นักศึกษา ข่าวการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวันสถาปนา ม.ร.ปีที่ 46 เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ใช้ความรู้ความสามารถรับใช้สังคมในสาขาต่างๆ จำนวน 10 ราย อาทิ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา สมาชิก...
by NEWs_RU
รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาดภาคภาษาไทย (MBM: Master in Branding and Marketing) และอ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
by Eduzones Pr News
ดร. มาร์ค เอดเวิร์ด เร รองประธานอาวุโสและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) นายเจฟฟรี่ ดี. ไนการ์ด รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก (ซ้ายสุด) และนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์...
by Eduzones Pr News
นายกลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม EEC อาชีวะ สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคม นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...
by Eduzones Pr News
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ทุ่มหนุนนักเทนนิสดาวรุ่งเต็มพิกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุ่มหนุนนักเทนนิสดาวรุ่งอย่างเต็มที่ โดยจัดศึก"ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017" มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมคับคั่ง...
by tui sakrapee
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.กรุงเทพ จับมือบริษัทซีดีจีและจี-เอเบิล ปั้นโปรแกรมเมอร์เลือดใหม่ป้อนยุคดิจิทัล ทุกวันนี้อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ได้พลิกโฉมไปมาก เพราะเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือ Digital Era...
by tui sakrapee
พีไอเอ็มจัดมอบทุนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พีไอเอ็ม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ "ห้องเรียน MTM Class with TRUE Retail ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) คณะบริหารธุรกิจ ประจําปีการศึกษา...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 โดยภาพรวมในระดับสูงมากร้อยละ 85.81 จัดเป็นอันดับที่ 2 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ.จำนวน 81 แห่ง...
by NEWs_RU
ชื่นชม 6 บัณฑิตพิการ มทร.ธัญบุรี ในระหว่างวันที่ 20 24 พฤศจิกายน 2560 มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน จัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 2 นำเสนอภาพยนตร์คุณภาพจาก 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แนวคิดจิตวิญญาณของวัยรุ่นในอาเซียนโดยเชิญผู้กำกับภาพยนตร์...
by NEWs_RU
พีไอเอ็ม-หัวเว่ยมอบรางวัลสร้างนักนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลแก่นักศึกษาในโครงการประกวด Young Innovator 2017 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แนวคิด...
by tui sakrapee
นักศึกษามหิดลอินเตอร์เป็นตัวแทนจากไทยร่วมประชุมAIMS เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายณัฐนนท์ ศรีไพศาลเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาทุนภายใต้โครงการ ASEAN...
by tui sakrapee
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกำหนดการส่งผลงาน...
by Eduzones Pr News
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๔๐๐ คนและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา...
by Eduzones Pr News
มหิดลอินเตอร์จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมา งานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมMUIC Exchange and Study Abroad Fair 2017ณ บริเวณชั้น1อาคารอทิตยาทร...
by tui sakrapee
มก.เปิดให้เกษตรกรใช้ห้องสมุดออนไลน์ครบวงจร ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมก. ร่วมด้วยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.อารีย์...
by mooBo
นักศึกษามธ. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "สมาร์ทโลคอลไกด์" รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มธ. ศูนย์ลำปาง มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงวิชาการ...
by mooBo
"Easy pump"ฝีมือนักศึกษาการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็น "สถานศึกษาอาชีวะเฉพาะทาง" ที่มีความเป็นเลิศด้านช่างยนต์ เป็น "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" หรือ Excellent Model School ที่บริษัท...
by mooBo
สถาบันกันตนา จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ให้ อู่ ไตรเทพ และ เอก เอี่ยมชื่น เมื่อวันที่ 11พ.ย.60 ณ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)...
by Eduzones Pr News
ปัจจุบันนี้ทุกวงการอุตสาหกรรมต่างได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบจากกระแสความเป็น ดิจิทัล หลายธุรกิจกำลังหวั่นเกรงกับ Digital Disruption หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...
by Eduzones Pr News
ม.รังสิต ส่ง นศ.ฝึกงาน รพ.มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ส่ง นศ.ฝึกงาน รพ.มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต...
by tui sakrapee
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ : เส้นใยแห่งสายน้ำ เส้นใยผักตบชวา สู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร ชลสาคร อาจารย์ประจำในสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์...
by tui sakrapee
ม.รังสิตจัด ทอล์คโชว์ "เดี่ยวหุ้น" สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ แฟนเพจชี้หุ้นรวย จัดทอล์คโชว์ "เดี่ยวหุ้น"...
by tui sakrapee
ศึกษาฯศิลปากรเปิดศูนย์วิจัยนวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (M.L. Pin Malakul) Research, Innovation and...
by tui sakrapee
นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบเครื่องทดสอบเพื่อใช้ใน การค้นคว้าและวิจัยแก่รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง...
by Eduzones Pr News
สถาบันกันตนาเตรียมจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตปริญญาโท รุ่น 3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง และบัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต...
by Eduzones Pr News
หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Gwangju Museum of Art ประเทศเกาหลีใต้ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย เกาหลี: Thai...
by Eduzones Pr News
ถ้าเป็นเรื่อง กลองชุด ผมมั่นใจว่าผมเจ๋งนะ! หนังสือสอนกลองชุด ที่ชื่อว่า กลองชุด โดย นายองอาจ กวีเกียรติคุณ ตั้งโดดเด่นอยู่บนเชลล์ในร้านหนังสือต่างๆ หนึ่งในผลงานที่การันตีความสามารถทางดนตรีของศิษย์เก่าวิทยาลัยดนตรี...
by tui sakrapee
สอศ.ลงพื้นที่มอบเรือ-ถุงยังชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมขอให้ศูนย์อาชีวะอาสา Fix it เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบบอัตโนมัติ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า...
by tui sakrapee
เศรษฐกิจพุ่ง!สสว.จับมือมทร.ธัญบุรีสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร4ภูมิภาค สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรีสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร 4 ภูมิภาค 9 จังหวัดขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท...
by tui sakrapee
Page 1 of 216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last