญ นิสิต...
by tui sakrapee
มหิดลเจ๋ง!! ซิวแชมป์หุ่นยนต์ ทีเซลล์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือ"ทีเซลส์" ประกาศผลการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ โครงการ i, MedBot 2014 รอบชิงชนะเลิศ โดย TCELS ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
จุฬาฯ ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 8 ปีซ้อน! จุฬาฯ ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 8 ปีซ้อน! จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings ปี 2014-2015 ขณะที่ มหิดล อันดับ 2 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ 3...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รักษาการพระสังฆราชมอบป้ายหมู่บ้านศีล5 เล็งต่อยอดสอนศีล5เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวานนี้ (17ก.ย.)...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
สพฐ.เชื่อเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายรายหัวโรงเรียนไม่กล้าให้ข้อมูลเวอร์ "กมล"เล็งชง 1 โรงเรียน 1 บริษัท เปิดทางบริษัทเอกชน สนับสนุนโรงเรียนช่วยยกคุณภาพการศึกษา ไม่มีผลกับการฝากเด็ก เพราะเน้นการช่วยดูแลสังคม เมื่อวานนี้...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
Page 119 of 3090 First Prev 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Next Last


เรื่องยอดนิยม

เรื่องแนะนำTAGS ยอดฮิต
คำฮิตเกาะกระแส


คำค้นหายอดนิยม


สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง