คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
dogmonkey
รามคำแหง
จำนวนผู้ติดตาม 0 คน

อยากทราบเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ค่ะ [ No. 8120 ]

อยากจะทราบเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ค่ะ ;}

แต่จะขอแนะนำตัวก่อนน๊า ^^

หนูชื่อเพลงค่ะ ตอนนี้เรียนอยุชั้น ม.4 แล้ว

เพลงอยากเรียนพยาบาลมากเลยค่ะ เลยคิดว่าจะต้องหาข้อมูลแต่เนิ่น ๆ

ส่วนตัวแล้วเพลงอยากเข้ามาเรียนที่ มธ. ตั้งแต่ชั้น ป.6 แล้วค่ะ = =

ตอนนั้นตั้งใจว่า จะเข้าเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดง

แต่พอมา ม.3 เพลงกลับคิดว่าตัวเองอยากเปนพยาบาลมากกว่า

พอมารู้ว่า มธ. มีคณะนี้ เพลงก็ดีใจมาก

เพราะที่นี่เป็นที่ที่เพลงอยากเรียนมากเลย

เพลงเลยอยากถามค่ะว่า คณะพยาบาลศาสตร์ที่ มธ.มีกี่สาขาคะ

แล้วมีสาขาอะไรบ้าง แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร ?

ถ้าพี่ทราบ...ยังไงก็ช่วยแนะนำเพลงหน่อยนะคะ

ขอบคุนล่วงหน้าค่า !!!!! ;DDpatnS_Pleng Zii ( อ่าน 10159 | ตอบ 1 ) ( 2010-05-24 15:40:46 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 2

พยาบาลสอบข้อเขียนวันไหนคะ

ต้องเตรียมไรไปบ้างหรอ

appkoii ( 2011-12-26 13:48:39 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1

คณะพยาบาล มธ. ไม่มีสาขานะคะ พี่เอารายละเีอียดของการสมัครสอบมาฝากค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

                1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ

                2.  
ผู้สมัครต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจบหลักสูตร จะต้องมีหน่วยการเรียน ในกลุ่มสาระต่างๆครบถ้วน ดังนี้

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ

                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ

                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

                3.   ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.5  รวม  4  ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า  2.75

                4.   ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

                5.  
ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนพยาบาล

การคัดเลือกเข้าศึกษา   
        

               ผู้ประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สามารถเข้าศึกษาโดยการสมัครเข้ารับการคัดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง  คือ

                1.   การคัดเลือกตรง       เป็นการสอบที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   วิชาที่เปิดสอบ  คือ  ความถนัดเชิงวิชาการ  และภาษาอังกฤษ   โดยจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน   สอบข้อเขียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี

                2.   การคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย   การสอบวิธีนี้จะมีหลักเกณฑ์  และวิธีการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  วิชาที่สอบในปัจจุบัน  มี  7  วิชา  คือ  ภาษาไทย   สังคมศึกษา    ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์    เคมี  ฟิสิกส์   และชีววิทยา

                3.   การคัดเลือกนักศึกษาโครงการพิเศษ   คณะฯ  จะรับนักศึกษาในโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย   2  โครงการ  คือ  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาในเขตเมือง  ทั้ง  2  โครงการนี้  มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์   และวิธีการที่กำหนด   โดยจะคัดเลือกช่วงเดียวกับการสอบคัดเลือกตรง   นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือก


              นำผลคะแนนสอบทุกวิชาของผู้เข้าสอบมารวมกัน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด
มาตามลำดับ โดยให้ค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละวิชาดังนี้

                     
วิชาความถนัดเชิงวิชาการ                                   60  %

                     
วิชาที่วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ       40  %

 อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2550 นะคะปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ต่างๆแล้ว

ยังไงลองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คณะพยาบาลศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 7323

 โชคดีค่าา 

anisada ( 2011-02-02 16:05:37 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส