ถั่วดำ

ลบ แก้ไข

 บริโภคถั่วดำ ดีต่อหัวใจ

ถั่วเป็นพืช ที่มีราคาถูก เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งให้สารอาหารโปรตีน สูง โดยถั่วบางชนิดมีโปรตีนเทียบเท่าเนื้อสัตว์

เราสามารถแบ่งถั่วเมล็ดแห้งออกเป็น 2 ชนิด

ชนิดแรก คือ ถั่วชนิดที่มีโปรตีนสูงและไขมันสูง สะสมพลังงานในเมล็ดถั่ว ในรูปของไขมัน จึงจัดเป็นพืชน้ำมัน ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง

ชนิดที่สอง คือ ถั่วชนิดที่มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ มีคาร์โบไฮเดรต) สูง สะสมพลังงานในเมล็ดถั่วในรูปของคาร์โบไฮเดรต เมื่อเมล็ดแก่เต็ม จะมีลักษณะ รูปร่าง ขนาดและสีของเมล็ดถั่วแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วแดงหลวง ถั่วพุ่ม ถั่วลาย ถั่วปากอ้า

มีการศึกษาวิจัย การบริโภคพืชตระกูลถั่ว ของชาวลาตินอเมริกัน และชาว ฮิสพานิก (Hispanics) จากผลการศึกษาพบว่าทั้งสองกลุ่มประชากร ดังกล่าว มีการบริโภคพืชตระกูลถั่วเป็นอาหารหลักและเป็น โดยเฉพาะ ถั่วดำ (black bean ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bruguiera parviflora (Roxb.) Wight & Arn. ex Griffith ) ใช้เป็นอาหารพื้นเมือง Family หรือ วงศ์ : Rhizophoraceae, Order: Rhizophorales, Subclass: Rosidae, Class: Magnoliopsida – Dicotyledons, Division : Magnoliophyta (Flowering plants), Superdivision: Spermatophyta (Seed plants), Subkingdom หรือซับอาณาจักร: Tracheobionta (Vascular plants), Kingdom หรือ อาณาจักร: Plantae (Plants)

การศึกษาก่อนหน้าที่ผ่านมาหลายๆปีมีรายงานว่า พืชตระกูล เช่น ถั่วลันเตา เกาลัด ถั่วเขียว ถั่วดำ เป็นต้น มีส่วนช่วยให้สุขภาพของหัวใจในมนุษย์ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าในปัจจุบันประชากรอเมริกันมีพฤติกรรมการบริโภคพืชตระกูลน้อยลง ยกเว้น ถั่วลิสงที่เป็นพืชตระกูลที่มีโปรตีนสูงและไขมันสูง
การศึกษาล่าสุด ของ ดร. ฮาลเนีย แคมพอส (Hania Campos) และ คณะ แห่ง มหาวิทยาลัยฮาร์ดวาด ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริโภคถั่วดำ (black bean) ต่อผลลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โดยผลงานดังกล่าวได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nutrition

การบริโภคถั่วดำ (black bean, Bruguiera parviflora) เป็นที่นิยมและเป็นอาหารหลักพื้นเมืองของชาว ลาตินอเมริกัน และชาว ฮิสพานิก (Hispanics) งานวิจัยได้ทำการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,118 คน ในประเทศคอสตราริกา โดยมีกลุ่มตัวอย่างศึกษาเป็นผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่ยังไม่เสียชีวิต อีกทั้งดร. ฮาลเนีย แคมพอส ได้เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอยู่ภายใต้ปัจจัยเดียวกัน เช่น อายุ เพศ และมีแหล่งที่อยู่อาศัยจากพื้นที่เดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ทีมนักวิจัยได้รวบรวมเก็บข้อมูล การบริโภคอาหารของแต่คน ในแง่ของ ระดับการออกกำลังกาย สถานะทางเศรษกิจ และประวัติสุภาพ เพื่อการวิเคราะห์ร่วมด้วย

ผลการศึกษาพบว่า ชาวคอสตราริกาผู้บริโภค ถั่วดำ สามถ้วย ต่อวันมีโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยกว่า ผู้ที่บริโภคถั่วดำ น้อยกว่า หรือบริโภค หนึ่งครั้งต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญ
การศึกษาสารอาหารในถั่วดำ (black bean, Bruguiera parviflora) พบว่า อุดมไปด้วย แร่ธาตุ เช่น โฟเลท แมกนีเซียม กรดแอลฟาลิโนริอิค วิตามิน บี 6 และเส้นใย โดยเฉพาะเส้นใย ในถั่วดำ (black bean) มีประมาณสูงถึง 25 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักทั้งหมด ในขณะที่ โฟเลท มีประมาณ ถึง 17 เปอร์เซนต์ สูงเช่นกัน

ผลการวิเคาระห์ ยังแนะนำว่า ปัจจัยการย้ายถิ่น การอพยพจากชนบทเข้าไปตั้งถิ่นฐานไปสู่ในเมืองใหญ่ของของชาวลาตินอเมริกัน และชาว ฮิสพานิก (Hispanics) มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท พืชตระกูลถั่วเช่นกัน เช่นในประเทศ บราซิล มีผลทำให้เกิดวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ๆ ละทิ้งการบริโภคพืชตระกูลถั่วเป็นอาหารหลักและเป็นอาหารพื้นเมือง

อ้างอิง
http://www.sciencenews.org/articles/20050709/food.asp
http://plants.usda.gov/cgi_bin/topics.cgi?earl=plant_profile.cgi&symbol=BRPA15
http://www.greenspotthailand.com/health/article-05.asp
 

loading...


โดย blood ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.ย. 52 17:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,059 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,059 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง