นักศึกษา ข่าวการศึกษา
บันทึกเดินทางบิ๊กดีลประวัติศาสตร์ "สวนสุนันทา-ม.ศิลปะกวางสี พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยสู่ระดับโลก รองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็นให้กับอาชีวะ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า...
by Eduzones Pr News
ทัพม.ศิลปากรปลื้มผลงาน8เหรียญประวัติศาสตร์กีฬาปัญญาชน ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า จากผลงานของทัพนักกีฬา ม.ศิลปากร...
by tui sakrapee
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักประชาสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ และผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมหลักสูตร...
by Eduzones Pr News
แฝดมหัศจรรย์ศิลปากรฟันทองเทนนิสกีฬาปัญญาชน2สมัยซ้อน แฝดมหัศจรรย์ "ซี -ซาร์" คว้าเหรียญทอง เทนนิสหญิงคู่ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 2 หลังเอาชนะคู่แข่งจากจุฬาฯได้ตามคาด...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 19 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม...
by tui sakrapee
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ จับมือ CP ALL เปิดรับนักศึกษา " บัณฑิตพรีเมียม" เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
น.ศ.ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัลประกวดคลิปวิดีโอ...ความซื่อสัตย์สุจริต นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ...
by tui sakrapee
สหเวชศาสตร์สวนสุนันทาเปิดบ้านรับผู้เชี่ยวชาญจากจีน หนุนการพัฒนาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ...
by tui sakrapee
ตอกย้ำอันดับ1!สวนสุนันทาจับมือม.ดังจีน ปั้นนักศึกษาปริญญาเอก"ศิลปะการแสดง" สวนสุนันทาตอกย้ำความเป็น มหาวิทยาลัย ราชภัฏอันดับ1ของประเทศ อีกครั้ง หลังจับมือมหาวิทยาลัยศิลปะกวางสีของจีน...
by tui sakrapee
นักศึกษามทร.ธัญบุรี คิดค้นพรมรักษ์โลกย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะ แผ่นรองพรมรักษ์โลกจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ย่อยสลาย ลดปัญหาขยะพลาสติก ผลงานนักศึกษาปริญญาโท นางสาวประภัสสร วันนิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์สวนสุนันทาทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทั้งบุคลากร และนักศึกษา...
by tui sakrapee
เด็กสวนสุนันทาคว้ารองฯอันดับ 2 การประกวดนางสาวบุรีรัมย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองฯอันดับ 2 การประกวดนางสาวบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ น้องเชฟ ณชญาดา...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 17 มกราคม 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่ ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ผักออร์แกนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล (มทร.) ธัญบุรี นำเชื้อจุลินทรีย์นาโน ลงพื้นที่บริการวิชาการตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดกิจกรรมวันครูพร้อมเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งวันครูปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 มกราคม 2562...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเปิดห้องLiving Space-ห้องกิจกรรมนักศึกษาCreatech Space คณะเทคโนฯ จับมือบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเฟอร์นิเจอร์ เปิดห้องรับรอง Living Space และห้องกิจกรรมนักศึกษา Createch Space วันที่ 15 มกราคม 2562...
by tui sakrapee
เด็กสวนสุนันทาคว้าทองยูยิตสู ศึกกีฬาปััญญาชน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 นางสาวจักรวาล ดวงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2...
by tui sakrapee
แชมป์เก่าเพาะกายมทร.ธัญบุรีคว้าทองกีฬาปัญญาชนอีกสมัย รักษาแชมป์ได้สำเร็จ "นายศักรินทร์ เเขวงกรุง" นักกีฬาจอมแกร่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเดิมเหรียญทองแรก ในการแข่งขันกีฬาเพาะกาย รุ่นเเอตเลติคฟิสิกฟ์...
by tui sakrapee
สหเวชศาสตร์สวนสุนันทาหารือจุฬาฯ-UCLAแผนบูรณาการสมุนไพร Cannabis เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
พี่ศิลปกรรมสวนสุนันทาจัดวันเด็กแก่น้องโรงเรียนศรีสังวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะบุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 วันที่ 11...
by tui sakrapee
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ บ.เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด รุกตลาดด้านโลจิสติกส์ออนไลน์ วันที่ 10 มกราคม 2562 ผศ.ดร.คมสันโสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลิจิสติกส์และซัพพลายเชน...
by Eduzones Pr News
ครูสวนสุนันทาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียน สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อ.ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อ.สิริอร จุลทรัพย์ อ.ศรัณย์ภัทร์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมโชว์ผลงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้าน วันนี้(10 ม.ค.62 ) ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร2 เมืองทองธานี รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล อาคาร วช. 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนาม MOU...
by tui sakrapee
มอบหมวกและเข็มเครื่องหมายนางฟ้าชุดขาวสวนสุนันทา วันที่ 5 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก...
by tui sakrapee
จีอีสวนสุนันทาขนคนดังแบ่งปันประสบการณ์...ฟังฟรี! จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...
by tui sakrapee
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนสุนันทารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by tui sakrapee
น.ศ.พยาบาลสวนสุนันทาฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกเข้มข้น วันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น จากฝ่ายการพยาบาล ณ แหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆ...
by tui sakrapee
คณะมนุษฯสวนสุนันทาร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศ-เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 27...
by tui sakrapee
Page 1 of 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last