คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนลงนาม ตกลงความร่วมมือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาล นครธน อาจารย์ ดร. พรทิพย์ กวินสุพร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน...
by mooBo
มหาวิทยาลัยคริสเตียนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ สถานประกาศบ้านแห่งพระพร มหาวิทยาลัยคริสเตียนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สถานประกาศบ้านแห่งพระพร (จุดประกาศลูก คริสตจักรที่ 2สามย่าน นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์ดารา หัวหน้าแผนกพัสดุ...
by mooBo
อธิการบดีรับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง อธิการบดีรับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง...
by mooBo
25 เรื่องที่เสียใจในยามเสียชีวิต!!! เมื่อสองปีก่อน (ค.ศ. 2012) บรอนนี แวร์ พยาบาลชาวออสเตรเลียที่ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ได้สำรวจความปรารถนาของผู้ป่วยระยะสุดท้าย และเขียนหนังสือเรื่อง "Top Five Regrets of...
by mooBo
"คุรุสภา"เล็งเปิดอบรมความรู้ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คุรุสภา ได้วางแนวทางช่วยเหลือให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบ...
by mooBo
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.) เปิดตัวกิจกรรม THASA ท้าทดลองท่องอวกาศ" (พาเด็กไทย....ไปสู่อวกาศ) โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา...
by tui sakrapee
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดของ...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศกำหนดการรับสมัคร ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาหลายประเภท...
by tui sakrapee
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม "ทุนอุดหนุนการศึกษา" พร้อมกับ "ทุนอุดหนุนการวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557...
by tui sakrapee
ข้อคิด 16 ประการที่โรงเรียนไม่เคยสอนจากบิลล์ เกตส์ 1. Life is not fair - get used to it! ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอก ทำความเคยชินกับมันซะเถอะ! 2. The world doesn't care about your self-esteem. The world will expect you...
by mooBo
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1.หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต...
by tui sakrapee
ก.ค.ศ.เล็งเพิ่มเงินพิเศษครูพื้นที่เสี่ยง-ทุรกันดาร ก.ค.ศ. หาแนวทางกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พุ่งเป้าดูแลกลุ่มครู ผู้บริหารที่ทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร เสี่ยงภัย นางศิริพร กิจเกื้อกูล...
by mooBo
เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย...
by tui sakrapee
ฝนตกชุก ทำให้อากาศมีความชื้นสูง อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อยระวังป่วยเป็นโรคปอดบวม สธ.เตือนมักเกิดหลังมีอาการป่วยไข้แล้วมีภาวะแทรกซ้อน เผย 7 เดือนแรกปี 2557 พบผู้ป่วยแล้วนับแสนคน ดับแล้ว 521 คน...
by tui sakrapee
นักเรียนไทยสร้างชื่ออีกครั้ง ในการไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8ณ เมืองซูเชียวา ประเทศโรมาเนีย โดยคว้ามาได้ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และเหรียญเงินประเภททีม จะเดินทางกลับถึงไทย...
by tui sakrapee
กรุงเทพมหานคร กำหนดมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ขอให้ข้าราชการครูฯ ในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 10 เพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 10 ทุน พร้อมจัดโครงการ Mainichi East West Scholarship ประจำปี...
by tui sakrapee
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 สังคมยุคต่อไปจะกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น วิชาชีพทางการพยาบาลจะต้องปรับตัว และเตรียมการ...
by tui sakrapee
เปิดระบบให้สมัครแล้ว สอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 เปิดระบบให้สมัครแล้ว สอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 จำนวน 579 อัตรา- รับสมัครออนไลน์ 11-17 ส.ค.57 กางคุณสมบัติ 579 อัตรา เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี...
by mooBo
"พลเอกประยุทธ์"ชี้ปัญหาการศึกษา เด็กต้องเรียนให้เหมาะสมกับวัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ตอนหนึ่งถึงระบบการศึกษาว่า ได้รับการร้องเรียนจากเด็ก...
by mooBo
ทุนฝึกงานด้านเทคนิค สำหรับนักศึกษาที่สนใจไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศของIAESTE Thailand ถึงวันนี้ยังเปิดทำการรับสมัคร ยาวไปถึง 10 ตุลาคมโน่นเลย ความพิเศษของโครงการนี้ก็คือ...
by tui sakrapee
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ออสเตรเลีย แคนาดา และไต้หวัน ระยะเวลา 3, 5, 9 สัปดาห์รุ่น เมษายน 2558 ( รอบแรก ) เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ...
by tui sakrapee
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมโอกาสเยาวชนในการศึกษาภาษาอังกฤษและพัฒนาความคิดกับทักษะชีวิตมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2538 พบว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษของเยาวชนบางกลุ่มดีขึ้น...
by tui sakrapee
สวนดุสิตโพล "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต" สำรวจความคิดเห็นของแม่ทั่วประเทศ จำนวน 1,242 คน เนื่องในวันแม่ปีนี้ สะท้อนความคิดเห็นและในฐานะหัวอกของคนเป็นแม่ พบว่า แม่ร้อยละ 81.24 เห็นเป็นเรื่องดีที่ คสช. เข้ามาดูแล...
by tui sakrapee
สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -18 ส.ค. 2557 นักกายภาพบำบัดแฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดแฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ...
by Chotwit Unwiset
ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ สำหรับวันแม่แห่งชาติ ซึ่งลูกหลายๆคนก็คงจะเริ่มมองหาของขวัญให้กับคุณแม่กันบ้างแล้ว ซึ่งใครที่กลัวว่าจะเลือกของขวัญไม่ถูกใจคุณแม่แล้วละก็ ลองมาดูข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจนะครับ อาจจะช่วยท่านได้...
by P'Hand Eduzones
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 13 ส.ค. -02 ก.ย. 2557 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับการศึกษา: ปวช. อัตราเงินเดือน: 9,000 อัตราว่าง: 7 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. 02 ก.ย. 2557...
by Chotwit Unwiset
รวบแก๊งอาชีวะโหดอุ้มฆ่าคู่อริ... ต.ร.เตรียมขออนุมัติหมายจับ มือมีดฟันเด็กอาชีวะ... นศ.สาวอาชีวะ แทงนักเรียนหญิง ม.2 เจ็บสาหัสคาหน้าประตูโรงเรียน... รวบ 6 นศ.อาชีวะ อุ้มฆ่าอริต่างสถาบันวัย 16 หมกศพ......
by tui sakrapee
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ส.ค. -15 ก.ย. 2557 ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี...
by Chotwit Unwiset
เปิดรับ สมัครทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง...
by tui sakrapee
Page 119 of 2120 First Prev 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Next Last