นักศึกษา ข่าวการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย SRIPATUM USR ร่วมกับ เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ขานรับนโยบาย ปฎิรูปการศึกษา เด็กไทยยุค 4.0 จัดกิจกรรม จิตอาสาสร้างชาติ การศึกษาคู่คุณธรรมนำสู่ชุมชน โครงการ...
by Eduzones Pr News
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทาง...
by Eduzones Pr News
สวนสุนันทาร่วมส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับSME วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ...
by tui sakrapee
ปลื้มผลประเมินสมรรถนะนักศึกษาผ่านเกณฑ์กระฉูด รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จัดให้มีการสอบประเมินสมรรถนะนักศึกษาในทุกชั้นปี...
by tui sakrapee
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2561 ครบรอบ 117 ปี โดยมีพล.ต.อ.จักรทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...
by Eduzones Pr News
นักศึกษา-อาจารย์สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงครามสืบสานประเพณีสงกรานต์ ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม...
by tui sakrapee
แฟชั่นสุดชิค ศิลปนิพนธ์ นศ.ออกแบบแฟชั่น มทร.ธัญบุรี 22ไอเดีย ว่าที่ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร...
by tui sakrapee
นศ.มทร.ธัญบุรี ออกแบบของเล่นสร้างสมาธิเด็ก ในการออกแบบและพัฒนาของเล่นสร้างสมาธิเด็กอายุ 3-6 ขวบ เพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองและสร้างสมาธิให้ดียิ่งขึ้น โดยของเล่นจะทำให้เด็กได้ใช้ทักษะของตนเองในการสังเกต แก้ปัญหา...
by tui sakrapee
มอบโล่-เกียรติบัตรชื่นชมอาจารย์-นักศึกษาจิตอาสาสวนสุนันทา ๙ เมษายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการมอบโล่และวุฒิบัตร แก่อาจารย์และนักศึกษาชมรมสุนันทาลัย...
by tui sakrapee
เด็กสถาปัตย์. มทร.ธัญบุรี ผุดไอเดีย อาคารต้นแบบ แก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืน ว่าที่สถาปนิก มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน อาคารต้นแบบและศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครือข่ายน้ำอย่างยั่งยืนริมแม่น้ำเจ้าพระยา...
by tui sakrapee
ว่ากันว่า ผลงานเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ยิ่งเด็กเก่ง ดี มีคุณภาพ ยิ่งน่าภูมิใจ เช่นเดียวกับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง ภาควิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เพิ่งจะเริ่มเรียนปี 1...
by Eduzones Pr News
โคมไฟตกแต่งบ้านจากเปลือกกุ้งไอเดียเด็กสวนสุนันทาคว้าที่1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ นายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์ ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ จากผลงาน...
by tui sakrapee
GEสวนสุนันทาแต่งกายผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์...
by tui sakrapee
สาวนาฎศิลป์มทร.ธัญบุรี อดทน มีวินัย จนก้าวสู่นักเพาะกายทีมชาติไทย การเป็นนักกีฬาเพาะกาย ต้องมีความอดทน และมีวินัย ในเรื่องของการออกกำลังกาย และที่สำคัญในเรื่องของการกิน ต้องแบ่งอาหารออกเป็น 5 6 มื้อต่อวัน น้องลูกหมี...
by tui sakrapee
กอล์ฟการกุศลหาทุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล หาทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อทำกิจกรรมดี ๆ สู่สังคม...
by tui sakrapee
หลังจากที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แถลงข่าวการวิจัยและพัฒนาตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)...
by Eduzones Pr News
มร. คอลลินพินโต (ซ้าย) รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและ มร. โดมีนิก โปรสเซีย(ขวา) Vice President of Training ตัวแทนจาก วอห์น คอลเลจ (Vaughn College)...
by Eduzones Pr News
ทปอ. จัดงานอินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส โชว์นวัตกรรม 5 กลุ่มเกษตรและอาหาร พลังงาน สังคมผู้สูงอายุ เมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ 4 เมษายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สนองนโยบายรัฐบาล...
by Eduzones Pr News
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนาตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา สำเร็จแล้วขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการขอขึ้นทะเบียนต่อไป...
by Eduzones Pr News
อาจารย์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร...
by Eduzones Pr News
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทราบการรับ รางวัลดีเด่นอันดับ ๓ ในหัวข้อผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่น จากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก โดยมี อาจารย์ชนมภัทร...
by Eduzones Pr News
48 ปี 'กล้วยไม้บาน' น้องพี่ 'ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร' ประสานใจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมศึกษาศาสตร์ศิลปากร จัดงานกล้วยไม้บาน เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ปี...
by tui sakrapee
29 ผลงาน Creative Craft Bouquet นักศึกษา มทร.ธัญบุรี 29 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี Creative Craft Bouquet...
by tui sakrapee
หนังสั้นนักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้าที่ 2 จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เมื่อวันที่25มีนาคม ที่ผ่านมา นายศตเมธ กรรณสูต นายวรินทร์ คานิโย และนายสิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม จากทีมMatchstick...
by tui sakrapee
เด็กสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี ผุดไอเดีย อาคารต้นแบบ แก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืน ว่าที่สถาปนิ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน อาคารต้นแบบและศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครือข่ายน้ำอย่างยั่งยืนริมแม่น้ำเจ้าพระยา...
by tui sakrapee
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จับมือElectric & Electronic Engineering Program, School of Engineering, Republic Polytechnic Singaporeจัดวัน Project Day มุ่งพัฒนางานวิจัย และทักษะภาษาอังกฤษและความเป็นนานาชาติแบบก้าวกระโดด...
by Eduzones Pr News
อธิการบดี ม.ศรีปทุม ส่งมอบปีกและเข็มการบิน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินSPU เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรี พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพระปริยัติธรรม...
by tui sakrapee
มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 32 ปี พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการออกแบบminiTCDC เมื่อวันที่26มีนาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล...
by tui sakrapee
Page 1 of 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last